kanariņš [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

hehehe, jociņš spociņš [Jan. 7th, 2021|09:55 pm]
BREAKING NEWS Iraq is going to deploy troops in us to protect democracy
link3 comments|post comment

[Jan. 7th, 2021|09:56 am]
Luhanskas Tautas republika Vašingtona
link1 comment|post comment

attālinātās mācības - viennozīmīgi [Jan. 5th, 2021|06:56 am]
Es gan esmu par attālinātām mācībām, nevis maskotu klātieni - tas pusotrs saraustītais (30 bērni klasē, 2-3 klases gadā, 9 gadi skolā, kopābūšana no rīta līdz vakaram plus vēl bonusiņš ar sabiedrisko transportu divreiz dienā, piecas dienas nedēļā - manuprāt extremo much un jau otrajā nedēļā ar frīstailu attālinātā versijā, jo kontaktpersonas un kontaktpersonu kontaktpersonas (kuras paziņoja; nedodu ne pieci, ka bija arī ar ziņošanu neapgrutinātie..). Nu, un vēl patīkamais režīms ar mācību sākuma pārlikšanu no 8:30 uz 7:45, jo dalīta ienākšana skolas telpās; paldies, vējamāt, paldies, komplektā ar darbu un elementāru mājsaimniekošanu a la vakariņas un izmazgāta veļa un skolas mājasdarbiem vakarā bija .. ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti grūti...) mēnesis mācību gada sākumā bija murgs un uzskatu, ka bērni skolā, tāpat kā kolēģi darbvietā, ir lielākais riska faktors vīrusa tālākizplatīšanai (pa mājsaimniecībām), kā arī jautājumi tendenciozi formulēti (bija sajūta, ka tiek vākti ķeksīši, lai attaisnotu klātienes mācību atsākšanu, jo, tipa, "droši" - ar maskām), bet ir opcija "cits". Tā kā - izsakiet savu viedoklīti VISC:

https://www.visidati.lv/aptauja/1670841250
link1 comment|post comment

[Dec. 14th, 2020|12:59 am]
Nedēļsnogalē noskatījos Kolka Cool. Nu, sagribējās melnbaltu māāākslas filmu. Tikpat forša kā toreiz. Nekā lieka. Tukšums un par Neko, bet uzmanība neatslābst nevienā mirklī un ne jau tāpēc, ka gaidītu, nu, kad tad beidzot būs?! Bija un uzreiz. Atcerējos un ķiķināju vēl nākamajā dienā.
linkpost comment

[Nov. 3rd, 2020|10:41 am]
Atliek vien nošķaudīties sabtransā kā visi pusmuši un izkārdeguni veikli uzmauc uzmuti rūpīgi līdz acīm. Divreiz braucu, divreiz tā gadījās, bet tas no putekļiem, ar kuriem pilnā vidē pēdējā laikā daudz jāstrādā
link1 comment|post comment

[Sep. 12th, 2020|07:18 am]
Tīīīīk sarkana saule!
Atspīdumi uz sienām un saules atspulgs uz skapja sāna sārts. Kā tāda dāvana jau no paša rīta.
linkpost comment

[Aug. 2nd, 2020|10:32 am]
ļoti īpatni uz atklātnītes, ko tēvatēvs zīmējis tēvamātei, pirms viņi kļuva par tēvatēviemunmātēm, ir tas pats (tipveida) attēls, kas tagad emocijzīmēs feisītī :D
linkpost comment

Gribi būt par Mediņa skolas direktoru? HĀHĀHĀĀĀĀ [Jul. 22nd, 2020|11:14 am]
"No pretendentiem tiek sagaidīta atbilstība Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajām prasībām, augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā un pedagoģiskā izglītība, vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā, vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā administratīvajā darbā izglītības vai kultūras institūcijā, labas vismaz divu svešvalodu zināšanas." "Tāpat vēlama esot darba pieredze projektu vadībā, zināšanas par izglītības iestādes darbību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, profesionālās izglītības jomu un tās attīstības tendencēm, zināšanas par valsts iestādes finanšu un budžeta vadības principiem, zināšanas par kultūras nozari un īpaši par mūzikas nozari, izpratne par profesionālās izglītības iestādes vadīšanu, spēja vadīt komandu un stratēģiskais redzējums."

Direktoram tiks nodrošināta 1286 eiro bruto mēnešalga.
link10 comments|post comment

[Jul. 6th, 2020|09:44 pm]
Boi ou boi, biedru sētā izmests artdeko spogulis ar tumbačku. Stāvoklis, protams, restaurējams, bet spogulis ir ok un koka detaļas arī diezgan normālas, nebūs jāceļ no pavisam mirušajiem. Tā kā ļaudis - kam zelta rokas un/vai restaurācijas bizniss, var tikt pie vēsturiskas štučkas!

