Soikina muldētava - Āderes
Gudri d*** nav malku cirst.
soikins
[info]soikins
Add to Memories
Tell A Friend
Āderes
Jau sen esmu gribējis zināt kas ir āderes. Esmu dzirdējis, ka tām esot kaut kāds sakars ar enerģiju kruspunktiem, bet diemžēl neviens tā īsti nav paskaidrojis kas tā par enerģiju. Vēl ir gadījies dzirdēt, ka āderes varot atrast ar rīkstīšu palīdzību un uz tām nevajagot gulēt. Tas laikam atkal to enerģiju dēļ. Vēl ir gadījies dzirdēt, ka ar rīkstīšu palīdzību varot arī ūdeni atrast un rīkstītes tiekot izmantotas, lai atrastu labākās akas vietas. Laikam jau ūdens ļoti iecienījis tās enerģijas, ka vienā vietā atrodams. Esmu arī dzirdējis, ka pirmajam, kas spēs pierādīt, ka ar rīkstīšu palīdzību var atrast ūdeni tiks 1 000 000$. Neviens vēl neesot atradies. Šodien ļoti iepriecināja apollo.lv ar izcilu rakstu par āderēm.

 Ģeoloģe Lija Bērziņa, kura ar āderu pētniecību nodarbojoties 15 gadus ir izstrādājusi zinātniski ļoti dziļu saprotamu āderu skaidrojumu:
"Ādere ir anomālija, proti, novirze no normas jeb vispārējā fona gandrīz visos fizikālajos laukos. Tā radusies Zemes garozā spriegumu izlādes rezultātā. Šai anomālijai atbilst palielināta vai pamazināta Zemes garozas plaisainība un iežu fizikālo un mehānisko īpašību – blīvuma, porainības, filtrācijas koeficienta – izmaiņas. Tās var saukt par Zemes garozas neviendabības zonām, kurās mainās elektromagnētisko viļņu, telūrisko strāvu, gravitācijas lauka un radiācijas parametri – viļņu garums, intensitāte un citi. Āderu zonā Zemes garoza tiek pakļauta nepārtrauktai periodiskai stiepes vai spiedes deformācijai, kas nodrošina izmaiņas ūdens un gāzu caurlaidībā. Bioloģiski objekti šo izmaiņu kopumu jūt kā biofizikālo anomāliju."

"Novirze no normas gandrīz visos fizikālajos laukos" - wow! Tad jau izrādās, ka āderes atklāt var pavisam elementāri. Kādēļ diez rīkstītes vajadzīgas?
"Zemes garozā spriegumu izlādes rezultātā" - ok. Sprieguma starp ko?
"[..] mainās elektromagnētisko viļņu, telūrisko strāvu, gravitācijas lauka un radiācijas parametri – viļņu garums, intensitāte un citi" - žoklis atkarās, kad padomā, ko izcilā latvju zinātniece ir atklājusi! Izrādās, ka āderēs "mainās elektromagnētisko viļņu garums un intensitāte" un es brīnos, kādēļ man tas vecais rādžiņš laukos tik slikti ķēra tās Rīgas stacijas - gan jau uz āderes bija novietots. :( Bet tas jau sīkums - izrādās, ka āderēs mainoties arī "gravitācijas lauka intensitāte" - šo mūsdienu zinātniekiem noteikti vajadzētu papētīt tuvāk, varbūt izdotos atgūt mūsus senču nozaudētās tehnoloģijas, piemēram, lidošanu uz slotām un tamlīdzīgas zināšanas. Droši vien fantastiskus rezultātus dotu arī "telūrisko strāvu" pētniecība, ja vien izdotos noskaidrot kas tas ir.

"Bioloģiski objekti šo izmaiņu kopumu jūt kā biofizikālo anomāliju." - Skaidrojums prastiem ļaužiem, kas zinātnē nav tik izglītoti kā es - "Ļaužiem nāk vēmiens, kad pa daudz sēž uz āderēm." Biofizikālā anomālija, vai zinies. Šitais būs jāatceras, kad gribēsies kādu smalki izlamāt.

Vēl daži svarīgi fakti, kurus derētu atcerēties - "kaitīgi ir gulēt uz āderēm, jo īpaši uz āderu krustojuma". Kā izrādās āderes arī krustojoties, nez vai rezultātā rodas mazākas āderītes?

