padomju laiks attēlos
sine ira et studio
Recent Entries 
15th-Oct-2010 06:48 am - 50. gadi, Sibīrija


No Latvijas deportētie Sibīrijā, sovhozā pie Tjukalkas (Тюкалка).
1956. gada 26. augusts.
no

... tālāk ... )
This page was loaded Aug 14th 2022, 4:39 pm GMT.