humanity is the awkward prepubescent phase between animal and machine

blog:personal

211017 1231

CRISPR procesa un tā pielietojuma veidu atklāšana ir viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem visā ģenētikas vēsturē, taču “tīrā veidā” tam ir virkne ierobežojumu. Piemēram, HDR jeb homoloģiski vadītās labošanas režīmā (kas, salīdzinot ar nehomologo lipīgo pavedienu galu savienošanas režīmu, ir daudz precīzāks un ar daudz mazāku nevēlamu blakuslabojumu varbūtību) CRISPR process darbojas tikai šūnu dzīves cikla agrīnajās fāzēs, kas nozīmē, ka to nevar izmantot pie pieaugušām šūnām, kas ir pārstājušas dalīties. Problēma ir tajā, ka tipiski šāda šūnu veida pārstāvji ir lielākā daļa smadzeņu neironu, kas būtiski ierobežo CRISPR metožu pielietošanu neirozinātnes nolūkiem.

Pirms gada es prognozēju, ka CRISPR varētu būt izmantojams pie pieaugušiem neironiem, izmantojot papildus soli, piem., virāli mediētas bioluminiscentās optoģenētikas metodes. Specifiski BL-OG un CRISPR metožu kombinācijas pielietojumu praksē vēl neviens, cik man zināms, nav pārbaudījis, taču nesens pētījums pa visai līdzīgu līniju beidzot ir pavēris iespēju pielietot pilnu CRISPR instrumentāriju arī smadzeņu ģenētiskai modificēšanai.

Runa ir par t.s. vSLENDR jeb “viral mediated single-cell labeling of endogenous proteins by CRISPR-Cas9-mediated homology-directed repair” protokolu, kas CRISPR sekvenci kopā ar mērķa sekvenci un Cas9 vai citu funkcionālo proteīnu nogādā šūnās ar standarta adenoasociatīvā vīrusa (AAV) transfekcijas palīdzību, tādējādi apejot vajadzību pēc izmaiņu replikācijas caur šūnu dalīšanos.

Ir sagaidāms, ka šīs un līdzīgas tehnoloģijas beidzot ļaus izmantot precīzijas gēnu inženieriju arī smadzeņu neironu pētniecībā, ko kā perspektīvu ir grūti novērtēt par augstu.


tags: , , , , , ,
state: working
sound: Trent Reznor - Quake OST: The Hall Of Souls

191017 0925

No vienas puses, pamodos ar galvassāpēm un kaudzi steidzamu e-pastu. No otras, izdevās padarīt > 40 rindu garu funkciju 600 reižu ātrāku (no 0.225312 s uz 363.434 μs) un 240 reižu vieglāku (no 930.47 k allocations, 714.314 MiB uz 40 allocations, 3.00 MiB), pārrakstot tajā 4 rindas.

tags: , , , , ,
state: working
sound: Triarii - Muse In Arms: Ode To The Sun

161017 0503

Iedvesmojoties no @Noahpinion, nolēmu uzspēlēt “nepopulāro viedokļu spēli”. Noteikumi ir triviāli, sk. zemāk.

Diskleimeris: visi zemāk lasāmie apgalvojumi, manuprāt, ir patiesi, taču ar ļoti dažādu varbūtību.

Poll #21086 Nepopulāro viedokļu spēle
Open to: All, results viewable to: All

1 balss = 1 nepopulārs viedoklis

View Answers

Balsot
13 (100.0%)


tags: , , , ,
state: awake
sound: The Beauty Of Gemina - Diary Of A Lost: Nevertime

131017 1925

Ņemot Deneta, Mecingera, Graciano, Bakera (tā paša, kurš vēlāk) et al. pētījumus un “atlaidinot” tos ar Vatsa, Egana, Bakera, daļēji arī Gibsona, Lema u.c. daiļliteratūras darbiem, man ir izkristalizējusies kāda pagaidām vēl nekonkrēta un vāji detalizēta konjektūra. Īsumā to varētu aprakstīt šādi: apziņa kā kognitīvā aparāta darbības režīms varētu būt novērojama tikai samērā šaurā konceptuālā “logā” jeb saprātu telpas griezumā. Tā varētu būt novērojama galvenokārt pie tādām entitātēm, kas ir pietiekami jaudīgas (izmantojot kvantitatīvu intelekta definīciju), lai modelētu un prognozētu sevi kopā ar apkārtējo vidi, bet ne pietiekami, lai darītu to caurspīdīgi, piemērojot vienu un to pašu varbūtību sadalījumu (iespējams, kādu no universālā sadalījuma izskaitļojamiem tuvinājumiem) visiem ienākošajiem datiem pēc kārtas.

