kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 12th, 2020|09:49 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Izsludināts “Rīgas pilsētas līdzdalīgās budžetēšanas projektu īstenošanas konkurss”.

Konkursa mērķis ir veicināt apkaimju teritorijas kā pilsētas daļas īpašo identitāti, atpazīstamību un sekmēt to revitalizāciju, pastāvīgi un mērķtiecīgi veicināt apkaimju iedzīvotāju iesaisti un līdzdalību apkaimju attīstībā, radīt publiski pieejamu un atvērtu mijiedarbes telpu un aktivizēt jaunu un radošu kopdarbības formu attīstību, kā arī Rīgas pašvaldībai iegūt vērtīgu atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem pilsētvides uzlabojumiem, kas ir svarīgi Rīgas pilsētas iedzīvotājiem.

Konkursa nolikums paredz, ka viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro.

Finansējuma piešķiršanai tiks virzīti projekti, kas atbilst šādiem kritērijiem: projekta īstenošanas vieta ir sabiedrībai pieejama, publiskā lietošanā esoša pašvaldībai piederoša vai piekrītoša publiska ārtelpa un projekta īstenošanas rezultātā ilglaicīgi (vismaz desmit gadus) tiks uzlabota apkaimes infrastruktūra, un šiem uzlabojumiem ir sabiedriski nozīmīga vērtība, kā arī projektam nedrīkst būt komerciāls, reliģisks vai politisks raksturs.

Projekta pieteikumu dalībai konkursā var iesniegt nevalstiskās organizācijas, biedrības vai nodibinājumi, kuri pārstāv Rīgas apkaimju intereses.

Konkursa pieteikumi tiks pieņemti klātienē līdz šā gada 3.aprīlim plkst. 12.00 Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā un elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi konkurss.apkaimes@riga.lv.

Sīkāka informācija par konkursu meklējama šeit: www.balso.riga.lv vai
https://pasvaldiba.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/auc/rigas-pilsetas-lidzdaligas-budzetesanas-projektu-istenosanas-konkurss.htm

Pērn konkursam tika iesniegti 34 projektu pieteikumi, no kuriem 14 tika virzīti balsošanai, savukārt finansējumu saņēma seši projektu pieteikumi.
Informāciju sagatavoja: Aira Šmelde, Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas projektu koordinatore, tālr.: 67037902; e-pasts: aira.smelde@riga.lv
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]saccharomyces
Date:March 12th, 2020 - 10:10 am
(Link)
izlasīju "līdzatkarīgās budžetēšanas" un uz brīdi padomāju, cik inovatīvi
[User Picture]
From:[info]iokaste
Date:March 12th, 2020 - 05:31 pm
(Link)
cik ir kopējā summa?
pagājušo reizi bija tikai 500k, kas galīgi visiem nepietika un cilvēki tikai par velti centās.
[User Picture]
From:[info]helvetica
Date:March 13th, 2020 - 12:21 pm
(Link)
"viena projekta īstenošanai piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs ir ne vairāk kā 100 tūkstoši eiro"

un tas ir projektu konkurss - attiecīgi, ne visi, kas piesakās, dabūs, tas taču skaidrs.
[User Picture]
From:[info]iokaste
Date:March 13th, 2020 - 01:16 pm
(Link)
nesaka cik ir kopējā summa. jo faktiski sanāk, ka tas ir aplauzēju pasākums, lai izrādītos. cilvēki iesniedz labas un labibsagatavotas idejas, bet naudas nav. tiesa - burovs ir žīdu bandīts un no viņa neko labu var negaidīt.
[User Picture]
From:[info]helvetica
Date:March 13th, 2020 - 04:43 pm
(Link)
Nu, iepriekšējā reizē 6 no 34 ir saņēmuši atbalstu... nav gluži "neviens". Kā arī - tikai tāpēc, ka ir nauda, atbalstīt projektus, kuri iespējams nav diez ko labi (ideja var būt lieliska, lieliskam diemžēl ir jābūt arī projektam), vai, ja neatbalsti un naudu "neapgūsti" - skaidroties, kāpēc projekts nekvalificējas, arī nav jēdzīgi... Tiesa, var jau uzzvanīt atbildīgajai personai un paprasīt kopsummu, nu, un pieprasīt, lai tā tiktu iekļauta aprakstā..
[User Picture]
From:[info]iokaste
Date:March 13th, 2020 - 04:47 pm
(Link)
kopumā jau virziens ir pareizs - tiešā demokrātija un decentralizācija.