padomju laiks attēlos
sine ira et studio
Recent Entries 
1st-Nov-2010 02:07 pm - fotoizstāde "Padomju 60.-70. gadu fotomāksla"
Protams, profesionāļu darbi, rūpīgi piemeklētas situācijas utt. tak šis tas interesants.bildītes )
This page was loaded Aug 14th 2022, 3:08 pm GMT.