padomju laiks attēlos
sine ira et studio
Recent Entries 
15th-Oct-2010 07:41 am - 1975. gads, velobrauciens Rīga-Vladivostoka


Velotūristi, izbraukuši cauri visai PSRS, pie Baltikas ciema, Vladivostokas apgabalā.
1975.gads
no
This page was loaded Sep 30th 2023, 12:57 pm GMT.