kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 14th, 2020|12:59 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nedēļsnogalē noskatījos Kolka Cool. Nu, sagribējās melnbaltu māāākslas filmu. Tikpat forša kā toreiz. Nekā lieka. Tukšums un par Neko, bet uzmanība neatslābst nevienā mirklī un ne jau tāpēc, ka gaidītu, nu, kad tad beidzot būs?! Bija un uzreiz. Atcerējos un ķiķināju vēl nākamajā dienā.
linkpost comment