Depresīva troļļa piezīmes - March 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 2023
[<<<] [>>>]
4th
12:54 pm: Sezona tepat tepat.
5th
08:38 pm: Čuguna panna. - 1 comment
10th
12:30 pm: (no subject) - 28 comments
11th
08:49 am: Nogalini velorastu. - 62 comments
09:54 am: Sastrēgumus veido vieglie auto. - 2 comments
10:02 am: CSN punkts idiotiem, kurus vajadzētu nobraukt, jo viņi atļaujas piedalīties satiksmē.
12th
02:24 pm: (no subject) - 12 comments
14th
04:35 pm: Jā, lūdzu.
15th
08:36 pm: Eu, sejas.
17th
01:13 pm: (no subject)
10:13 pm: (no subject)
19th
03:10 pm: (no subject) - 31 comments
04:26 pm: (no subject) - 1 comment
23rd
01:14 pm: (no subject) - 38 comments
24th
11:29 am: (no subject) - 29 comments