padomju laiks attēlos
sine ira et studio
50. gadi, Sibīrija 
15th-Oct-2010 06:48 am


No Latvijas deportētie Sibīrijā, sovhozā pie Tjukalkas (Тюкалка).
1956. gada 26. augusts.
noLopkopes Sibīrijā, kolhozā "Prišip": no labās 2 .rindā otrā – no Latvijas deportētā Elza Grīnberga (dzim. Kopica)
(Nekur Krievijas materiālos šāds nosaukums neuzrādas, iespējams, ka tas tikai vietvārds, un saimniecības oficiālais nosaukums bijis cits).
datējums nav zināms
noNo Latvijas deportētie latviešu jauniešiem dziesmu svētkos Tjukaļinskas raj.
1949. gada jūnijs
noRita Jegorova (dzim. Šmits) u.c. deportētie. 1950. gads.Ārija Mirdza Gobzeme (dzim. Grundštoka) ar māti pie jaunākās māsas kapa. Aptuveni 1950. gads.
no
This page was loaded May 28th 2024, 3:38 pm GMT.