padomju laiks attēlos
sine ira et studio
Recent Entries 
14th-Oct-2010 09:01 pm - sabiedriskā ēdināšana LPSR
2008. gadā bijusi trakoti interesanta izstāde „Siguldas šnicele. Sabiedriskā ēdināšana Siguldas novadā padomju laikos”, kuru sagatavojuši Turaidas muzejrezervāta speciālisti sadarbībā ar SIA „Segevolde” - Turaidas muzejrezervāta krājumā ir nokomplektētas ap 130 krājuma vienību par izstādes tēmu – galvenokārt dažādas fotogrāfijas. Notika tematiska ekspedīcija, pierakstot mutvārdu liecības no pavāriem, oficiantiem, trauku mazgātājiem, kalkulatoriem un citiem Siguldas novada iedzīvotājiem, kas XX gs. 60.-80. gados strādājuši sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos (Siguldā un tās apkārtnē padomju laikos ir ap 30 sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu - restorāni, kafejnīcas, bufetes un kioski). Daudzi materiāli nākuši no Siguldas zonālā valsts arhīva, kur glabājas Rīgas apriņķa, Siguldas, Baldones, Saulkrastu un Rīgas rajona juridisko personu dokumenti no 1944. gada līdz mūsdienām. Teju 280 000 vienību apkopo dažādus lēmumus, pavēļu grāmatas, personāla sastāva grāmatas, no kurām iegūstama būtiska un objektīva informācija par sabiedriskās ēdināšanas iestādēm un to darbību XX gadsimta 60.-80. gados Siguldas novadā. Piemēram, no 1963. gada Rīgas rajona darbaļaužu deputātu padomes izpildu komitejas lēmuma Nr.109. iespējams uzzināt, kad tika nodots ekspluatācijā Siguldas universālveikals ar ēdnīcu un restorānu „Gauja” un cik daudz vietu bija restorāna un ēdnīcas zālēs. Tāpat arhīvā glabājas dokumenti par Siguldas patērētāju biedrības Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu apvienības darbu pilsētas iedzīvotāju un viesu apkalpošanā. Siguldas zonālā arhīva dokumentos iegūstama arī tāda detalizēta informācija kā, piemēram, 1983. gada izpildkomitejas atļauja kafejnīcā „Tūrists” tirgot lietošanai uz vietas visa veida alkoholiskos dzērienus no plkst. 10.00 līdz 23.00. Iespējams, ka izstādes materiāli kur Siguldā vēl ir aplūkojami.Sigulda, 70. gadi.

... tālāk ... )
This page was loaded Sep 30th 2023, 1:19 pm GMT.