Pirms šī “loga” ir sastopamas tādas entitātes, kas spēj dažādā mērā reaģēt uz apkārtējās vides izmaiņām, izmantojot automātiskus un iemācītus paternus, bet vēl nespēj veikt savas rīcības kontrafaktuālas simulācijas. Telpu pēc šī “loga”, savukārt, aizņem tādas entitātes, kas savu (un citu) iekšējo stāvokļu lielumus prognozē eksplicīti, kā daļu no visas apkārtējās vides stāvokļu lielumu kopas, bez vajadzības veidot tos informāciju zaudējošos zemākas izšķirtspējas naratīvus un rekursīvos operacionālos kopsavilkumus (iekodētus neironu populāciju koordinētā aktivitātē kā, piem., semantiskos pointerus), kas, saskaņā ar minēto pētnieku darbiem, varētu būt primārais apziņas pamatā esošais mehānisms.

Protams, nav izslēgts, ka daļa entitāšu, pieņemoties jaudā, vispāri nekad nenonāk šajā “logā” (kas, kā jau minēts, reprezentē šauru un “plakanu” griezumu bezgalīgdimensionālā parametru telpā), jau no savas evolucionārās trajektorijas sākuma attīstot tādus informācijas apstrādes veidus, kur nefigurē šāds datu favorītisms, taču šādi minējumi nenovēršami atduras pret faktu, ka pagaidām par visām šīm lietām mēs varam mēģināt spriest, tikai skatoties paši uz sevi kā vienīgo mums zināmo piemēru.

Saprotamu iemeslu dēļ man šobrīd nav pieejami līdzekļi šo apgalvojumu pārbaudīšanai attiecībā pret realitāti, līdz ar to paredzamā nākotnē tie droši vien nezaudēs savu konjektūras statusu.


tags: , , , , ,
state: working
sound: Atrium Carceri - Kapnobatai: The Corruptor

61017 0214

This back-and-forth between @RickandMorty and @elonmusk made my entire otherwise number-crunching-filled night. This is best in life.

tags: , , , ,
state: working
sound: Randal Collier-Ford - Architects: Void

51017 1308

Mēs apzvērojāmies.

... tālāk ... )


tags: , , , , ,
state: awake
sound: Elend - Winds Devouring Men: Charis

41017 1633

Lai slavēts DEK, \(\LaTeX\) gadu gaitā esmu apguvis ciešamā līmenī. Nesen nepieciešamības, intereses un mazohisma kombinācijas dēļ apņēmos apgūt PGF/TikZ grafikas subvalodu un pēc pirmajām karstu lūgšanu un žēlu asaru ņemtnes ap ~ 1200 lpp. garo rokasgrāmatu stundām esmu secinājis, ka šim izstrādājumam piemīt \(\LaTeX\) iedaba un ka (atskaitot, protams, no ārpuses importējamas datu vizualizācijas) tas varētu kļūt par manu preferēto veidu grafikas sastādīšanai dokumentos.

... tālāk ... )


tags: , , , ,
state: working
sound: Headscan - Shaper And Mechanist: Body Of Memory

11017 0116

Nothing quite like getting a steaming core dump after more than 60 hours in the experiment. FML.

tags: , , , , , ,
state: working
sound: Rome - The Hyperion Machine: Skirmishes For Diotima

24917 0858

Kļavam ar Spārīti (bet īpaši Kļavam) vairs nelejiet. Tas moments, kad grāmatas anotācija ir ne tikai 100 % ne par tēmu, bet arī 100 % neatšķirama no bulšita ģeneratora rezultātiem.

