padomju laiks attēlos
sine ira et studio
April 3rd, 2014 
09:21 am - jūsu vectētiņu paaudzes roks - 1980. gadi

Паук и Ко (1986.)

roks_padomijā )
This page was loaded Sep 24th 2023, 3:52 am GMT.