smadzeņu darbības blakusprodukts
Virtuve 
2nd-Jun-2013 03:40 pm
Kronvalda parkā iemājojušas lakstīgalas. Tagad var ar svinīgu izteiksmi sejā citēt Fabrikas meitenes dziesmu.
This page was loaded Feb 18th 2018, 1:38 am GMT.