making sense [ieraksti | vēsture | ko es lasu | par mani]
gedymin

[   par mani   ]
[   arhīvs   ]

[19. Aug 2019|20:35]
Kā tas nākas, ka no Zviedrijas nāk tik daudz, tik neproporcionāli liels skaits plaši zināmu transhumānistu (labā ziņā) un cilvēku, kuri neizvairās domāt par nākotni? Bostroms, Sandbergs, Tegmarks (tas, kurš Makss, no MIT, un arī ir ar hobijiem šajā jomā). Tagad arī Grēta Tunberga. Kaut kas tajā, ka sabiedrība ir tik brīva un racionāla, rada iespēju šādiem cilvēkiem rasties.
saite28 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[30. Jul 2019|19:52]
Piebilde pie "racionalitātes kustība nav sasniegusi mērķus".

Man liekas modernā racionalitātes kustība radās saplūstot dažādiem faktoriem (ateisms kļuva mainstream + pētījumi behavioral economics un psiholoģijā par cilvēku domāšanas problēmām + lesswrong tipa interneta diskusiju kultūra).

Bet būtiski ir tas, ka pietiekoši daudzi spēja paskatīties apkārt un ieraudzīja, ka it kā saprātīgi cilvēki bieži uzvedas nesaprātīgi - neatkarīgi no izglītības līmeņa, vecuma un citām lietām. Līdzīgi kā monoteisms atbild uz "kāpēc sliktas lietas notiek ar abiem cilvēkiem", racionalitāte meklē atbildi uz "kāpēc gudri cilvēki uzvedas muļķīgi"?

Ja šis ir tas īstais racionalitātes mērķis, tad man liekas, ka tas nav sasniegts, jo racionalitāte joprojām netraucē uzvesties muļķīgi.
saite4 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[18. Jul 2019|11:34]
Ja man liekas, ka esmu progresīvs un konservatīvs, vai tur ir kāda pretruna?

Patiesībā tur nekādas pretrunas nav. Progress mūsdienās nav tik daudz par fundamentāli jaunu vērtību ieviešanu, kā par jau esošo vērtību padarīšanu pieejamiem visiem. Vēsturisks precedents: līdzīgi kā agrāk ar sevi lepoties varēja tikai impērijas, 19. gs nacionālisms pēkšņi padarīja iespējamu lepošanos ar piederēšanu mazai tautai. Tagad ģimenes vērtības (konservatīvs jēdziens) progress ir padarījis plašākas un pieejamas netradicionālajām ģimenēm. Individuālās pašnoteikšanās brīvības progress padara pieejamas tiem, kuri nav baltie vīrieši pusmūžā. Tāpat arī sociālisms vai tā variācijas ir par materiālās brīvības piedāvāšanu visiem cilvēkiem, nevis tikai specifiskām šķirām.
saite13 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[7. Jul 2019|10:14]
Kristiešu transhumānisms, izrādās, joprojām pastāv un ir aktīvs.
https://twitter.com/xianityplus

Šajā interpretācijā Dievs grib, lai cilvēki attīstās un apdzīvo zemi: http://micahredding.com/blog/tower-of-babel
Vismaz iesākumā - pēc tam laikam visu Visumu.
Grūti kritizēt šādu skatījumu pašu par sevi, jo tas man liekas ļoti tāls no objektīvās informācijas, kas mums par Dievu ir zināma.
Pats par sevi viedoklis, ka cilvēkiem ir jāpiesārņo visu Visumu ar savu civilizāciju un tās problēmām, man jau liekas apšaubāms (it kā tas būtu kaut kas vērtīgs), bet ka tas jādara pārdabiskas būtnes vārdā...
saite8 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[20. Jun 2019|13:31]
Bostrom often comes up with nightmare inducing stuff. Pagājušās nakts lasāmviela: Vulnerable World Hypothesis.
Jautājums ir, kā padarīt iespējami anarhismu / brīvību tādos veidos kuriem ir nozīme pie one world government un visaptverošam novērošanas sistēmas?
saiteatstāt nospiedumu

[20. Jun 2019|13:22]
Konservatīvie arī ir divu veidu (turpinu pēc iepriekšējā ieraksta kategorizēt pa divi):

1) Tie, kas grib saglabāt vai nepadarīt sliktāku savu pašreizējo stāvokli (personīgo!), bez izpratnes par lielāko kontekstu un apziņas par savu vietu tajā.

