Previous 20

Jul. 6th, 2013

Joining

Tuvojoties kārtējai pilnsapulcei, ir labs laiks arī, lai pieteiktos Latvijas Transhumānistu asociācijas biedra statusam, ja tas ir ieinteresējis kādu no šī bloga lasītājiem (pieteikumus (personas datus, īsu motivācijas vēstuli) sūtīt uz pagaidu adresi latvia.transhumanism+register@gmail.com).

Nov. 16th, 2012

(no subject)

Šī gada 23. novembrī tiks noturēta 3. LH+A ģenerālsapulce. Informācija par pasākumu biedriem pieejama http://www.draugiem.lv/ev/18407297 un https://www.facebook.com/events/298796670222085 - ierašanās, atskaitot nepārvaramu apstākļu izraisītus sarežģījumus, ir obligāta.

Jul. 17th, 2012

Avoiding getting killed by bad philosophy

The Strange Neuroscience of Immortality, par Kenetu Heivortu, vienu no mind uploading pētījumu pionieriem. Raksts izlaiž daudzas būtiskas tehniskas detaļas (beigu galā, tas ir domāts plašai publikai), kas var radīt nesapratni izglītotam klausītājam no malas (pats lielākais piemērs - strukturālā un funkcionālā konektoma netiek apskatīta atsevišķi, tā riskējot radīt nopietnu pārpratumu), taču kopumā tas ir labs un iesakāms.

Jun. 15th, 2012

A. Andersons - "Pārvarot humānismu"


Vakar ¼ Satori tika nopublicēts [info]suic raksts par transhumānisma ievadtematiku "Pārvarot humānismu". Rakstu lasīt http://satori.lv/raksts/4510. Mans subjektīvais vērtējums - tas ir lielisks, koncentrēts, viegli uztverams sākuma materiāls, kuru var droši ieteikt iepazīšanās nolūkiem cilvēkam, kuram nav iepriekšējas pieredzes ar šīm tēmām.

Jan. 30th, 2012

Publishing out


Aicinu Latvijas Transhumānistu asociācijas biedrus un visus šīs grupas sekotājus piedalīties pirmā LH+A periodiskā izdevuma tapšanā. Kā zināms, mūsu organizācija ir tikai pašā savas attīstības sākumā, kas nozīmē vēl vairāk uzmanības un aktīvas dalības; par vienu no šādiem aktīvisma soļiem ir ticis nolemts asociācijas mēnešraksts, kura uzdevums būtu apkopot pasaules jaunumus par saistošajām tēmām, iepazīstināt plašu publiku ar transhumānisma kustības un ar to saistīto zinātnes un filosofijas disciplīnu pamatiem, kā arī informēt par publiskiem jaunumiem un notikumiem asociācijas ietvaros.

Šobrīd ir paredzēts veidot ikmēneša izdevumu PDF dokumenta formātā, kas būtu pieejams publiskai lejupielādei. Vēlāk šim izdevumam pievienosies podcast ar lasījumiem, intervijām un citu informatīvu un potenciāli interesantu saturu.

Lūdzu piedalīties šī izdevuma pilotnumura tapšanā, iesūtot (komentāros vai uz asociācijas e-pastu) rakstu tēmas, gatavus rakstus, padomus vai ieteikumus par publikāciju un citiem praktiskas dabas jautājumiem, kā arī jelko citu, kas jums varētu šķist svarīgs šīs ieceres īstenošanas sakarā.

Onwards and upwards,
Noetic Jun

Sep. 8th, 2011

Third LH+A meeting/debate afternoon


Šo piektdien, 09/09/2011., notiks trešā Latvijas Transhumānistu asociācijas sanāksme. Uzmanība šoreiz tiks veltīta asociācijas Tīkla klātbūtnes veidošanai (mājas lapa, jaunumu grupas utt.), kā arī pirmās publiskās uzstāšanās organizatoriskajiem jautājumiem.

Pirms šīs, slēgtās daļas ir paredzēta "diskusiju pēcpusdiena", kuru var uzskatīt par testa vidi turpmākajām publiskajām debatēm, un kuras tematika šoreiz būs veltīta krionikai un pilnai smadzeņu emulācijai kā potenciālam krionikas pacientu "augšāmcelšanas" līdzeklim. Uz diskusiju pēcpusdienu ir aicināti visi interesenti, neatkarīgi no dalības asociācijā.

