magnolia - [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 12th, 2021|10:05 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
..darbā ir pielikts internets ārējais. sēžu un rakstu cibā ar sajūtu kā simts gadus atpakaļ.:) žēl, ka rakstnieku pulks tik ļoti samazinājies.
linkpost comment