Depresīva troļļa piezīmes - [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Mar. 17th, 2023|01:13 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, ]

Profesionāla uztura zinātnieka viedoklis par uzturu. Par dažādiem mītiem. Par proteīnu, par dzelzi, par holesterīnu. 12 min.

uzturs
linkpost comment