Biedru un klausītāju tikšanās paredzēta piektdien, plkst. 1830 pie Latvijas Kara muzeja/Pulvertorņa. Jautājumu un/vai neskaidrību sakarā rakstīt uz astronfo@gmail.com vai zvanīt uz 22144530.

Jul. 23rd, 2011

LH+A, as it began


Lēmums par Latvijas Transhumānistu asociācijas dibināšanu tika pieņemts 2011. gada 19. jūlijā, tās pieciem dibinātājiem parakstot apliecinājumu plkst. 1930 pēc vietējā laika. Sapulce izvērtās par auglīgām un aizraujošām debatēm, kuru sakarā pateicība visiem, kas ieradās un piedalījās.

Jul. 18th, 2011

LH+A, first meeting


Par pirmās Latvijas Transhumānistu asociācijas biedru pilnsapulces norises datumu ir nolemts 2011. gada 19. jūlijs, plkst. 18:30. Biedru tikšanās, pirms doties uz paredzētajām telpām, plkst. 18:00 pie Latvijas Kara muzeja/Pulvertorņa.

Sapulces izskatāmo jautājumu uzskaitījums:
  1. LH+A statūtu pieņemšana un apstiprināšana;
  2. LH+A sākotnējā biedru saraksta pieņemšana un apstiprināšana;
  3. Ar LH+A simboliku saistīto jautājumu izskatīšana;
  4. Diskusija par LH+A darbības programmu.


Organizatoriskas dabas neskaidrību gadījumā rakstīt uz astronfo@gmail.com vai zvanīt uz mob. tel. nr. 22144530.

Jul. 10th, 2011

Starting up


Sakarā ar Latvijas Transhumānistu asociācijas (LH+A) startu š.g. jūlijā-augustā, ierosinu sākt asociācijas biedru saraksta veidošanu, kas ir viens no neizbēgamajiem priekšdarbiem, pirms tiek pieņemti statūti un iesniegti reģistrācijas dokumenti. Īsumā - tā kā statūtu un iekšējās kārtības trūkuma dēļ viss joprojām ir visai neoficiāli, pieteikumus lūdzu vienkārši sūtīt uz hplus.lv@gmail.com, norādot personas datus un, vismaz dažu teikumu apjomā, motivācijas vēstules neformālo analogu.

Dec. 29th, 2010

IRL activities, iter. #1


Ierosinu apsvērt pirmās LV H+ asociātu IRL tikšanās iespējamību tuvākajā nākotnē (orientējoties pēc manas aizņemtības, sacīsim, ka tuvāko divu nedēļu laikā).

Komentārus par pašas idejas kā tādas realizējamību dotajā laika posmā; par detaļām, manuprāt, ir jēga runāt tikai pēc tam.

Nov. 2nd, 2010

Some elaborations on the neural correlates of consciousness


Lasot R. Linasa et al. pētījumu [1] par rezonanto kortikotalāmisko atgriezenisko saiti kā vienu no centrālajiem kognīcijas metaprocesa elementiem, es visai piepeši sapratu, cik precīzi viņa izvirzītā teorija saskan un papildina manas personiskās kontemplācijas par prāta un apziņas iedabu un funkcionalitāti. Tālāk sekojošais ir šo pārdomu iespaidā radušamies hipotēzes pirmais un šī ieraksta nolūkiem saīsinātais uzmetums, un ko, R. Linasa izvirzītās shēmas klātbūtnē, varētu glosēt aptuveni šādi - smadzenēs eksistē divas masīvas informācijas plūsmas, ērtuma labad sauksim tās pēc to galamērķiem par attiecīgi korteksa-talāma un korteksa-hipokampa plūsmām, un šī dubultā informācijas straume, kopā ar ienākošajiem datiem no uztveres kodoliem, varētu veidot, pēc mana novērtējuma, aptuveni 70-90% tā I/O funkciju kopuma, kas parasti tiek atpazīti kā augstākās kārtas kognitīvie fenomeni (pārējo, pēc šāda modeļa, veido mijiedarbība starp to un šaurāk specializētiem funkcionālajiem apgabaliem un saitēm smadzeņu struktūrā un starp to un perifēro nervu sistēmu (abi spinotalāmiskie ceļi u.c.)).

Which may, I suppose, require some explanation and elaboration.

