padomju laiks attēlos
sine ira et studio
Recent Entries 
15th-Oct-2010 07:22 am - 1951, zvejnieki Skultē


Kā var noprast, Skultes zvejnieku arteļa „Zvejnieks” zvejnieki (6 motorlaivas un 4 airu laivas; arteļa motorlaivas šajā laikā bija ar 6-12 t celtspēju, to motoru jauda 6-50 zirga spēka lielumā).
1951.gads
no

... tālāk ... )
This page was loaded Jul 23rd 2024, 9:45 pm GMT.