magnolia - [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 30th, 2021|09:56 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Žēl par Mako. Viņu es atceros kā omulīgu saimnieku, tādu hedonistu, kuram patika ap sevi pulcināt bariņu, pabarot un nedaudz sabojāt.😃 Un neatraujami no Vakarbuļļu namiņa. Balss atmiņā ieskanējās. Pēc vēlākiem foto izskatījās, ka cīņa par veselību notiek nežēlīga un kaut kur cits cilvēks...miesiskais un garīgais.
Vajadzētu būt, ka Tur ir Vieglāk, nav vairs jācīnās.
P.s.Oi, neatdevu Tev grāmatu, par to kā par raganu kļūt. 😃
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]putnupr
Date:August 31st, 2021 - 06:51 pm
(Link)
pēc miljons gadiem ienāku cibā, un, še, tev...