Es kopumā pārstāvu paternisma filosofijā izvirzīto hipotēzi par to, ka vispārīgajā gadījumā prāta kā sistēmas paternu telpā dominē divi spēcīgi, koeksistējoši metaatraktori - hierarhiska, strukturāla paternu atpazīšanas, reakcijas un kontroles sistēma un heterarhiska, "plakana" asociatīvās atmiņas sistēma. Izsakoties maksimāli īsi, abiem šiem paterniem, pēc manām domām, eksistē atbilstoši neirālie korelāti smadzeņu garozā. Par šādiem korelātiem, pēc manām domām, var uzskatīt abus neokorteksa savstarpēji perpendikulāri orientētos organizācijas līmeņus - attiecīgi slāņveida struktūru (onceptuāli neokorteksa slāņveida struktūrā var atpazīt sešus atsevišķus slāņus, kas veido tā "horizontālo" uzbūvi) un piramidālo neironu veidotās kortikālās kolonnas. Sākotnējais pieņēmums ir tāds, ka korteksa-hipokampa plūsma vada un veido simboliskās informācijas apstrādi, kodēšanu un dekodēšanu, nodrošina ar atmiņu veidošanos saistīto neirālās topoloģijas procesu kontroli un kognitīvo procesu gramatikas izdalīšanu no neironu tīkla haotiskās dinamikas. Korteksa-talāma plūsma kopā ar TCT (talāms-kortekss-talāms) cilpām, savukārt, var tik uzskatīta, turpinot Linasa et al. pētījumos aizsāktās idejas, par centrālo mehānismu tādos augstākās kārtas kognitīvajos procesos, kā subjektīvās un kvalitatīvās pieredzes formēšana, fenomenālā "Es" un ar to saistītās self-awareness modalitātes veidošanās, paternu atpazīšana un abstrakcija ārējā un iekšējā (t.i., ar pašu smadzeņu/prāta darbību saistītajā) paternu telpā un, iespējams, arī daļa no procedurālās informācijas kodēšanas/dekodēšanas funkcijām.

Centrāls ir šīs teorijas falsificējamības apstāklis, pie tam, ciktāl esmu kompetents spriest, tajā nav iesaistīta nepieciešamība pēc jelkāda veida technical breakthroughs. Šim uzmetumam ir gaidāmi papildinājumi, man šībrīža iespēju robežās turpinot pētīt un attīstīt augstāk aplūkoto shēmu un precizējot dažādos tās šobrīd neskaidros aspektus.

[1] R. Llinás, U. Ribary, D. Contreras & C. Pedroarena, The neuronal basis for consciousness, 1998

P.S. Feel free to ask literally anything that would be unclear about this - atzīstu, ka šoreiz es pat neesmu centies šo, visai steidzīgi ieskicēto, uzmetumu glosēt populārākā valodā vai vieglāk uztveramā formā, mea culpa un viss tas.

Oct. 6th, 2010

krionika, kas notiek?

Man nesen uzplijās viens apdrošināšanas aģents un piedāvāja dzīvības apdrošināšanu. Tas man lika padomāt, un es sapratu, ka man joprojām nav konkrēta plāna saistībā ar krioniku. Vēl es sapratu, ka labākais laiks, lai kaut ko darītu ir "tagad". Pirmais solis ir veikt izlūkošanu un izanalizēt pašreizējo situāciju. Es grasos apstaigāt Eiropas un pasaules krionikas domu grupas, forumus, čatus, etc., un mana pirmā pietura ir šeit. Tātad, vai kāds no jums ir kaut ko darījis un domājis šajā sakarā? Kāds ir mūsu pašreizējais stāvoklis? Vai šī komūna ir vienīgais pieturas punkts Latvijā saistībā ar krioniku?

Sep. 19th, 2010

Inf. 2


The discussion on morphological freedom vs. freedom of choice is up and ready to run: http://bit.ly/cVwRqx

Sep. 13th, 2010

Inf. 1


In next few days, a discussion on morphological freedom versus freedom of choice and designer babies will be opened on http://bit.ly/9HyfOO

Aug. 27th, 2010

Work in progress, iter. 2


Tīkla telpa topošajam LV H+ veidojumam ir tapusi:
* Administratīvais blogs, kurā parādīsies metainformācija, t.i., ziņas, jaunumi un paziņojumi, kas saistīti ar community darbību, aktivitātēm un pašu blogu - http://hplus-lv.tumblr.com
* Userspace blogs, kurā rakstīt ir ļauts visiem reģistrētajiem community biedriem un kas veido galveno, ikdienā lietojamo daļu jauntapušajā telpā - http://hplus-lv-uspace.tumblr.com

