smadzeņu darbības blakusprodukts
Virtuve 
22nd-Oct-2014 12:06 pm - zinātnes spīdekļi
Tikko notika tas, kas man mūžīgi ir rādījies murgos - es aizdedzināju savu roku. Roka bija samitrināta spirtā, un, šķiļot liesmu, tā apņēma arī manu plaukstu.
Kolēģu studenti varēja dzirdēt mani spiedzot, tas gadās reti. On the bright (pun intended) side, viņi tagad redzēja uzskatāmu demonstrējumu, kādēļ darba drošības tehnika ir svarīga.
This page was loaded Sep 24th 2018, 2:26 pm GMT.