humanity is the awkward prepubescent phase between animal and machine

/var/log/self/public.log

28616 2137

Šopiektdien Cēsīs piedalīšos diskusijā par sabiedrības tagadni un nākotni. Visi interesenti ir laipni aicināti.

tags: , , , , ,
state: working
sound: Romowe Rikoito - Undēina: Bewangiskas Pintegas Wangā

27616 0000

Finally, the thunderstorm I waited for so long. The stifling heat will recede, even if for a short while.


tags: , , ,
state: awake
sound: Elend - Winds Devouring Men: Charis

26616 1350

Right now: Clear, 31 °C
Feels like: Lethargy

tags: , , ,
state: lethargic
sound: Headscan - Pattern Recognition: Carnal Knowledge

22616 1216

Izskatās, ka brīvdienas varētu paiet, tukšojot lasāmvielas sarakstu. Paredzami, bet nesūdzos.

tags: , , , ,
state: working
sound: Human Error - Endure Yourself: Man-made Man

20616 1039

Politika nokauj prātu, bet te nu es esmu, pāri galvai ierastajos darbos un ar tapšanas stadijā esošu nepārprotami politiska satura rakstu/analīzi. Citās ziņās – tuvojas sarunu festivāls “LAMPA”, atgādinājums sev sākt aktīvi gatavoties (ar pasīvo gatavošanos ir vairāk vai mazāk tikts galā).

tags: , ,
state: working
sound: Atrium Carceri - Void: Passage

17616 1823

Iepirkos.

tags: , , , ,
state: working
sound: Flesh Field - Strain: Reflect The Enemy

12616 1144

What have you done for immortality?


tags: , ,
state: awake
sound: Neurotech - In Remission: As Will Ascends

9616 1023

TIL:
  • This abomination exists;
  • People use it in production code that is then used by other people.

tags: , , , , ,
state: working
sound: Android Lust - Resolution: Used

3616 1201

Signed up for Stanford Software Security Foundations course, July – September. Thanks to the employer for support (and covering the expenses).

tags: , , ,
state: working
sound: Ides Of Gemini - Constantinople: Starless Midnight

30516 2319

“God spoke to Saul, too. Converted him from nemesis to champion on the spot. There was no olanzapine available. It’s been two thousand years and we’re still picking up the pieces.”

/Gods and Gamma, by P. Watts/


tags: , ,
state: awake
sound: Feindflug - Hirnschlacht: Suchatzki Marsch

30516 1543

Ticket of the day month: “Inefficient and duplicate calls in code, also terrible code in general, must be rewritten completely”.

tags: , , ,
state: working
sound: Kammarheit - The Starwheel: Klockstapeln

24516 1059

Sakarīgs un piekrītams B. Judkovskas raksts par diviem skatījumiem uz personīgo korpusu.

P.S. Lieki teikt, kurā režīmā pavadu > 95% laika, bet tas jau ir cits stāsts un manas problēmas.


tags: , ,
state: working
sound: Avaritia - Pulse: Your Inability

22516 1349


tags: , , ,
state: working
sound: Darkmatter - HDEΛTH02: Vexper

18516 1824

Holy shit, clipboard managers save lives (or at least precious, precious kilolines of code and text).

tags: , , , ,
state: relieved
sound: Atrium Carceri - Void: Reselected

16516 2137

Data are. If you’re lucky. Mostly data are not.

tags: , , ,
state: awake
sound: Alcest - Les Voyages De L'Âme: Summer's Glory

16516 2118

Apstiprināju uzaicinājumu piedalīties kā ekspertu paneļa dalībniekam sarunu festivālā “LAMPA”. Kopējā ainā tas ir sīkums, taču tāds, ko vajadzētu izlietot.

tags: , , , ,
state: awake
sound: Covenant - Northern Light: Call The Ships To Port

7516 0135

The closest word for the state that occurs when months of failing to uncover the roots of a problem that effectively halts one’s research and forces one to spend time on little insignificant things finally and abruptly end; the feeling of having a brand new solution for a problem that has become far too familiar and ingrained in all of one’s thoughts and even dreams, is “exaltation”, more or less in both senses of the word. This won’t be easy and not a few nights will be spent rewriting non-trivial codes but there’s a way now, and a point.

tags: , , , ,
state: accomplished
sound: Death In June & Boyd Rice - Alarm Agents: Untouchable

2516 2343

Latvijas Transhumānistu asociācijas un Latvijas Ateistu biedrības vārdā izsaku nosodījumu Rīgas Sv. Gara ev. lut. draudzes mācītājam R. Otomeram par pacienta tiesību un indivīda pašnoteikšanās brīvības ignorēšanu asistētas pašnāvības neārstējamiem pacientiem nopēlumā, pamatojoties tajā, ka “[veicot] eitanāziju [..] tiek atņemta svētīgā iespēja [..] caur ciešanām nākt pie grēku nožēlas” [1], kā arī Latvijas kristīgo konfesiju vadītājiem Z. Stankevičam, J. Vanagam, P. Sproģim un metropolītam Aleksandram par organizētu vēršanos [2] pret Stambulas konvencijas ieviešanas pasākumiem un ar tiem saistītajiem stāvokļa uzlabošanas mēģinājumiem elementāro cilvēktiesību plānā.

Izsaku arī dziļu nožēlu par to, ka XXI gs. sākumā ne tikai radikālā islāma grupējumu un citu marginālu vardarbīgu formējumu kontrolētajās teritorijās, bet arī Eiropas Savienībā un Amerikas Savienotajās valstīs reliģiski un politiski atavistiska rakstura aizspriedumi joprojām nopietni kavē sabiedriskās labklājības veicināšanu un humānisma vērtību īstenošanu praksē, tā vietā kultivējot tumsonību, apspiežot brīvu izziņu un kavējot gan sociālo, gan zinātniski tehnoloģisko progresu, kā sekas no šodienas būs jūtamas vēl gadu desmitiem ilgi.

Nobeiguma vietā es aicinu mūs visus veicināt uz racionālu un no aizspriedumiem pēc iespējas brīvāku pasaules redzējumu balstītu savstarpēju sapratni, atpazīt universālas, visai cilvēcei kopīgas problēmas un apvienot savus spēkus to risināšanā.

A. Paeglis, 02-05-2016

[1] http://www.aprinkis.lv/component/k2/item/30765-macitaja-pardomas-par-eitanaziju
[2] http://www.delfi.lv/news/national/politics/kristigo-konfesiju-lideri-iesaistas-cina-pret-latvijas-pievienosanos-stambulas-konvencijai.d?id=47386977


tags: , , ,
state: awake
sound: Elend - Winds Devouring Men: Charis

2516 1437

I think I need some kind of electric wake-me-up gadget to get me to the point where I can start pumping in liquid fuel. #morning‬

tags: , ,
state: working
sound: Autoclav1.1 - Ten.One.Point.One.: Everything Must Go

29416 0033

So, I’m just sitting here, slack-jawed at “[stimulating ‘pleasure centres’] is known to release neurotransmitters (the body’s feel-good messengers)”. I mean, NO. BAD. THAT IS NOT HOW YOU NEUROSCIENCE. To me, the quoted statement reads roughly like “hitting the ‘on’ button is known to release electrons (the Universe’s video game messengers)”.

The product itself? Eh, I think it will work, just not terribly well.

Update: apparently it does work, just not terribly well.


tags: , ,
state: awake
sound: Deied - Formation Of Chaos: 4
Powered by Sviesta Ciba