Varbūt šāda sistēma ir nedaudz neērta, taču pie tās (IMHO) var ātri pierast un Tumblr iespēju klāsts padara to par vienu no perspektīvākajiem bezmaksas risinājumiem šādām aktivitātēm, kādu es šobrīd spēju iedomāties.
Pēdējais posms telpas tapšanas priekšdarbos būs jāveic jums - jādara man zināmas jūsu e-pasta adreses, lai varu izsūtīt uz tām uzaicinājumus pievienoties. Viss, kas jādara, sastāv no e-pasta vēstules ar nosaukumu "REGISTER" (all capital letters) uz adresi hplus.lv@gmail.com, vēstulē norādot jelkādu ar savu personu saistītu informāciju, kas pašam sūtītājam šķiet norādīšanas vērta (tipiskā gadījumā tur varētu būt vārds+uzvārds un/vai pseidonīms, cita (izņemot e-pastu) kontaktinformācija un viens vai divi teikumi ar to, kādēļ vēlies pievienoties).

Telpas iekārtojums un dizains šobrīd ir tikai placeholder statusā; any suggestions, comments and critique is most welcome.

Lai top.

Aug. 10th, 2010

Work in progress, iter. 1


Starp citu, iepriekš aprunātais latvju H+ FAQ top (kā pamatu es ņemu, tulkoju un papildinu http://www.transhumanism.org/resources/FAQv21.pdf), taču ir vajadzīgs, atkārtoju, ir vajadzīgs community feedback - iesaku jums brīvā brīdī novilkt minēto failu, izlasīt un nākt klajā ar idejām, ko vēl bez tur lasāmā jūs vēlētos redzēt FAQ ietvaros.

T.I.A.

Jul. 25th, 2010

The stuff that matters


Manas nosacīti necilās personas izpildījumā top eseja "Apziņa kā sistēma paternisma filosofijā" (Consciousness as a System in the Patternist Philosophy), kā arī Dinamiskais un Nepārspējami Oficiālais™ transhumānisma FAQ - abi abās (LV/EN) valodās. Stay tuned.

Tajā pašā laikā notiek pārdomas par abu pašreizējo resursu (šī bloga un Draugiem.lv domubiedru grupas) apvienošanu vienā Lielākā, Labākā un Attīstītākā veidojumā, and here is where I ask you: es vēlos dzirdēt jūsu idejas šīs vēl netapušās (vēl netopošās, to be honest) lapas/portāla/community izveidē - par formu (wiki, forums, nulltelpa (zero space - think of it kā par heterarhisku (t.i., bez hierarhijas, t.i., bez vadības) forumu, bez eksplicītiem iekšējās kārtības noteikumiem, ar dinamisku tēmu struktūru (tātad, bez oficiālas anti-offtopic politikas) un ar paļaušanos uz dalībnieku saziņas un uzvedības kultūras līmeni), šo un/vai citu organizētības struktūru kombinācija, utt.), par saturu (vismaz pagaidām, kamēr community ir neliels, būtu lietderīgi saprast, cik augstas sarežģītības un dažādības pakāpes informāciju vēlas redzēt esošā publika), par dinamiku (atsevišķa IRC kanāla vai Skype telpas izveide, potenciāli plāni par Second Life/OpenSim apdzīvošanu vai citas, vēl advancētākas idejas - I am open to your minds). Pie nosacījuma, ka plāni par LV H+ community izveidi sekmēsies un interese no publikas puses nemazināsies (un, cerams, pieaugs), kļūs reālistiski apsvērt iespēju reģistrēt šo veidojumu kā oficiālu Humanity+ reģionālo nodaļu.

Nobeidzot ar populistiskiem toņiem, it is you that is of importance. Do not stay behind and contribute!

Jun. 4th, 2010

Modern Cyborgs


Kas īsti kiborgu padara par kiborgu?


Standarta vārdnīca skaidro:

cyborg - A human who has certain physiological processes aided or controlled by mechanical or electronic devices.

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition copyright ©2000 by Houghton Mifflin Company. Updated in 2009. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.


Ko īsti šai gadījumā nozīmē palīdzēt vai kontrolēt? Ir, protams, uzskatāmi gadījumi, piemēram, rokas vai acs protēze, mākslīgā sirds, utt. Vai ar to pietiek, vai varbūt vēl ir par maz? Kāda autore (diemžēl piemirsu) runā par medicīniskajiem kiborgiem - cilvēkiem, kas pieslēgti medicīniskajām dzīvības uzturēšanas sistēmām.