... tālāk ... )


tags: , , , , , ,
state: awake
sound: Chaostar - The Scarlet Queen: When Death Dies

21917 0015

Pulkvežleitnants Staņislavs Jevgrafovičs Petrovs, cilvēks, kurš 1983. gada 26. septembrī vienpersoniski izglāba pasauli no kodolkara, 1939-2017.


tags: , , , ,
state: working
sound: Oda Relicta - Holy Alliance: The Departed, The Immortal

18917 1123

Trīs stundu aizgulēšanās. Par spīti modinātājam. FML.

tags: , , , , ,
state: annoyed
sound: Theatre Of Tragedy - Assembly: Universal Race

18917 0042

Viena no būtiskākajām problēmām ar dažādajiem “politikas kompasa” tipa testiem ir tā, ka pēc neizbēgamās dimensionalitātes redukcijas atlikumā iegūtie rezultāti var visai vāji līdzināties faktiskajai uzskatu kopai. Otra, vismaz tikpat būtiska, problēma ir tā, ka nevienam no manis atrastajiem testiem nav publicēta izmantotā metodoloģija, teorētiskais pamatojums u.c. (daļējs pozitīvs izņēmums te ir “8values” tests, kas, kaut arī bez pavadošās dokumentācijas, ir open source un, attiecīgi, pietiekami caurspīdīgs). Paturot prātā to visu, kā arī standarta metakritiku, intereses pēc tomēr nolēmu beidzot izpildīt trīs no tiem, par kuriem izdevās atrast visvairāk pozitīvu atsauksmju. Par samērā nelielu rezultātu (un to atšķirību testu starpā) daļu biju zināmā mērā pārsteigts, par pārējo – ne sevišķi, bet kopumā tomēr nācās secināt, ka neesmu uzzinājis faktiski neko sev svarīgu un/vai turpmāk noderīgu.

Rezultāti:

Pieļauju, ka, par spīti augstāk minētajiem iebildumiem, šādu testu rezultātu regulārs masveida apkopojums joprojām varētu būt noderīgs sabiedrības deskriptīvu un prediktīvu modeļu konstruēšanā, paralēli aptaujām u.c. standarta datu avotiem.

 


* Testa lapā nav iespējams atsaukties uz konkrētiem rezultātiem.


tags: , , , , ,
state: working
sound: Art Of Empathy - Posthuman Decadence: Good Morning Sick World

14917 1244

When you wake up and find out that goodness of fit of your striatal model is finally really tight after recent updates.

... tālāk ... )


tags: , , , , , , , , ,
state: working
sound: Grendel - Inhumane Amusement: Demands

11917 2143

Atbildot uz manām lūgšanām un lamuvārdiem par Electron bāzētiem izstrādājumiem (not really but, on consequentialist grounds, who cares1), jaunākajā Atom versijā teksta buferis ir pārimplementēts uz C++, kas darbu (īpaši ar palielu piekabināto funkcionalitāti, piem., Juno/JuliaPro) no tracinoša (pat uz high-end darbstacijas) padara par tikai kaitinošu. Vēl vairāk priecē viņu plāni to pašu izdarīt arī ar visu teksta atrenderēšanas infrastruktūru kaut kad further down the road. Sīkums, bet patīkami.

 


1 Es zinu, ka tā ir Nepareiza Domu Gaita.


tags: , , , , ,
state: working
sound: The Merry Thoughts - Millenium Done I: Pale Empress

9917 2329

Prediction: Given enough time, blockchains will out-compete and replace most other forms of networks.

Humans are a highly networked species, the first one to network across genetic and geographic boundaries and thus expand its dominion. Networks allow humans to cooperate in an organised manner and to allocate the fruits of the cooperation. Overlapping networks create and organize our society, being the physical, mental, and digital roads connecting us all. Money is a network. Religion is a network. A corporation is a network. Travel and trade routes form a network. Electricity is a network. Of course, the Internet is a network. Ultimately, civilisation and culture comprises a network of such networks.

Networks must be organized according to rules. They require governance to enforce these rules against cheaters and freeloaders. Networks have “network effects”. Adding a new participant increases the value of the network for all existing participants. Network effects thus create a winner-take-all dynamic. The leading network tends towards becoming the only network. The rulers of these networks become the most powerful people in the society. Some networks are run by kings and priests who choose what is money and law, what is sacred and profane. Rule is closed to outsiders and based on power. Many are run by corporations – the social network, the search network, the phone or cable network; closed but (at least initially) meritocratic. Some are run by elites – the university network, the medical network, the banking network; somewhat open and somewhat meritocratic. A few are run by the mob – democracy, most of the current Internet, the commons; open, but not meritocratic, and, generally, comparatively very inefficient.

