padomju laiks attēlos
sine ira et studio
Recent Entries 
15th-Oct-2010 04:10 pm


Hokeja spēle starp Latvijas PSR un Lietuvas PSR meistarkomandām. Pēc apģērba un attēla spriežot, šķiet, 40.-50. gadu mija.
(На снимке: момент матча в Риге сборных команд Латвийской ССР и Литовской ССР. Счет 4:1 в пользу Латвии.)

no
This page was loaded Sep 30th 2023, 1:06 pm GMT.