magnolia - [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 6th, 2020|09:48 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kāds nav manījis user Heishy? redzēju sapnī, ka viņš ir mainījis dažas lietas :) un ir piedzemdējis zīdaini un atnesis man atrādīt. iekāpju tramvajā, aiz muguras kāda saka: "..īstais vārds.. šodienai dzimšanas diena". ņemot vērā, ka tas ir diezgan rets vārds... apsveicu! laikam esmu sailgojusies pēc gandrīz bezdarbīgas un bezdomīgas torčīšanas saulītē uz balkona ar kontrabandas cigaretēm ar ābolu garšu. :))
linkpost comment