"Turklāt āderu starojums apgrūtina un paildzina atveseļošanās procesu." - tātad āderes staro. Izstaro biofizikālās anomālijas mainītā elektromagnētisko telūrstrāvu frekvencē gravitacionālā lauka sprieguma diapazonā mainot radiācijas parametru svārstību amplitūdu.

"Tas, ka mūsdienās tik daudzi cilvēki zaudējuši spēju just āderes, nenozīmē, ka tās uz viņiem neiedarbojas." - atcerieties, tas, ka Jūs āderes nejūtat, nenozīmē, ka to nav. Arī tas, ka neviens nav konstatējis neko no tā, ko stāsta cienījamā zinātniece, nenozīmē, ka kaut kas tāds neeksistē. Redziet "novirzi no normas gandrīz visos fizikālajos laukos" nevar konstatēt ar rupjajiem mūsdienu instrumentiem, to var just tikai bioloģiski objekti, kas nav zaudējuši saikni ar dabu kļūstot pārāk izglītoti.

Vēl daži zinātnes jaunatklājumi, kurus Jums skolā neviens nav stāstījis:
"Āderēm ir noteicoša nozīme zemes reljefa veidošanā, bez tām zeme būtu gluds līdzenums." - atcerieties, šo vārdu autore ir ģeoloģe. Viņa taču nevarētu kļūdīties, vai ne?
"Āderu anomālija ar savu enerģiju būtiski stimulē daudzu augu un koku augšanas procesu!" - Tā droši vien ir bioenerģija, kas stimulē augu un koku augšanas procesu. Paši gan uz āderēm neguliet - izaugsiet par basketbolistiem kā likts.
"Gājputnu migrācijas ceļi precīzi seko Zemes garozas tektoniskajiem lūzumiem, kam atbilst āderu sistēmas. Zvēri arvien pārvietojas pa āderēm, tāpēc agrāk arī visi ceļi bija tik līkumoti, jo tos iekārtoja, sekojot zvēru takām." - kādēļ viņi tā darīja nav īsti saprotams, jo citu rakstā autore apgalvo, ka "Ja bērniņš pa miegam arvien ieraujas kādā no gultiņas stūriem, tas nekļūdīgi norāda, ka viņš tiecas atrast no āderēm iespējami brīvu vietu." Laikam jau bērni negrib augt lieli, bet dzīvnieki to ļoti vēlas un tādēļ no āderēm nekad nost nekāpj. Vai arī viņi grib saslimt un nomirt. Kas lai tos zvērus saprot.

Vēl rakstā savos fantastiskajos atklājumos dalās inženieris Jānis Dolacis, kurš stāsta par to kā palielināt priežu ražīgumu tās audzējot virs āderēm, dalās statistikas datos par zibens tendenci spert āderēs (laikam jau to telūrisko strāvu dēļ). Stārķis gan arī savu ligzdu vijot āderu krustpunktos, bet viņam nez kāpēc zibens nesperot, bet to zinātne nespējot izskaidrot. Droši vien tam, kurš šo megaproblēmu atšķetinās, uzreiz Nobeļa prēmiju iešķiebs.

Vēl rakstā ar izciliem atklājumiem dalās veterinārmedicīnas zinātnieks Jānis Ligers, kurš stāsta, ka par āderēm pat esot rakstījis disertāciju (droši vien tādēļ arī vēl nav veterinārmedicīnas doktors). Ligera kungs arī dalās zinātniskos faktos par iespējām iedarboties uz āderēm ar domu spēku - krustišanos un citiem racionāliem paņēmieniem.

Galu galā raksta autore Vija Beinerte nonāk pie secinājuma:
"Apkopojot triju zinātnieku teikto, varam secināt, ka āderes nav viltīgu šarlatānu izdomājums vai māņticīgu tumsoņu fobija, āderes ir objektīva realitāte."
Patiesi, objektīva realitāte, kuru var konstatēt rīkstnieks - "cilvēks, kas ar kāda instrumenta palīdzību vai arī bez tā nosaka āderu atrašanās vietu. Rīkstnieka instruments var būt žākļveida divžuburu koka zars (visbiežāk lazdas, vītola, ceriņa, paegļa vai pīlādža), metāla antena, rāmītis, cilpa, spieķis vai svārsts. Jutīgs un pieredzējis rīkstnieks var noteikt arī derīgo izrakteņu iegulas, pazemes tukšumus, elektriskos kabeļus, ūdensvada caurules, atsevišķus metāla priekšmetus."
Šī realitāte ir tik objektīva, ka līdz šim neviens nav spējis "double-blind" testos pierādīt kādu no rīkstniekiem piedēvētajām spējām. Bet realitāte jau nekad nav bijis šķērslis cilvēkiem ar bagātu fantāziju.

