Depresīva troļļa piezīmes - March 19th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 19th, 2023

[Mar. 19th, 2023|03:10 pm]
[Tags|, ]

Pirmoreiz šomēnes skrienu garo. Esmu posmā, kurā nesos ar savu konkrētajā treniņā paredzēto maksimālo ātrumu. Priekšā regulējams krustojums, kuram tuvojas auto, kurš griežas pa kreisi, šķērsojot manu skriešanas trajektoriju. Nelielu gabalu pirms krustojuma iedegas gājēju sarkanais, aprēķinu, ka auto nogriezīsies un es pāris metrus aiz tā pārskriešu jau tukšam krustojumam. Nevienam nebūt jāmaina kustības ātrums vai trajektorija.
Auto apstājas pirms zebras, paspēju padomāt, cik jauks vadītājs, palaidīs mani, nesos pāri. Bet ne tak, vadītājs vispirms ar žestiem tad balsī kliedz man virsū, ka man esot sarkanais. T.i. viņš bez iemesla apstājās krustojumā, lai paskatītos vai es apstāšos pie sarkanā un attiecīgi mani audzinātu. Iespaidīgs domu gājiens. Saprotu, ir jauka svētdienas diena, dzīve ir grūta un gribās konfliktu, bet vajag tak izvēlēties upurus, jo es esmu treniņa vidū, nesos ar kādiem 14km/h, pat īsti nepievērsu uzmanību, ko tieši viņš bļauj.
link31 comments|post comment

[Mar. 19th, 2023|04:26 pm]
Skatos ir vesela strīpa cibiņu, kuri zina, ko drīkst un ko nedrīkst rakstīt. :D

"Sviesta Ciba ir Tava dienasgrāmata, weblogs, klabe, mājas lapa, Tava dzīve, sadirstā un veltā."
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | March 19th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]