Kopš photobuckets nedala bildes ar trešajām pusēm, es nemāku vairs te ielikt attēlus, bet, nu, ja nu kādam interesē, rakstiet savu e-pastu man te komentos (skrīnots), es nosūtīšu bildi, nu, vai arī pastāstiet, kā ievietot te bildi; kurš/-a grib braukt pakaļ - iedošu adresi.
linkpost comment

padirsenis [May. 21st, 2020|02:50 pm]
Brīnišķā latviešu valoda: lēnkrēsls un sēde. Tas, ko mēs vnk par "krēsliem" saucam.
link1 comment|post comment

<3 [May. 20th, 2020|03:58 pm]
Zelts: https://www.nbcnewyork.com/entertainment/adult-film-star-ron-jeremy-fighting-to-save-tree-outside-his-childhood-home-in-queens/
linkpost comment

[Apr. 20th, 2020|09:01 am]
"Saules akmens" ir forši postmoderns. Uz stikla debesskrāpja fasādes izgaismota "tintnīciņa" jeb vienstāva dzīvojamais namiņš. Varbūt pat kaut kāda etnogrāfiskā klēt, semantiskajai papildus slodzei, bet, nu, kontrasts tik un tā šarmon.
linkpost comment

popjēdzieni [Apr. 17th, 2020|07:26 pm]
consumption as civic duty

intermittent lockdown & bouts of social distancing
linkpost comment

[Apr. 4th, 2020|03:54 pm]
Izklaidējošs un izglītojošs nieciņš pašizolācijas laikā, intelektuālā tonusa uzturēšanai :D

Stranga par Ulmaņa autoritārā režīma saimniecisko politiku

Lancmanis par Eiropas pilīm un Latviju
link4 comments|post comment

[Mar. 12th, 2020|09:49 am]
Izsludināts “Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkurss”.

Konkursa mērķis ir veicināt apkaimju teritorijas kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju, pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamu un atvērtu mijiedarbes telpu un aktivizēt jaunu un radošu kopdarbības formu attīstību, kā arī Rīgas pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.

Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro.

Finansējuma piešķiršanai tiks virzīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekta īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz desmit gadus) tiks uzlabota apkaimes infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība, kā arī projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas apkaimju intereses.

Konkursa pieteikumi tiks pieņemti klātienē līdz šā gada 3.aprīlim plkst. 12.00 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā un elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi konkurss.apkaimes@riga.lv.

Sīkāka informācija par konkursu meklējama šeit: www.balso.riga.lv vai
https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/auc/rigas-pilsetas-lidzdaligas-budzetesanas-projektu-istenosanas-konkurss.htm

Pērn konkursam tika iesniegti 34 projektu pieteikumi, no kuriem 14 tika virzīti balsošanai, savukārt finansējumu saņēma seši projektu pieteikumi.
Informāciju sagatavoja: Aira Šmelde, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 67037902; e-pasts: aira.smelde@riga.lv
link6 comments|post comment

[Oct. 16th, 2019|11:59 pm]
Hehehe, cibas klasiķu zelta fonds:"Nekāda mērķa man nebija, karjera man vienkārši nejauši uzkrita uz galvas, gluži kā sešpadsmitgadīgiem poļu vidusskolniekiem turpmāk arvien biežāk nejauši uz galvas uzkritīs ģimenes laime."
link6 comments|post comment

hehehe [Sep. 29th, 2019|11:27 am]
Q:
- Do you work in advertising? What type of act would you like to see headline the last night of Advertising Week's 2020 conference? Men twerking or Men in sparkly thongs?

A: )
linkpost comment

[Sep. 29th, 2019|10:36 am]
Ja man būtu vara, es atceltu visu to simtgažu, simtpiecdesmitgažu, septiņdesmitpiecgažu u.c. svinības. Svini katru gadu vai nesvini nemaz, bet, nu, tās "apaļās jubilejas" un nepieciešamība tajās sajusties, izdarīties un iznesties kaut kā īpaši - nē.
link1 comment|post comment

[Sep. 27th, 2019|12:09 am]
vecais rīgas laiks pret jauno rīgas teātri. Jāatzīmē kalendārā noteikti braukt pretējā virzienā pēc iespējas tālāk.
link5 comments|post comment

knieš [Sep. 17th, 2019|02:23 pm]
Es tūdaļ laikam atkal nodemonstrēšu savu zināšanu vecmodīgumu, bet vai tad latviski nav "mūžameži", nevis "lietusmeži"? Es saprotu, ka "rainforests", bet, nu, vai tad latviski to netulko kā mūžamežu?
link15 comments|post comment

navigation
[ viewing | 20 entries back ]
[ go | earlier/later ]