magnolia - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May. 6th, 2020|11:09 pm

magnolia
..viens no labākajiem pirms mēra laika pirkumiem ir bambusa tvaicējamais trauks, ko liek uz pannas, lej ūdeni, uzliek cepampapīru un tā var tvaicēt un arī uzsildīt(!) ēdienu.

..otrs..mēğinu no vienreiz nopirkta purava izspiest otru puravu. tas tagad trendīgi.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: