Nepabeigtā dienasgrāmata


7. Janvāris 2010

(bez virsraksta) @ 00:46

 

Comments

 
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 00:52
(Link)
tu esi pareizticīgs?
[User Picture Icon]
From:[info]bez4pieci
Date: 7. Janvāris 2010 - 00:54
(Link)
es tāpat nedzeru
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 00:55
(Link)
o, daudzveidība - vieni dzer, citi nedzer!
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 00:58
(Link)
nu labi, ne jau par dzeršanu bija mana ironija, bet par to, ka nebūtiska divu kristīgu konfesiju atšķirība kalendārajā nobīdē, kas ir radusies pat ne reliģisku, bet gan birokrātisku domstarpību rezultātā, iedvesmo valsts prezidentu uz daudzveidības slavināšanu
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 00:59
(Link)
vai vēl trakāk - uz aicināšanu būt vienotiem: "Valsts pirmā persona norādīja: lai arī rietumu kristīgā baznīca un pareizticīgo un vecticībnieku baznīca Ziemassvētkus svin dažādos datumos, tomēr svētkiem ir kopīga vēsts."
[User Picture Icon]
From:[info]torch
Date: 7. Janvāris 2010 - 01:16
(Link)
daudzveidība: latvieši un krievi vairāk gan skan pēc divveidības
[User Picture Icon]
From:[info]kemune
Date: 7. Janvāris 2010 - 08:36
(Link)
vairāk tādas nobīdes! varētu 18. novembra valsts svētkus daļa svinēt 21. septembrī
[User Picture Icon]
From:[info]bez4pieci
Date: 7. Janvāris 2010 - 08:41
(Link)
kalendārā nobīde ir nebūtiska, bet atšķirības starp konfesijām ir būtiskas.
[User Picture Icon]
From:[info]bez4pieci
Date: 7. Janvāris 2010 - 08:43
(Link)
caur "daudzveidību" un "visu varavīksni" vienot — tā jau klišeja. iedarbīga toties.
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 08:47
(Link)
paga, paga, par varavīksni viņš vēl pagaidām nekā neteica! būtu jautri sagaidīt Zatlera uzruna praida dalībniekiem: "Daudzveidība ir mūsu valsts lielākā bagātība."
[User Picture Icon]
From:[info]bez4pieci
Date: 7. Janvāris 2010 - 18:38
(Link)
berlīnes mēru par latvijas prezidentu!
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 08:46
(Link)
ļoti interesants temats! gribētu dzirdēt no kāda pareizticīgā, kas viņam traucē katoļu reliģiskajos uzskatos, un otrādi
[User Picture Icon]
From:[info]chimera
Date: 7. Janvāris 2010 - 11:19
(Link)
nesagaidīsi. grieķu katoļu baznīca vispār ir pa pusei pareizticīgie, prasti runājot. abi apvienosies un sāks knabāt luterāņus.
[User Picture Icon]
From:[info]bez4pieci
Date: 7. Janvāris 2010 - 18:37
(Link)
no mana (ne katoļa, ne pareizticīgā) skatupunkta būtiskākā atšķirība ir, ka katoļi daudz lielāku uzsvaru liek uz intelektuālu spriešanu, kamēr pareizticīgie — uz misticismu, tā pieredzi un rituālu.

taču teoloģiski galvenā atšķirība ir tajā, ka katoļi uzskata, ka galvenais ir dievs tēvs, taču pareizticīgie visu trīsvienību uzskata par vienas būtības trīs manifestācijām, tās nehierarhizējot.

institucionālā atšķirība ir tajā, ka katoļiem priesteru augšgalā ir pāvests, bet pareizticīgajiem sinode.

bet detaļās tas viss noteikti ir daudz sarežģītāk.
From:[info]nord
Date: 7. Janvāris 2010 - 00:54
(Link)
Es esmu. Nepiedzeros.
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 00:56
(Link)
tu tici tam, ka Jēzus Kristus, Dieva dēls, ir nācis un izpircis mūsu grēkus mūsu vietā?
From:[info]nord
Date: 7. Janvāris 2010 - 00:58
(Link)

[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 00:59
(Link)
izpircis no kā?
From:[info]blondulla
Date: 7. Janvāris 2010 - 01:05
(Link)
:) pat kristīgā pasaulē viss tikai "kupi - prodaj"
From:[info]nord
Date: 7. Janvāris 2010 - 01:22
(Link)
No mums pašiem
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 01:28
(Link)
viltīga atbilde

bet kā tas sanāk (lai cik liela metafora nebūtu tā "pirkšana") - tie ir mūsu grēki, par kuriem mums būtu jāmaksā, taču viņš ne tikai samaksā mūsu vietā, bet arī vēl samaksā mums? līdzībās runājot - ja mēs esam braukuši tramvajā bez biļetes, no mums pienākas pieci lati par šo grēku (neviens nezina, kam tie pieci lati aiziet - valsts kasē, pilsētas budžetā, tramvaju parkam vai kontrolierim), bet tad atkāk kāds, kurš pasaka, ka izpērk mūsu pārkāpumu mūsu vietā. tu gribi teikt, ka viņš tos piecus latus samaksā mums? un ja vēl jāsaprot tā, ka ciešanas pie krusta bija šī "pirkuma" cena, tad es tomēr gribētu iebilst, sakot, ka es šādu samaksu pieņemt negribu, nu vismaz ne tādā "valūtā"
From:[info]avral
Date: 7. Janvāris 2010 - 01:32
(Link)
nē, viņš nesamaksā mums
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 01:33
(Link)
bet kam?
From:[info]avral
Date: 7. Janvāris 2010 - 01:44
(Link)
tev Dievs ir uzdāvinājis "valūtu", labās dāvanas, bet tu tās esi samaitājis un slikti izmantojis ar saviem grēkiem, tāpēc tu esi parādā; tu to parādu nevari atdot, lai jūs ar Dievu būtu izlīdzinājušies, tāpēc Kristus to izpērk ar savām ciešanām un nāvi tavā vietā, lai jūs atkal būtu izlīdzinājušies un varētu "atjaunot attiecības"
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 01:59
(Link)
tātad, vienkārši noraksta parādu? lai varētu "sākt no sākuma"? bet Kristus priekš kam bija jāsit krustā? kādā veidā trešās puses ciešanas izlīdzina grēcinieku un Dievu?
From:[info]nord
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:05
(Link)
Viņš, Jēzus tak nav trešā persona, Viņš ir Dievs.
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:09
(Link)
Dievs, kurš, piesists krustā, sauc "Eli, eli, lama zabahtani!"
From:[info]nord
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:13
(Link)
Kas tevi pārsteidz?
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:14
(Link)
ar ko Dievs runā vājuma brīdī?
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:15
(Link)
vai arī tas viss bija tikai teātra iestudējums, realitātes šovs ar nolūku atstāt labāku iespaidu uz publiku?
From:[info]nord
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:19
(Link)
Trīsvienība taču
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:22
(Link)
jā, es zinu, vienlaicīgi viens vesels un trīs atsevišķi, tāds neizskaidrojams un formālai loģikai nepakļauts brīnums, tikai ko tas paskaidro? ka šajā vietā jābeidz uzdot jautājumi?
From:[info]nord
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:28
(Link)
Jābeidz uzdot jautājumus kam? Man? Jā, varētu. Man takš rīt svētki jāsvin. :-) jāizguļās
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:30
(Link)
labi, piedod, ka es tā, es ne aiz ļauna prāta

Gaišus Ziemassvētkus!