2) Tie, kuriem saistošs liekas princips "darīt lietas tādā veidā, kāds ir strādājis iepriekš", kuri ievēro visas Čestertona sētas un citas lietas (nestāties laukā no ES kamēr nav skaidra labāka alternatīva).

Tā kā līdz šim ir strādājis progress, otrā veida konservatīvisms šobrīd ir tas, ko politikā sauc par "progresīvismu". Sociālisms arī ir savietojams ar šo konservatīvismu, ja paņem sociālisma lietas, kas strādā. Vispār politisko liberāļu vidū ir daudz pirmā veida konservatīvo ("coastal elites") un grūti viņiem to pārmest, savukārt daudzi konservatīvie šobrīd politikā grib pārmaiņas, tāpēc nav īsti konservatīvi nevienā no šiem veidiem.
saite17 nospiedumu|atstāt nospiedumu

Identitātes politika [3. Jun 2019|15:05]
Man liekas, ar "identitātes politiku" ir tā - ir labā un sliktā.

Ir identitāte, ko pats neizvēlies - seksuālās identitātes, dzimuma identitātes, nacionālās identitātes. Cilvēks neizvēlas kļūt par "latvieti", to viņa vietā izdara vecāki. Ja viņu par to represē, tad iestāties par viņa aizstāvību ir pareizi. Tā ir laba identitātes politika. Nepavisam neesmu sajūsmā par to, ka latviešu nacionālā identitāte balstās uz vēsturiskā viktimizācijas stāsta un neturpinu to reklamēt ārzemēs, bet zināma taisnība nacionālistiem tieši šajā jautājumā ir. Tāpat arī ar LGBT un dzimumu diskrimināciju - ja cilvēks ir X, kur X īsti nav viņa iespējās kontrolēt, tad citiem nav tiesību viņu nosodīt par būšanu X.

Toties politiskie uzskati ir lieta, ko paši izvēlamies. Tāpēc "konservatīvo" gaušanās par to, ka viņi tiek viktimizēti, nevar būt tajā pašā kategorijā kur analoģiskas sūdzības no (dažādu veidu) minoritāšu puses. Ja nepatīk, kā pret tevi izturas politisko uzskatu dēļ, tev ir vai nu iespēja tos mainīt pašam, vai arī pārliecināt citus mainīt viņējos.
saite14 nospiedumu|atstāt nospiedumu

Nepopulārs viedoklis [8. Maijs 2019|19:29]
Man liekas sabiedrība virzās vērtību zaudēšanas virzienā. Modernajā pasaulē vārdi, kuri pēc būtības apzīmē labas/skaistas lietas, tiek lietoti, lai kritizētu un saprasti kā negatīva, nevēlamas parādības:
- snowflakes
- social justice
- jūtīgums
- politiskais korektums /pieklājīga attieksme/
u.c.

Ā, vēl - "virtue signalling".
saite36 nospiedumu|atstāt nospiedumu

Ne visai nopietni [12. Apr 2019|08:41]
Zinātnieki priecājās, ka mellā cauruma bilde ir sanākusi tāda, kā sagaidīts. Tāpat arī Higsa bozons tika atrasts tur, kur sagaidīts, nekādas negaidītas daļiņas LHC netika atrasts utt. Fizikā kopš 70-tajiem viss sanāk tā, kā paredzēts.

Labā interpretācija: prakse saskan ar teoriju, zinātnieki labi pastrādājuši.

Sliktā interpretācija: esošā paradigma ir tā iesēdusies zinātnieku galvās, ka confirmation bias dēļ viņi jaunus faktus nepamana vai ignorē. (Tā pati melnā cauruma bilde būtībā tika uztaisīta caur tādu postprocessing, ka tā ir drīzāk konstrukcija, nevis rekonstrukcija. Caurums izskatās tā, kā izskatās, jo zinātnieki paredzēja, ka tam tā jāizskatās.)
saite63 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[12. Apr 2019|08:39]
Interesanti, vai eiropieši par mani arī domā kā par tarakānu? Un vai tie, kas atbrauc uz citu reģionu dzīvot, tā domā par vietējiem?
saite37 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[10. Apr 2019|12:34]
Viena lieta, kas man LV pievērsa uzmanību, ir tas cik daudz vairāk kā pirms pieciem gadiem te ir redzami cilvēki ar acīmredzami tumšāku ādas krāsu. Priecē, ka arī Latvija pamazām kļūst par normālu Eiropas valsti, uz kuru kāds arī brauc.
saite32 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[30. Mar 2019|11:09]
Interesanti: Depression subtyping based on evolutionary psychiatry: proximate mechanisms and ultimate functions
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0889159117304683

