š“ž š“¦ š“ š“˜ š“£

Dec. 2nd, 2021 | 03:30 pm

They're making a new kind of gun that's actually healthy for you
ā€”Buņģis

...un to sauc par doxxomātu. Nekas nevar bÅ«t veselÄ«gāk par owning what you are, owning your shit un your success. Ja tev jāslēpjas, tu atzÄ«sti, ka kaunies. Nē, nav obligāti jāafiŔē sevi, kā to daru es vai, piemēram, ingmārs, bet cilvēks ir brÄ«va bÅ«tne un var izvēlēties, kā sevi pasniegt. Taču tā slapstÄ«Å”anās un kautrÄ“Å”anās... ne ne. Kam tā nāk par labu? PaÅ”am sociofobam? Nedomāju gan. Nevienam nenāk par labu. Ja esi lohs, piecelies kājās un skaļi nosauc savu vārdu, pirms kult savu brehņu aiz 100x100 pikseļu avatāra maskas. KurÅ” zina, kā sauc gnidrologu? Latento Karalis wants to know. DrÄ«kst iekomentēt un uzreiz izdzēst

Link | Leave a comment {12} | Add to Memories


Sadriebība

Nov. 13th, 2021 | 10:36 am

Es noteikti neesmu unikāls ar to, ka radikālo konservu apsÅ«dzÄ«bas kaut kādā (galvenais, ka pēc noklusējuma sliktā) wokeness labākajā gadÄ«jumā izraisa vāju vÄ«psnu, sliktākajā eyerollu, bet lÄ«dz feispalmam pat vairs nepavelk. Galvenokārt jau tāpēc, ka oponentu lamāŔana paÅ”u izdomātos, realitātei tikai margināli atbilstoÅ”os "lamuvārdos" vispār ir abu fronÅ”u jājamzirdziņŔ, bet pamatā, jo apzinos, ka arÄ« man ir daudz uzskatu un attieksmju, kas vēl, pavisam, neatbilst 22. gadsimta morāles ideāliem. Es arÄ«, piemēram, domāju, ka EpÅ”teins neizdarÄ«ja paÅ”nāvÄ«bu, bet Irākas ekonomiskajiem oportÅ«nistiem uz robežas vajadzētu varbÅ«t vienÄ«gi atņemt bērnus, taču Å”is viedoklis automātiski nenozÄ«mē, ka ticu visam QAnon bulÅ”itam pēc kārtas, un nepadara ne par Trampa (ne Varga, ne Baidena, ne vispār kāda) atbalstÄ«tāju. Ja obligāti vajadzētu sevi pozicionēt, drÄ«zāk teiktu, ka esmu anti-antiwoke. SabiedrÄ«bas kopējā veselÄ«ba, geju, transpersonu un bēgļu problēmas un pasaules lielo buņģu afēras mani personÄ«gi neskar, kālab kā cibas sertificētam mizantropam patiesÄ«bā ir dziļi vienaldzÄ«gas, jebÅ”u likumsakarÄ«gi viduslaiku domāŔana reakcijā uz Å”iem jautājumiem trigerē daudz vairāk par pārspÄ«lētu tikumsignalizÄ“Å”anu (tikums tomēr paliek tikums), nu, un arÄ« tie paÅ”i netikumsignalizētāji visbiežāk ir izteikti nesimpātiski troļļi kā morāli, tā fiziski. Padomājiet paÅ”i, PļaviņŔ, Jeremejevs, Točs, Vasiļevskis, Babris aaaaaa reizēm tomēr purns ir dvēseles spogulis. Gnidrologam, piemēram, ir brilles un alusvēders. Tad jau labāk [info]gobzems (šŸ–¤) ar savu "vienpaku"

p.s. par pēdējo gan man ir maz Å”aubu, ka tas ir apmaksāts aÄ£ents un kā tāds savu darbu dara labi, bet personÄ«gā lÄ«menÄ« man ir pārāk atŔķirÄ«Ä£a gaume, lai to spētu novērtēt, i mean, tās viņa jawnās insta Å”motkas, apavi, pozas, baltās cepurÄ«tes aaaa man deg acis, kam tas ir domāts, tas viss izskatās tik nevÄ«riŔķīgi, wtf

