kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 12th, 2020|07:18 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tīīīīk sarkana saule!
Atspīdumi uz sienām un saules atspulgs uz skapja sāna sārts. Kā tāda dāvana jau no paša rīta.
linkpost comment