smadzeņu darbības blakusprodukts
Virtuve 
2nd-Jun-2013 03:40 pm
Kronvalda parkā iemājojušas lakstīgalas. Tagad var ar svinīgu izteiksmi sejā citēt Fabrikas meitenes dziesmu.
This page was loaded Nov 19th 2018, 7:42 am GMT.