Link | Leave a comment {7} | Add to Memories


ā­ā­ā­

Nov. 11th, 2021 | 11:30 pm

Tā, tagad vienu par ordeņiem, jo, kā jau minēts, 11. novembris ir arÄ« ordeņu un apbalvojumu diena, kad dažādi nopelniem bagāti latvieÅ”i tiek arbitrāri iedalÄ«ti kaut kādā acÄ«mredzot no nopelniem izrietoŔā hierarhijā (ir komandieri, virsnieki, kavalieri un zemākas kategorijas ačīveri, bet tā vispār jocÄ«gi, ka KairiÅ”s kā komandieris var teorijā, piemēram, ownot tādu Rajecku, kas ir tikai kavalieris) un saņem attiecÄ«gos nopelnus apliecinoÅ”us medaļjonus, kā arÄ« zināmu par tiem (nopelniem) signalizējoÅ”u statusu sabiedrÄ«bā.

Ja man jautā, es domāju, ka Å”is Mildas plaukstās turētais & Zemgali kā paÅ”pietiekamu entitāti diskriminējoÅ”ais simbols ir reāli morāli novecojis, jo arÄ« trÄ«s zvaigžņu filmas un viesnÄ«cas, piemēram, skaitās diezgan viduvējas. Bet kāpēc Å”o rakstu? Jo Å”ogad (Å”odien) tika izdalÄ«ti kārtējie TRÄŖSDESMIT TRÄŖS TRÄŖSZVAIGŽŅU ordeņi, no kuriem pie viena ticis arÄ« manu bērnÄ«bas & Ä£imenes māju kaimiņŔ, kurÅ” dzÄ«vo otrpus MārupÄ«tei (kaimiņos tiem kaimiņiem, kuri tur cÅ«ku, ko katru gadu uz ziemu nokauj). Viņam ir (vairāk vai mazāk) paveicies iekļūt tajā vidējā trÄ«szvaigžņinieku "kastā", pie virsniekiem, kādēļ viņŔ var imagināri ownot, piemēram, Adrianu Kukuvasu vai, teiksim, Aiju Kukuli.

Interesanti, ka uz otru pusi pāri ielai mums kaimiņos dzÄ«vo (paÅ”laik kāreiz aktÄ«vi bÅ«vējas/paplaÅ”inās) KalvÄ«tis, jebÅ”u viņam gan, es ceru, nekādu ordeni neviens nekad nepieŔķirs.

Link | Leave a comment | Add to Memories


Nov. 7th, 2021 | 08:22 pm

Vēl viens apliecinājums tam, ka tādi kā KriÅ”jānis Lācis paÅ”i apkauno savu 1. gadsimta tuksneÅ”a elkticÄ«bu, jebÅ”u starp maldiem un māņiem pa reizēm dzirdama arÄ« saprāta balss.

Mācītājs Cālītis: Pretvakcinācijas kustība ir kā jauna reliģija (audio, 3 min)

Link | Leave a comment {25} | Add to Memories


Nov. 7th, 2021 | 02:20 am
music: The Encounter - Red Interloper

Es jau ar garu acÄ«m redzu, kas ir nākamais, par ko man gribēs piepisties ar uzmanÄ«bas deficÄ«tu sirgstoÅ”ais teļkopis, tāpēc laikus uzrakstÄ«Å”u, ka jā, varbÅ«t es vecumdienās bÅ«Å”u labdabÄ«gais dzirnavu runcis, kas savā nodabā mals kaņepju un mandeļu gaņģus un, kristÄ«gās ētikas apgarots, visus svētÄ«s ar rezignētu smaidu, bet paÅ”laik sabiedriskajā telpā norisinās pilsoņu hibrÄ«dkarÅ” un mans kā 22. gadsimta latvieÅ”a (autentisks) pienākums ir piedalÄ«ties tajā vismaz ar sarkasmu, iespēju un saprāta robežās apkarojot dezinformāciju, lohus, maldu ticÄ«bas izplatÄ«tājus un indivÄ«da rÄ«cÄ«bas un gribas brÄ«vÄ«bu ierobežojoÅ”as ideoloÄ£ijas. Ir katram savs pirksts jāpieliek, lai lielais darbs uz priekÅ”u tiek!

