padomju laiks attēlos
sine ira et studio
Recent Entries 
22nd-Oct-2010 04:34 pm - Pagājušo gadu Latvija


Ilga Kreituse, Gundega Sēja. Pagājušo gadu Latvija. - Zvaigzne ABC: Rīga, 2009. - 168 lpp. ISBN: 978-9984-40-225-3
This page was loaded Dec 1st 2023, 2:54 pm GMT.