The XX century created a new kind of network – market networks; open, efficient, and meritocratic. Merit in markets is determined by the commitment of resources. The typical resource-equivalent is, of course, money, which itself is just a form of reified time. Market networks work where there is a commitment of money, otherwise they are just mob networks. Their applications have been somewhat limited, until now. Blockchain is the new invention that allows meritorious participants in an open network to govern without a ruler and without conventional money. They are merit-based, tamper-proof, open systems. The meritorious are those who work to advance the network. As society gives you money for giving society what it wants, blockchains give you coins for giving the network what it wants. It’s important to note that blockchains pay in their own coin, not the common money of financial markets. Blockchains pay in coin, but the coin itself just tracks and quantifies the amount of work done, and different blockchains demand different work: Bitcoin pays for securing the ledger, Ethereum pays for (executing and verifying) computations, etc. Blockchains combine the openness of the Internet with the merit-based modus operandi of markets.

potential blockchain landscape )

To a blockchain, merit can mean security, computation, prediction, attention, bandwidth, power, storage, distribution, content, and so forth. Blockchains port the market model into places where it couldn’t go before. Blockchains’ open and merit–based markets can replace networks previously run by kings, corporations, aristocracies, and mobs with networks governed by anyone with merit to the network, optionally but preferentially delegating arbitrary complex parts of the governance process to formally verifiable smart contracts co-approved by the meritorious users of the network. It’s nonsensical to have a blockchain without a coin just like it’s nonsensical to have a market without money. It’s also nonsensical to have a blockchain controlled by a sovereign, a corporation, an elite, or a mob. Blockchains, therefore, provide novel ways to govern networks, whether for banking, research, voting, law, search, social media, phone and energy grids, or computation and communication in general.


tags: , , , , , ,
state: awake
sound: Mentallo & The Fixer - Burnt Beyond Recognition: Radiant

6917 2202

Kamēr jautājums par Krievijas dienestu ietekmi uz 2016. g. prezidenta vēlēšanu iznākumu turpina būt atklāts un bez būtiskas virzības uz skaidrības pusi, es vēlētos īsi pieminēt kādu citu, manuprāt, daudz interesantāku un skaidrāku faktoru šī iznākuma tapšanā.

Runa ir par Cambridge Analytica (turpmāk – CA), nelielu Lielbritānijā un ASV bāzētu datu analīzes, algoritmiskās psihometrikas un stratēģisko komunikāciju kompāniju, par kuras eksistenci lielākā daļa vēlēšanu norisei sekojušās publikas varētu joprojām nebūt dzirdējusi, bet kuras loma vēlēšanu gaitā un rezultātos, atkarībā no nepilnīgi pieejamajiem datiem, varētu būt bijusi no augstākas par vidēju līdz kritiskai. CA pirmsākumi meklējami Kembridžas universitātes Psihometrikas centra pētnieku komandā, kas 2008. g. Stenfordas GSB profesora un datu pētnieka dr. M. Kosinska vadībā pievienojās Biheiviorālās dinamikas institūtam un Stratēģisko komunikāciju laboratoriju grupai un 2014. g. ar AI pētnieka un uzņēmēja R. Mercera daļēju atbalstu apvienojās, lai dibinātu CA kā kompāniju.

CA ir gan komerciālā, gan politiskā divīzija un viņu devīze – “Cambridge Analytica uses data to change audience behavior” – labi raksturo tās līdzšinējo darbību un sasniegumus. CA analītiķi un eksperti ir piedalījušies veselas virknes politisko kampaņu norisē gan ASV, gan citur pasaulē, taču līdz šim būtiskākais viņu darba piemērs ir dalība 2016. g. Trampa kampaņas vadībā, izmantojot aptauju rezultātus un citus datu korpusus un statistisko modelēšanu, lai veiktu t.s. microtargeting jeb precīzu, evidence-based vēršanos pie šauri specifiskām populācijas apakškopām. Pilns šī darba ietekmes apjoms, protams, ir un paredzamā nākotnē paliks spekulāciju līmenī, taču, zinot izmantoto materiālu un metožu potenciālu, nebūtu pārsteidzoši, ja tas izrādītos centrāls dažādās ziņās neparastajā vēlēšanu gaitā. Tāpat tas varbūt varētu palīdzēt izskaidrot dažādās novērotās anomālijas, kas saistītas ar vēlēšanu gaitas prognozēšanu, reitingu izmaiņām u.c., bet par šīm tēmām man šeit nebūs tālāku komentāru.

