magnolia [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 6th, 2020|11:09 pm]
[Tags|, , ]

..viens no labākajiem pirms mēra laika pirkumiem ir bambusa tvaicējamais trauks, ko liek uz pannas, lej ūdeni, uzliek cepampapīru un tā var tvaicēt un arī uzsildīt(!) ēdienu.

..otrs..mēğinu no vienreiz nopirkta purava izspiest otru puravu. tas tagad trendīgi.
linkpost comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]