slikts sapnis [entries|archive|friends|userinfo]
slikts

[ website | untu.ms ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 24th, 2021|10:59 pm]
Intervija ar cibiņu, kas uzņēmies "kampaņot" par homofobiju: https://youtu.be/GfaVaTcrr8c

1:24 ir raksturīgs kopumam. Vēlamies referendumu, tas liekas demokrātisks, pret to ir argumenti, kādi tie ir? 🤷 Nedemokrātiski, bet nekas nav jāpaskaidro, nekā nav jāapliecina, ka tos uztvertu un saprastu, bet tūliņ pēc tam jāpiemin, ka pretējā puse ir par nedemokrātisku, lai pat pacenstos tevi saprast.
Linkdot krepsi

[Jan. 28th, 2021|11:45 am]
Es īstenībā esmu pārcēlies uz šejieni: https://twitter.com/slikts
Link2 krepši|dot krepsi

[Jan. 28th, 2021|10:30 am]
Katram vajag hobiju, un viens piemērs hobijam ir mēģināt atsperties no savas formālās izglītības, lai padarītu sevi par intelektualizētas homofobijas seju. Kas varētu noiet greizi? Varbūt vienīgi tas, ka arvien vairāk cilvēku apzinās, ka tev nav ne īpašas morālās stājas, ne gaiša prāta. 😊
Link2 krepši|dot krepsi

[Dec. 31st, 2020|05:06 pm]
pelēkie zirņi mērcējas
Linkdot krepsi

[Dec. 13th, 2020|12:42 am]
Mūziks
Link1 krepsis|dot krepsi

[Oct. 24th, 2020|09:12 pm]
Cibai beidzot būs sava spēle, Ciberpank 2077
Linkdot krepsi

[Oct. 22nd, 2020|03:02 pm]
Ļoti vērtīgs politologa raksts par to, kas ir ļāvis ASV labējiem turēties pie varas par spīti tam, ka viņiem kopumā nav balsu vairākuma.

https://www.nybooks.com/daily/2020/10/21/the-gonzo-constitutionalism-of-the-american-right/
Linkdot krepsi

!!!!!!!!!!!! [Aug. 29th, 2020|10:47 am]
Linkdot krepsi

[Aug. 21st, 2020|08:53 pm]
Poll #21385
Open to: All, results viewable to: All

Vai zivis ir normālas?

View Answers


4 (80.0%)


2 (40.0%)

Link7 krepši|dot krepsi

[Aug. 2nd, 2020|10:29 pm]

Raksts par negativitāti, ka cilvēku spriestspēja ir attīstījusies sociālā vidē, un ka tā ir pielāgota, lai novērtētu citus, bet attaisnotu sevi, tāpēc ārēja negatīva kritika var būt vērtīgs pakalpojums.

Linkdot krepsi

[Jul. 16th, 2020|01:27 pm]
Uztaisīju locekli
Link2 krepši|dot krepsi

[Jul. 15th, 2020|03:48 pm]

enter image description here

Link2 krepši|dot krepsi

[Jul. 8th, 2020|06:56 pm]

Why Elon Musk Hates Noam Chomsky

Linkdot krepsi

[Jul. 4th, 2020|11:55 pm]
Tramps
Link2 krepši|dot krepsi

[Jun. 30th, 2020|06:14 pm]

Trump is Not the Problem

Pazemīga izskata raksts, bet tas ir saistošs, jo izceļ aukstā kara beigu lomu tajā, cik neierobežoti neoliberālisms ir pārņēmis pasauli. Runa ir par to, ka neoliberālisms, nevis Tramps, ir the problēma. Vienai pusei uzvarot aukstajā karā, veidojās “vēstures beigu” naratīvs, kurā būtu mūžīgas mūsdienas, un zaudējušās puses ideoloģija būtu diskreditēta, bet uzvarējušās puses ideoloģija būtu vairāk vai mazāk nemainīga kārtība, un tāpēc varētu nedomāt par to ārpus virspusējiem pielāgojumiem.