Link | Leave a comment {2} | Add to Memories


Oct. 6th, 2021 | 06:06 pm
music: Grēcīgie Partizāni - Noziegums un Gods

Klausoties tādu Dimiteru, var gribēt tikai noÅ”auties. DzÄ«vi apliecinoŔākais dumpinieciskums ir tieÅ”i jaunÄ«bā. Å is ir baigais earworm:

Zagt no lieliem veikaliem nav grēks

Link | Leave a comment {3} | Add to Memories


Sep. 19th, 2021 | 07:17 am

I'd take a bullet for my country.
- You won't even take a needle for your neighbors. Sit down


Link | Leave a comment {7} | Add to Memories


Zoo.lv

Aug. 2nd, 2021 | 11:13 pm

Es attaisnoju savu brīžiem slimÄ«go (?) interesi par visādu LV lohu un iznireļu izpausmēm sabiedriskajā telpā (kad nevēlies ar to nekā kopÄ«ga, bet tik un tā jÅ«ti perversu dzinuli tur paÅ”ausmināties vai pauzjautrināties par vienas vai otras odiozitātes radÄ«to vai tiražēto saturu) ar kaut ko radniecÄ«gu tai interesei, kāda mums ir par savvaļas dzÄ«vniekiem zvērudārzā. Soli pa solim, Å”ajā jomā paveras plaÅ”as viegli izklaidējoÅ”as deantropomorfizācijas perspektÄ«vas.

Sāksim ar vieglākajiem. Gobzems ir pāvs, par to nevar bÅ«t vispār nekādu Å”aubu. Stendzenieks jau pats ir izdarÄ«jis savu izvēli -- (senils) paviāns (neÅ”aubos, ka cehs.lv lÄ«dz Å”im viņu saudzējis tikai tāpēc, ka reiz bijis [info]affair darbadevējs). PļaviņŔ man vizuāli atgādina kamieli, bet to jau sev rezervējis Putnis (viņu gan nepieskaitu pie odiozitātem), tomēr uzvedÄ«ba liecina par piederÄ«bu primātu kārtai; varētu likt pie orangutaniem, bet tie ir brÄ«niŔķīgi primāti, prot pielaikot saulesbrilles un tā, nezinu, welp. Ciekurs 100% ir kaut kāda eksotiska vāvere, Vasiļevskis -- flamingo, bet Točs čista no čūsku mājas. Nacionālās apvienÄ«bas zeltainie raivji, parādnieki un iesalnieki (aizdomÄ«gas tās lÄ«dzÄ«bas) -- tie visi ir no lielajiem grauzējiem, viens Å«drs, otrs burunduks, treÅ”ais sesks, ceturtais Å«dele, piemēram. Dombrava čota arÄ« kamieli atgādina; kas man ir ar tiem kamieļiem? BÅ«s lama vai alpaka. Å lesers, protams, ir olimpiskais lācÄ«tis. Kivičs -- bomzis, kas pālÄ« izrubÄ«jies pie zoodārza sētas, pieņemsim, ka ir tāds paÅ”pietiekams lopiņŔ. Kas mums vēl paliek? Veidemane. Gribētos teikt, ka mežacÅ«ka, bet tās ir manas feivorit Latvijas faunas pārstāves, tāpēc tomēr kārpucÅ«ka. Viesturu RudzÄ«ti speciāli atstāju uz beigām, jo tas vienmēr ir safe bet, ja vajag pabesÄ«ties par kāda izplatÄ«to saturu -- tikai viņŔ ar tik vieglu roku apvieno gan antivax, gan homofobiju, gan vati. Man ir versija (Bufo bufo), bet mazliet vēl jāpadomā. Ko es esmu izlaidis? VarbÅ«t kādam ir jēdzÄ«gākas asociācijas?

Link | Leave a comment {13} | Add to Memories


Jul. 12th, 2021 | 12:07 pm

Es atbalstu lohu segregāciju.

Link | Leave a comment {3} | Add to Memories