kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 2nd, 2021|02:11 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Brīnišķīga diena. Jau no paša rīta izpildījām piedzīvojumpilnu izklupienu. Saule, gaisma, svaigs gaiss un pavasara sajūta.
linkpost comment