te - http://video.mail.ru/mail/lora567/_vblogs/364.html
From:[info]nord
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:33
(Link)
Pāldies. Labunakti!
[User Picture Icon]
From:[info]bez4pieci
Date: 7. Janvāris 2010 - 08:39
(Link)
daudz neko nezinu par kristietības konteplatīvās meditācijas tehniku, taču meditējot kā reizi tieši uz trīsvienību ir iespējams gūt dievišķu pieredzi, according to theory. jautājumu uzdošana, man liekas, iet pa citām sliedēm.
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 08:44
(Link)
lielisku pieredzi var iegūt arī, koncentrējot uzmanību uz sveces liesmu
[User Picture Icon]
From:[info]bez4pieci
Date: 7. Janvāris 2010 - 18:05
(Link)
kādius jautājumus tu uzdod sveces liesmai?
From:[info]avral
Date: 7. Janvāris 2010 - 12:27
(Link)
jā, parādu noraksta, "atlaiž". Kristus nav kaut kāda jebkāda trešā persona - viņš kā dievcilvēks ir vienīgais īstais starpnieks starp Dievu un cilvēku. Dievs viņu sūtīja uz zemes, lai cilvēki zinātu, ko Dievs no viņiem sagaida, viņam ticētu un novērstos no grēkiem. un Kristus nevis "bija jāsit krustā", bet cilvēki paši viņu piesita.

vajadzētu skaidrāk formulēt jautājumus (formulējot tieši to, kas nav saprotams) un pa vienam, lūdzu. es pati dzirdu, cik formāli es Tev atbildu :)From:[info]nord
Date: 7. Janvāris 2010 - 01:50
(Link)
Tu mani aicini te spredīķot un rit man piekomentes visadas riebeklībiņas, asprātībiņas. Bet doma ir tāda. Grēkot, eto ņe zaicem katatsa, vai rēķinu parādu krāt, tas ir kā sevi kropļot, slimot, asiņot, grimt bezcerībā. Un to visu no tevis paņem, pretī dodot iespēju tapt labākam.
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:01
(Link)
nē, es saprotu ideju, ka garīga soļa rezultātā grēcinieks var pieņemt šādu līgumu un saņemt pretī iespēju kļūt labākam, sākt no sākuma utt. bet kāda šajā visā ir Kristus vēsturiskā loma?
From:[info]nord
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:10
(Link)
Nav tādas vēsturiskās lomas, jo šie notikumi nav pagātne, laiks ir relatīvs, tie notiek, kā lai pasaka- visu laiku, katram
[User Picture Icon]
From:[info]dienasgramata
Date: 7. Janvāris 2010 - 02:14
(Link)
tā ir ļoti skaista retorika, taču kristīgā baznīca radās konkrēt ā vēsturiskā brīdī un vienmēr ir aizstāvējusi uzskatu, ka Kristus atnākšana bija svarīgākais kosmiskais notikums, kas lauza visu vēstures gaitu, sadalot laiku periodos pirms Kristus un pēc Kristus
[User Picture Icon]
From:[info]dumshputns
Date: 7. Janvāris 2010 - 13:51
(Link)
aa shitais ir interesanti. Mees nesen ar draudzinju runaajaam par 'compassion' - un taas saistiibu ar empaatiju, cilshu izdziivoshanu un attiistiibu, miimiem. Vaardsakot taa gudri paspriedeleejaam - un tad es taa iedomaaju, ka Kristus 'Jaunaas Deriibas' moraale, kas ietver tik daudz liidzjuutiibas un empaatijas jau iisteniibaa tajaa laikaa tajaa sabiedriibaa bija kaut kas pilniigi veesturiski nepopulaars. Un tad man atminjaa uzplaavoja atminjas par tekstu JD, kur bija teikts aptuveni, ka peec/deelj Kristus visi cilveeki naaks pasaulee ar 'built in' sirdspraatu (kaut kaa taa), taatad ar iespeejaam empatizeet ne tikai savas cilts ietvaros. Bet to vietu es veel joprojaam mekleeju.. Varbuut taas esamiiba ir tikai manas fantaazijas.
[User Picture Icon]
From:[info]panacea
Date: 7. Janvāris 2010 - 06:22
(Link)

Nepabeigtā dienasgrāmata