Link5 krepši|dot krepsi

[Jun. 30th, 2020|06:08 pm]

Nacisma vēsturnieks par to, kā Pītersons būtībā atmazgā Hitleru un nacismu

Piemēram, Pītersons atkārto pašu fašistu izplatīto mītu par fašismu kā efektīvu un kārtīgu sabiedrības organizācijas veidu, lai gan īstenībā tas ir pretēji

Pītersons noniecina rasu pārākuma un tīrības ideoloģijas lomu nacistu noziegumos, aizvietojot ideoloģiju vienkārši ar fizisku nepatiku. Tas ir bīstami, jo traucē vilkt paralēles ar līdzīgu galēji labējo domu citos laikos un mūsdienās, un tāpēc piesedz to

Pītersons mazina un noliedz Hitlera tiešo personisko lomu holokausta īstenošanā, tā vietā runājot par to, ka Hitlers esot sekojis tautas gribai

Pītersons izliekas arī, ka holokaustā vainojams būtu lielais vairums vāciešu nevis fanātisku nacistu minoritāte, un ignorē iekšējo pretestību nacistiem Vācijā

No nacistu propagandas aizgūtā kultūrmarksisma sazvērestība gan Pītersonam rēgojas visur, un kreiso režīmu noziegumi tiek pilnībā norakstīti uz kreiso ideoloģiju

Tam ir nozīme, jo Pītersons pēdējā laikā ir mazāk uzmanības centrā, bet joprojām ir viens no nozīmīgākajiem tēliem, kas it kā intelektuāli leģitimē labējo domu

Link24 krepši|dot krepsi

[Jun. 20th, 2020|05:33 pm]
Vienam no labākajiem podkāstiem jauna sērija
https://www.dancarlin.com/product/hardcore-history-65-supernova-in-the-east-iv/
Linkdot krepsi

[Jun. 1st, 2020|03:56 pm]

Cilvēki, kam īstā problēma liekas grautiņi, gluži vienkārši neņem vērā strukturālo vardarbību fonā un uzskata to par “normālu”.
Runa nav arī tikai par ASV; piemēram, taupības politika ir vardarbība pret mazāk nodrošinātajiem un it īpaši pret bērniem, kam tiek liegts vajadzīgais.

Pasaulē notiekošais joprojām ir skaidrojams ar to, par ko es visu laiku esmu runājis: “centrismu” kā ļaunticīgu atteikšanos izdarīt spriedumus, šajā kontekstā tieši par strukturālām varas attiecībām; par “politisku apolitismu”, kas galvenokārt vēlas uzturēt status quo.

Link2 krepši|dot krepsi

[Jun. 1st, 2020|03:09 pm]
[Tags|]

 • Mūsdienu monetārā teorija (cits avots)
  • Par šo latviski gandrīz vispār netiek runāts; Šuvajevs ir vienīgais izņēmums, ko zinu
 • Negatīvā solidaritāte (cits, labs avots)
  • “Individuālisma laikmeta” blakne, demokrātiskas politikas sadursme ar individuālu sāncensību
 • Kritika par to, kas būtu vai drīzāk nebūtu saucams par “neofeodālismu”
  • Tas ir rotaļīgs jēdziens, bet par to tāpat ir vērts runāt, un Hābermass vismaz to izmantoja ierobežotā nozīmē, runājot par “town square
 • “Tirgus loģika”, “tirgus racionalitāte”
 • Red-baiting (lūgums iztulkot)
Link9 krepši|dot krepsi

[Jun. 1st, 2020|01:56 pm]

Nacīšu nažu trīšana (arhīvs)

Runā par “apakšcilvēkiem” (Untermensch, nacistu termins), pagaidām vēl netvarstīšanu ielās, un ka jāpriecājoties, ka kāds vēl domājot nesūtīt pie senčiem. Iegansts tam ir, ka es norādīju, ka Tramps regulāri pārkāpj Twitter noteikumus par vardarbības slavināšanu.

Jautājums ir par tiem, kas šādā kompānijā jūtas ērti: to var skaidrot kā simpātijas naida uzskatiem vai stulbumu; īsti ne kā citādāk.

Link1 krepsis|dot krepsi

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]