kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

attālinātās mācības - viennozīmīgi Jan. 5th, 2021|06:56 am

helvetica
Es gan esmu par attālinātām mācībām, nevis maskotu klātieni - tas pusotrs saraustītais (30 bērni klasē, 2-3 klases gadā, 9 gadi skolā, kopābūšana no rīta līdz vakaram plus vēl bonusiņš ar sabiedrisko transportu divreiz dienā, piecas dienas nedēļā - manuprāt extremo much un jau otrajā nedēļā ar frīstailu attālinātā versijā, jo kontaktpersonas un kontaktpersonu kontaktpersonas (kuras paziņoja; nedodu ne pieci, ka bija arī ar ziņošanu neapgrutinātie..). Nu, un vēl patīkamais režīms ar mācību sākuma pārlikšanu no 8:30 uz 7:45, jo dalīta ienākšana skolas telpās; paldies, vējamāt, paldies, komplektā ar darbu un elementāru mājsaimniekošanu a la vakariņas un izmazgāta veļa un skolas mājasdarbiem vakarā bija .. ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti, ļoti grūti...) mēnesis mācību gada sākumā bija murgs un uzskatu, ka bērni skolā, tāpat kā kolēģi darbvietā, ir lielākais riska faktors vīrusa tālākizplatīšanai (pa mājsaimniecībām), kā arī jautājumi tendenciozi formulēti (bija sajūta, ka tiek vākti ķeksīši, lai attaisnotu klātienes mācību atsākšanu, jo, tipa, "droši" - ar maskām), bet ir opcija "cits". Tā kā - izsakiet savu viedoklīti VISC:

https://www.visidati.lv/aptauja/1670841250
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.