The prevalence of major depressive disorder is only 1% among Old Order Amish people. Needless to say, the low prevalence of major depressive disorder does not mean that hunter-gatherers and Old Order Amishes do not have tragic events in their life. For some reason, however, in hunter-gatherers and Old Order Amishes the periods of low mood, sadness and grief after adverse events in life does not seem to transform to episodes of major depressive disorder.
saite12 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[25. Mar 2019|12:18]
Šobrīd ir aktuāli daudz cilvēkiem satraukties par to, ka klimata izmaiņas netiek mācītas skolā. (Tās tiek, kā daļa no normālās mācību programmas dabaszinātnēs.) Klimata izmaiņas tiek publiski sauktas par eksistenciālu draudu. (Kādā tieši veidā tās ir eksistenciāls drauds?)

Tai pašā laikā AI jomā sabiedrībā valda dezinformācija. AI ir īsts eksistenciāls drauds, bet vai par AI ētiku un safety māca skolās? Pat 1000 jaunajiem AI speciālistiem, ko plāno sagatavot UK (kā daļu no nesen finansētajiem CDT, Centres of Doctoral Training) neviens nepieprasa apgūt AI ētiku vai AI safety. Mums jau ir šajās jomās sakrājies pietiekoši daudz akadēmisku zināšanu (tieši pēdējos gados), lai tie kļūtu par valīdiem akadēmiskiem priekšmetiem. AI/ML doktori šai jomā turpina uzskatīt, ka filmas par Terminatoru reprezentē mūsu zināšanas par tēmu.
saite18 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[19. Mar 2019|16:16]
Nesen uzzināju, ka AI māk rakstīt labāku dzeju nekā es un vidusmēra cilvēki. AI māk arī labāk atpazīt istabas augus nekā es.

Cik dīvaini - kad es piedzimu, datori nebija pārāki par cilvēku gandrīz nevienā jomā, vienīgi aritmētikā. Man paredzamajā dzīves beigu brīdī tie būs pārāki gandrīz visās vai visās jomās. Noteikti tā ir šī laika ievērojamākā pārmaiņa.
saite31 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[2. Mar 2019|09:09]
Man patīk infrastruktūra. Katru reizi viesojoties Āzijā nevar nesajust, ka šis ir nākotnes kontinents. Atgriezties Eiropā, kur lietas ir vecas un sabrūkošas, ir mazliet skumji.
saite12 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[28. Feb 2019|16:33]
Francijas jaunais AI līderis ir kaut kāda karikatūra, not too subtle dig at evil genius:
- vārds, ka burtiski ir ļoti acīmredzama anagramma vārda "villain" - check
- ekscentrisks izskats - check
- creepy detaļas - check (zirnekļi)
- ģēnijs - check (Fīldsa medaļa)
- ambīcijas visās jomās - check (grib kļūt par mēru un sazinko)
saite2 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[14. Feb 2019|22:01]
[Tags|, ]

https://twitter.com/gdb/status/1096098366545522688

Drīz būs laiks, kad runāšana internetā latviešu valodā (vai kādā no citām mazajām valodām) būs privilēģija, kas ļaus paglābties no citur valdošajiem AI ģenerētajiem tekstiem. Vismaz kamēr motivācija ieguldīt darbu LV valodas stila un gramatikas pietjūnēšanai paliks mazāka par izmaksām.
saite2 nospiedumu|atstāt nospiedumu

[13. Feb 2019|16:28]
Šai ziņā laikam esmu tipisks latvietis - mūsdienu latvieši ka tauta man ne pārāk patīk (domājot par tautiešu satikšanu ārzemēs). Present company excluded - cibiņi te nav domāti.
saite4 nospiedumu|atstāt nospiedumu

Channelling Harari [11. Feb 2019|16:40]
A prophet is someone who creates a new story.
saiteatstāt nospiedumu

[1. Feb 2019|19:38]
Insanity - when someone is in sanity. In a sane place, as opposed to everyone else.

5 years away.

saite2 nospiedumu|atstāt nospiedumu

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]