Tags: , ,

Comments
shelly From: [info]shelly Date: 18. Decembris 2006 - 08:55 (Saite)
Par tām āderu enerģijām man viens rīkstnieks stāstīja ilgi un plaši, tagad gan vairs visu neatceros. Bija ūdens āderes un uguns āderes, un vēl visādas tektoniskās plaisas un lūzumi, un daži bija derīgi, kamēr citi - ļoti kaitīgi, kas rakstā ir jauki sajauklts kopā, un kosmosa enerģijas strāvoja tādas un šitādas uz visām pusēm.
Bet vispār, ja visiem, kas tic āderēm, liktu apliecināt, ka viņi tic arī visām to garajam un diezgan īpatnējam skaidrojumam, āderēm būtu visai maz fanu.
Bet āderes ir dabaszinātņu programmā, manuprāt.
soikins From: [info]soikins Date: 18. Decembris 2006 - 11:32 (Saite)
Interesanti, ka tik dažādas definīcijas ir tām āderēm. Vieni apgalvo, ka āderes ir pazemes upes (zinātniekiem gan vēl vajadzētu atklāt tādu eksistenci) un ar rīkstītēm var atklāt to atrašanās vietu, tādējādi nosakot labāko akas vietu. Vēl citi stāsta, ka āderes ir kaut kādas nekonkrētas un zinātniekiem nepazīstamas enerģijas krustpunkti, kas ietekmē cilvēku veselību. Vēl daži apgalvo, ka ar rīkstītēm spējot atrast dārgmetālus utml.

Dīvaini, ka vienīgais instruments ar kuru visus šos fenomenus varot konstatēt esot rīkstītes. Protams, arī visos līdzšinējos zinātniskajos testos nabaga rīkstnieki ir izgāzušies un nav spējuši atrast nedz ūdeni, nedz dārgmetālus, bet tas, protams, netraucē "āderēm būt dabaszinātņu programmā". No sākuma vajadzētu fenomenu konstatēt un pēc tam skaidrot. Vēl nevienam nav izdevies konstatēt, ka ar rīkstīšu palīdzību var vispār kaut ko atrast.
antuanete From: [info]antuanete Date: 18. Decembris 2006 - 10:24 (Saite)
Man vienalga, ko saka zinātnieki. Rīkstnieks mūsu akas vietu parādīja pilnīgi precīzi, pateica, cik metru dziļumā būs pirmais ūdens, cik metru dziļumā jārok, lai ūdens būtu vienmēr, un līdz šim par akas izsusēšanu esam varējuši sūdzēties tikai divreiz, ļoti sausās vasarās.
Bet tā jau āderes ir muļķības, vai ne? :P
Par pārējo nekomentēšu, bet par to, kas ir mistiskie "spriegumi", kuru izlādes vietas var būt t.s. āderes - lēnu tektonisko kustību rezultātā Zemes garoza visu laiku tiek deformēta dažādos virzienos, līdz, spriegumam sasniedzot galējo robežu, kādā vietā rodas lūzums un spriegums tādējādi izlādējas. Neskatoties uz to, ka pie mums aktīvu zemestrīču praktiski nav, senākos laikos tās ir bijušas, iežu slāņi ir caurausti ar lielākiem un mazākiem lūzumiem un spriegumu uzkrāšanās un slāņu savstarpējā kustība pa lūzumiem ļoti lēni turpinās. Šajās lūzumu vietās mainās seismisko viļņu kustības ātrums Zemes garozā, iespējamas arī elektrovadītspējas izmaiņas - kalnu reģionos tas ir ļoti labi fiksējams ar aparatūru, iespējams, ka pie mums svārstības ir pārāk nelielas, taču uz dzīvajiem organismiem iedarbojas)
Vārdu sakot, tāpēc, ka kaut ko nav izpētījuši britu zinātnieki, nav pamata uzskatīt, ka minētā parādība neeksistē.
sirdna From: [info]sirdna Date: 18. Decembris 2006 - 10:44 (Saite)
Nezinu neko par āderēm un tā tālāk. Zinu tikai to, ka Randi (http://www.randi.org/research/index.html) izsludināto prēmiju 1 miljona dolāru apjomā jebkuram, kurš nodemonstrēs jebkādas ekstrasensoras spējas, rīkstniecību ieskaitot, neviens tā arī nav spējis savākt.
klusums From: [info]klusums Date: 4. Oktobris 2007 - 16:20 (Saite)
Tas miljons reāli nemaz neeksistē. Kaut kādās parādzīmēs tas skaitoties vai kā tml. Turklāt jamais ir tāds idiots (idiots, nevis skeptiķis), ka pabrīnos, ka kāds vsp grib ko viņam pierādīt. :D
From: [info]slikts Date: 24. Oktobris 2008 - 19:50 (Saite)
vai tam miljonam būtu jābūt zeltā, lai tas būtu īsts?
soikins From: [info]soikins Date: 18. Decembris 2006 - 11:41 (Saite)
Kā tas ir "akas vietu parādīja pilnīgi precīzi"? Bija tikai viena iespējamā akas vieta un visas citas būtu pilnīgi neprecīzas vai daļēji neprecīzas? Kāda bija varbūtība, ka viņš kļūdīsies?
Visi līdzšinējie kontrolētie "double-blind" eksperimenti parāda to, ka nevienam vēl ar rīkstītēm nav izdevies atrast ūdeni, kas liek mums domāt, ka ar rīkstītēm nav iespējams ūdeni atrast. Protams, ja rīkstnieks iepriekš zina, kur ir ūdens, tad gan rīkstītes griežas ellīgi labi. Kas psihologiem ļauj pētīt "idiomotora" efektu.

