magnolia - [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 6th, 2020|12:57 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
tā ir. mazliet bezrūpības, jauneklīga viegluma un drošības sajūtas noderētu. sen nav piedzīvots.
linkpost comment