Kas ir svarīgāk? Psihe vai ķermenis? Mind or body? Psihes augmentācijas (atšķirībā no ķermeņa), tiek veiktas ar ķīmijas palīdzību (tiešā ietekme uz smadzenēm) un aģentam ārējā veidā (caur kultūru uz domāšanu; netieši uz smadzenēm).


Tikko iznācis Stenfordas universitātes pētījums, kur Tanya Luhrmann pēc studentu intervēšanas nāk klajā ar atziņu: People spoke about their phone as if it were part of their body, and even more a part of their mind, with a weird entanglement of Big Brother anxieties over security — "If someone stole my phone, they could just get in everywhere and retrace my steps everywhere" — and an emotional sense that their phone was who they were.

(Pilns raksts: What students can teach us about iPhones)

Vai kāda nozīme ir faktam, ka mobilais tālrunis nav iemontēts galvā, bet "brīvprātīgi" staipāms līdz?


Nudien, mediju teorētiķis Maršals Makluāns (Marshall McLuhan) jau 1964. gadā nāca klajā ar tēzi "Medium is the message" darbā Understanding Media: The Extensions of Man, kur viena no izteiktajām pamatdomām ir, ka katra tehnoloģija ir saprotama kā tās ietekme uz realitāti. Medijs šeit ir jebkas, sākot no rakstības, uguns, rata un beidzot ar kosmosa kuģiem, datoriem, whatever. Jebkas, caur ko cilvēks spēj paplašināt sava ķermeņa dabiskās iespējas.


Is it mind or is it body? Kur īsti sākas kiborgs?

Nov. 27th, 2009

Catfight over the cat's brain: IBM versus EPFL


Īsi pēc IBM paziņojuma par veiksmīgu kaķa smadzeņu korteksa lielmēroga struktūras simulāciju (sk. iepriekšējo rakstu), kas gan specializētās aprindās, gan (kaut arī daudz mazākā mērā) vispārīgajā presē sacēla pietiekami plašu ažiotāžu, Lauzannas federālajā politehniskajā institūtā (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL) Šveicē bāzētā Blue Brain projekta vadītājs H. Markrams nāca klajā ar visai indīgā tonī sastādītu vēstuli, kuras kopijas tika nosūtītas gan IBM izpētes komandas vecākajam zinātniskajam līdzstrādniekam B. Meijersonam, gan virknei citu zinātnes, publicistikas un mediju figūru. Vēstulē H. Markrams asi vēršas pret IBM paziņojumu, apgalvojot, ka tas ir nepamatots, maldinošs un "nekādā ziņā" neatbilstošs patiesajai ainai.

Veicot nelielu izpēti pieejamās informācijas klāstā, es šobrīd sliecos domāt, ka negaidīti skarbā reakcija (un pats Markrama paziņojums kā tāds) lielā mērā ir PR reakcija - gan uz IBM iespējamo izrāvienu pētnieciskajā darbā, gan uz visai labvēlīgo community reakciju iepriekšminētā paziņojuma sakarā, un ka pamatotas kritikas tīri pret projekta zinātnisko pusi tajā varētu būt visai nedaudz.

Jautājums: Kādas ir jūsu domas par šo konfliktu, par projekta šķietami grandiozajiem panākumiem (the "cat" is not able to think yet, although it seems to be quite close to being ready to start) un par pašu iespēju pilnībā simulēt darboties spējīgas dzīvas būtnes smadzenes?

Papildinformācija:
  • [1] IBM kognitīvās izpētes projekta zinātniskā līdzstrādnieka D. S. Modhas detalizēts izklāsts par projekta norisi un sasniegto;
  • [2] IEEE Spectrum raksts, kas satur H. Markrama vēstules pilnu tekstu;
  • [3] Raksts par IBM projektā izmantoto BlueMatter sistēmu (PDF formātā);
  • [4] EPFL Blue Brain projekta lapa.

Nov. 19th, 2009

Cerebral matters


Ir radīta pilnīga kaķa smadzeņu korteksa konektogramma un simulācija (kas, tiesa gan, pagaidām darbojas aptuveni simt reižu lēnāk par oriģinālu). Pilns raksts šeit.

July 2013

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Syndicate

RSS Atom

tag list