Par spīti manām dažādajām antipātijām pret Mercera politiskajām aktivitātēm, Trampu, viņa elektorātu, viņa sastādīto valdību utt., mana attieksme pret CA darbu ir strikti neitrāla. Pretēji vispārpieņemtajai (?) attieksmei, man nav nekādu principiālu iebildumu pret dažādu veidu algotņiem un viņu īpatnējo darba paradigmu, mercenaires sans frontières, ja var atļauties šādu vārdu spēli. Tādēļ vienīgā morāle, ko es atvedinu no šiem faktiem un notikumiem, aprobežojas ar ieteikumiem visiem esošajiem un nākamajiem politiskajiem, komerciālajiem un citiem funkcionāriem pēc iespējas operatīvi novērtēt un sākt izmantot faktu, ka tagad un turpmāk pasaules notikumos noteicošie faktori ir un arvien izteiktāk būs dati un algoritmi un ka praktiski neierobežotu labumu gūst tie, kuri prot šos faktorus izmantot saviem mērķiem. Prognozēju, ka jau 2020. g. varēsim praksē pārliecināties par to, kuri no ASV politiskajiem grupējumiem ir iemācījušies šo patiesību.


tags: , , , , , , ,
state: awake
sound: Oda Relicta - Holy Alliance: The Departed, The Immortal

4917 1328

One particularly relevant (throughout all of history but perhaps especially as of late) instance of humans running on a faulty and profoundly unreliable hardware might be expressed as follows.

When people start thinking about an issue in moral terms, they tend to stop thinking about it in terms of costs and benefits, dismiss anyone who disagrees with their values as not merely different or even wrong but explicitly “evil”, and desire to harshly punish those they now see as “villains” in order to protect whatever group they have selected as the “victims”. [1]

Contrary to common wisdom, emphasising empathy is not only unlikely to help in such cases but can exacerbate them and provide additional rationalised justification for them. While the value of understanding how and why people think the way they do cannot be overstated, relying heavily on affective empathy can cause reliance on anecdotal evidence, acting in favour of familiar or similar individuals, and harbour other potentially dangerous biases. [2][3] Maintaining impartiality and distance seems to help reasoning about the available facts.

Nothing of this is new or surprising, there is no morale [sic] to this post and I have no readily available solutions for counteracting the outlined issues. If anything, read and think of this as an example of the “This is a reminder that [..]” trope.

The thoughts of all men arise from the darkness. If you are the movement of your soul, and the cause of that movement precedes you, then how could you ever call your thoughts your own? How could you be anything other than a slave to the darkness that comes before?
— R. Scott Bakker, The Darkness that Comes Before

 

[1] http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1111/1467-9280.00139
[2] https://bostonreview.net/forum/paul-bloom-against-empathy
[3] https://philpapers.org/rec/PRIIEN


tags: , , , ,
state: working
sound: Угасание - Врастая В Вечность: Исчезая Во Тьме

1917 0515

Tradicionālas, pārbaudītas vērtības.


tags: , , , , , ,
state: awake
sound: Northumbria - Markland: The Shores Of The Suffering Wind

28817 0021

Truth shines.

Holy shit. Bakera “Otrās apokalipses” cikls ir noslēdzies — vismaz tik tālu, cik tas ir atklājies, jo kaut kur uz literārā apvāršņa ir trešā, pēdējā (?) triloģija, par kuras kontūrām pēc tikko izlasītā es pat nemēģināšu spriest. Šoreiz papūlēšos saņemties un uzrakstīt godīgu, par trim paplašinātiem teikumiem garāku recenziju, bet droši vien tad, kad būšu vairāk sakārtojis un apdomājis savas domas par pašiem darbiem.

https://www.youtube.com/watch?v=sIciOLD3iO0

Par spīti savam arhetipiskajam un memētiskajam fantasy etalona statusam, Tolkīns, salīdzinot ar Bakeru, atpūšas (gan pasaules konstruēšanas, gan sižeta un personāžu ziņā, kas, tiesa gan, nekad nav bijušas LotR stiprākās puses; lingvistikā, protams, pirmais joprojām “saliek” visiem).


tags: , , , , , ,
state: awake
sound: Alphaxone - Echoes From Outer Silence: Departure

19817 2319

Vajadzētu atsākt foldot. Nav darīts aptuveni gadu.

tags: , , , , , ,
state: awake
sound: Desiderii Marginis - Behind The Canvas Of Time: The Sleep Of Reason Produces Monsters
Powered by Sviesta Ciba