kanariņš - [entries|archive|friends|userinfo]
helvetica

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 2nd, 2020|10:32 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
ļoti īpatni uz atklātnītes, ko tēvatēvs zīmējis tēvamātei, pirms viņi kļuva par tēvatēviemunmātēm, ir tas pats (tipveida) attēls, kas tagad emocijzīmēs feisītī :D
linkpost comment