Kas attiecas uz "spriegumiem", tad es saprotu, ka runa visticamākais bija par tektonisko kustību radītajiem spriegumiem, bet man bija grūti saprast kāds mehāniskiem spriegumiem sakars ar manu veselību? Kā zemes slāņu kustības ietekmē manu veselību?

"Vārdu sakot, tāpēc, ka kaut ko nav izpētījuši britu zinātnieki, nav pamata uzskatīt, ka minētā parādība neeksistē."
Nē nav, bet kamēr nav sniegti pierādījumi parādības eksistencei, nav arī pamata uzskatīt, ka tā eksistē, nemaz nerunājot par tās efektu pētīšanu.
sirdna From: [info]sirdna Date: 18. Decembris 2006 - 12:31 (Saite)
Kamōn, pat vecie labie neandertālieši svaidījās ar akmeņiem un pētīja efektus (mamutam acē vai ausē trāpīja), nenieka nezinādami ne par gravitāciju, ne visādām matemātikām un fizikām, ar kurām trajektorijas pētīt un aprēķināt.
soikins From: [info]soikins Date: 18. Decembris 2006 - 12:53 (Saite)
Bet parādību - akmens lidošanu un piezemēšanos uz mamuta pieres - varēja novērot un mums arī nav problēmu to atkārtot kontrolētos apstākļos un precīzi izmērīt akmens lidojuma paātrinājumu utml. lietas. Rīkstīšu brīnišķās īpašības gan mums neizdodas nekādi novērot :(
begemots From: [info]begemots Date: 11. Jūnijs 2008 - 09:48 (Saite)
Jāpiezīmē arī, ka tas apollo ahm... elegantais rakstiņš ir pārpublicējums no Mājas Viesa. Mati slejas stāvus.
panacea From: [info]panacea Date: 21. Februāris 2010 - 03:28 (Saite)
Saprotu, ka ieraksts vecs, bet telūriskās strāvas ir aprakstītas šeit: http://en.wikipedia.org/wiki/Telluric_currents

Uz ātru roku iemetu aci arī sciencedirect.com, gadījumā, ja Vikipēdija būtu nolaidusi lažu, bet izskatījās diezgan pieklājīgi raksti iekš peer-reviewed žurnāliem.
11 izsakās vai atļausies nepiekrist?
Profils
soikins
User: [info]soikins
Name: soikins
Kopsavilkums
Kalendārs
Back Janvāris 2010
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало./ Два важных правила запомни для начала:/ Ты лучше голодай, чем что попало есть,/ И лучше будь один, чем вместе с кем попало. /Омар Хайям/