magnolia's Journal [entries|friends|calendar]
magnolia

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[19 Mar 2019|09:12pm]
-tu tici dievam?
-jā, bet ne tā pārspīlēti
-fū, nu paldies dievam. :)
post comment

[19 Mar 2019|08:23pm]
Sapratu savus dusmu tekstus. Nekad nesaku acīs savas dusmas, neapmierinātību vai citādus cepienus, tad nu tas sakrājas un aiziet tekstos. Tas kā d..diskutēju pretī grāmatvedei laikam pat bija pirmā (!) reize manā diezgan pagarajā mūžiņā. Tas arì liecina, cik šobrīd lìdz robežai novesta. Bija laba sajūta. Gribu vēl. Vēl kāds grib dabūt?
10 comments|post comment

[18 Mar 2019|10:14pm]
Lai cik sarežğīta, tā tomēr ir mana daļa.
post comment

[18 Mar 2019|03:47pm]
Kā reiz ar Kr. ierēcām,ka par apsveikšanas "kultùru" uzņēmumos varētu uzrakstīt grāmatu vai vismaz labu referātu. Jēziņ, vienkārši, jēziņ.
post comment

[18 Mar 2019|03:40pm]
Ja es nebūtu tik emocionāli nogurusi un ar tik pārkairinātiem nerviem šobrīd, droši vien nerunātu pretī visdižākajai no grāmatvedēm. Teica, ka sùdzēšoties bosam.Tagad, iespējams, mani atlaidīs un man atkritīs lēmums, kad iet prom no darba.:))
2 comments|post comment

[18 Mar 2019|05:49am]
Nav taču paredzēta vispārēja gaisā uzsprāgšana, ka jāpaspēj savākt mantas un kaķus un pulcēties lejā? Tie sapņi tik ticami...mostos panika. Būs jāpalasa, kā pareizi no lielveikaliem evakuēties.
post comment

[18 Mar 2019|12:30am]
Liekam ar bijušo priekšnieku viens otram dziesmiņas. Murr. :)
post comment

[17 Mar 2019|08:07pm]
Bet no gaišās puses... varbūt man uzradīsies mazāk šausmīga dzīve. Un varbūt pat priecīga un sakarīga.
4 comments|post comment

[17 Mar 2019|08:04pm]
Jūtos pilnīgi izstumta un nevajadzīga. It kā viss, kas bijis, neskaitās.
post comment

[17 Mar 2019|09:01am]
Un tomēr turpinās. Lai cik grūti klātos, vienmēr jau atrodas kāds eņğelis cilvēka veidolā vai kāda zālīte.
https://youtu.be/dQw4w9WgXcQ
post comment

[16 Mar 2019|06:26pm]
Bet no otras puses..šī darba vieta man patīk, jo sanāk iepazīties ar radio swh darbiniekiem un citiem mūziciņiem. Egons Reiters ne tikai pa gabalu, bet arī tuvumā ļoti jauks. Awww.
3 comments|post comment

[15 Mar 2019|09:41pm]
Kaķis hipsterīga kļuvusi, ēd maurlociņus. muru loki.:)
post comment

[14 Mar 2019|11:44pm]
Akropole=Nekropole. Un Ušakovs=Ausainis.
post comment

[14 Mar 2019|10:10pm]
T.ir atgriezies internetā un saziņā. Prieks. Arī viens no dzīves cilvēkiem, kurš nekad līdz galam nepazūd.
post comment

[14 Mar 2019|09:23pm]
Pa dienu pēkšņi iesnaudos un tas pārtapa garā miegā. Ar panikas pilnu mošanos, ka tulīt visiem jāaiziet bojā, bet katastrofa tomēr nenotika. Cerams, ka tas nu atkal nav paredzējuma sapnis.
1 comment|post comment

[14 Mar 2019|04:24pm]
.
post comment

[14 Mar 2019|04:20pm]
Un bišu vaska sveces.
post comment

[14 Mar 2019|04:16pm]
Parunājos ar eglītēm, vītoliem, vārnām, atnesu mājās tulpes, pabarojām zīlītes ar kaķi, pārbīdīju mēbeles, apfrizēju zvēra apgrauzto dracēnu. Daba ir brīnišķīgi dziedējoša.
12 comments|post comment

[12 Mar 2019|01:08pm]
Nez, kas labs ir Kazdangā vai Kazdangas ielā? Ieskanējās šis vārds, tiklīdz no rīta pamodos.
5 comments|post comment

4/23 [12 Mar 2019|10:24am]
Darba dienās būs otrādāk. Kontrastduša, laicīga iziešana uz pieturu un pastaiga pirms tam. Šorīt tik skaista ziema. Labi, ka humorīgă draudzene tika piesūtīta, kā rīta tramvaja kompanjons. Bet nu..nervi sakairināti jau pirmajās minùtēs darbā
post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]