magnolia - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 11th, 2020|11:23 pm

magnolia
par rail baltica mani kā kaimiņieni satrauc: vai būs troksnis, vibrācijas kaut kādas (ko rada skaņas un kustības, kas pārsniedz dabīgo un es no tā ciešu). torņkalna mìlīgās stacijas vairs nebùs un būs random pseido moderns sūds, ko par arhitektūru nenosaukt. ka es nevarēšu spontāni aizbraukt līdz jūrmalai ar mierīgu, parastu vilcienu..jo man būs jāiet nez cik km apkārt un jāskatās uz kaut kādiem dizaina mēsliem. ka cietīs citi iedzīvotāji, koki, klusums, zaļums, kas ir te. tikai tpc, ka kādam piķi gribas ,atkal tik daudziem būs jācieš?
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: