Depresīva troļļa piezīmes - March 24th, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 24th, 2023

[Mar. 24th, 2023|11:29 am]
[Tags|, , ]

Šodien nodevu asinis. Iepazīstoties ar informāciju donoriem, biju pārsteigts, ka tur norādīts, ka ķirbju sēklās ir 3x vairāk dzelzs kā aknās. Donoriem arī vairs nesučī hematogēnu, bet gan vegānisku musli batoniņu.
Nebija cilvēku, medmāsa, kura ņēma asinis, ļoti priecājās par mazām skaistajām vēnām, pastāstīja visādas interesantas lietas. Piemēram to, ka Ērgļos ir ļoti daudz cilvēku ar visretāko asinsgrupu - ceturto rezus negatīvo. Jaunā donoru zāle ļoti plaša un skaista. Lieliska pieredze, diena izdevusies.
link29 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 24th, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]