kanariņš - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jul. 6th, 2020|09:44 pm

helvetica
Boi ou boi, biedru sētā izmests artdeko spogulis ar tumbačku. Stāvoklis, protams, restaurējams, bet spogulis ir ok un koka detaļas arī diezgan normālas, nebūs jāceļ no pavisam mirušajiem. Tā kā ļaudis - kam zelta rokas un/vai restaurācijas bizniss, var tikt pie vēsturiskas štučkas!

Kopš photobuckets nedala bildes ar trešajām pusēm, es nemāku vairs te ielikt attēlus, bet, nu, ja nu kādam interesē, rakstiet savu e-pastu man te komentos (skrīnots), es nosūtīšu bildi, nu, vai arī pastāstiet, kā ievietot te bildi; kurš/-a grib braukt pakaļ - iedošu adresi.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
(will be screened)
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.