Depresīva troļļa piezīmes - March 12th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 12th, 2023

[Mar. 12th, 2023|02:24 pm]
Reiz bija šāds gadījums.
Pie t/c Mols, gaišā dienas laikā, kāds iereibis, iespējams bezpajumtnieks, nolēma doties pāri krasta ielai pie sarkanās gaismas. Ticis līdz vidum saminstinājās, pakāpās soli atpakaļ, tā rezultātā viņu aizķēra garāmbraucošā auto spogulis. Tikai izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, sniegta pirmā palīdzība, no stacionēšanās cietušais atteicās, apgalvojot, ka viņam nekas nekaiš, nākamajā dienā nomira no iekšējās asiņošanas.
Attiecīgā auto vadītājs tika pie krimināllietas par netīšu slepkavību, jo attiecīgā vieta ir labi pārskatāmā, atļautais ātrums 50km/h, autovadītājs nevarēja neredzēt "planieri", jo ļoti labi pārredzama vieta, tāpēc viņam bija jāsamazina braukšanas ātrums vai pat jāapstājas.
Neesiet kā attiecīgais autovadītājs, domājiet līdz, sekojiet satiksmei, ievērojiet 25.3 punktu, nogalināt nav forši, krimināllieta nav forši, pat, ja spriedums ir tikai nosacīts. Nevienu neinteresēs vai nogalinātajam tur bija vai nebija jāatrodas. Interesēs pats nogalināšanas fakts. Auto sver 2 tonnas, inerce ir milzīga, cienīsim potenciālo postu, ko tas var nodarīt.
Novēlu vairāk cieņas, iecietības un mīlestības pret līdzcilvēkiem.
link12 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 12th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]