humanity is the awkward prepubescent phase between animal and machine

blog:personal

91217 1138

Īsa un ilustratīva AlphaGo vēsture:

  1. 10.2015. — AlphaGo uzvar 2 danu Eiropas čempionu ar 5:0;
  2. 03.2016. — AlphaGo uzvar 9 danu pasaules čempionu un vienu no labākajiem go spēlētājiem pasaulē ar 4:1;
  3. 01.2017. — AlphaGo uzvar 60 online spēlēs pret dažāda stipruma profesionāliem go spēlētājiem;
  4. 05.2017. — AlphaGo uzvar 9 danu pasaules čempionu ar 3:0 un liek padoties piecu pasaules čempionu komandai;
  5. 10.2017. — AlphaGo Zero (kas, atšķirībā no iepriekšējām versijām, apmācībā neizmanto gatavus datus), ar 100:0 uzvar savu 03.2016. versiju;
  6. 12.2017. — AlphaZero, izmantojot vispārinātu AlphaGo Zero algoritmu, uzvar pasaules vadošās go, šaha un šogi programmas, ieskaitot pēdējo AlphaGo Zero versiju.


tags: , , , , , ,
state: impressed
sound: Unter Null - Moving On: The Mercy Seat

291117 1342

Part 2 of the horror story “Things you always hoped weren’t Turing-complete but they are”.

Part 1.


tags: , , , , ,
state: sick
sound: Headscan - Shaper And Mechanist: Gravity Well

281117 1014

Either Intel stops introducing new completely unpronounceable instruction names or I’ll start pronouncing PCLMULQDQ as “pickle mulch dick”.

Citās ziņās – pusotru nedēļu ildzis klepus maratons nav gluži tas, kā biju iecerējis noapaļot šo novembri. Neiesaku.


tags: , , , , ,
state: annoyed
sound: Halgrath - The Whole Path Of War And Acceptance: Your Soul Is Just A Particle Of Stars

131117 0319

Optiskie neiromorfie čipi. Atjaunoju uz augšu savu varbūtību tam, ka brīdī, kad tiks sasniegts cilvēka WBE, būs pieejama arī par standarta eksaflopu mēroga HPC sistēmām kompaktāka un jaudīgāka (uz specializācijas rēķina un pateicoties programmatūras līmeņa abstrakciju iztrūkumam) aparatūra.

[1] http://advances.sciencemag.org/content/3/9/e1700160.full
[2] https://arxiv.org/abs/1611.02272


tags: , , , , ,
state: awake
sound: Forma Tadre - Navigator: Date Unknown

111117 0337

Thinking about neural bandwidth sufficient for systemic coalescence while getting dead drunk on cheap whiskey while listening to neighbours watching awful German porn. Good times.

tags: , , , ,
state: drunk
sound: Einstürzende Neubauten - Silence Is Sexy: Redukt

91117 0028

Teorēma: dabiskās valodas ir regulāras.

Pierādījums: smadzenes ir galīgi automāti [1]. ∎

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8480006


tags: , , , , ,
state: awake
sound: Dronny Darko - Outer Tehom: Black Arts

21117 2039

Kādēļ mest monētu, ja var izvēlēties? Mašīnmācīšanās, “lielo datu” un pirmsimplantācijas selekcijas krustojums [1][2][5], īpaši kombinācijā ar precīzijas gēnu sekvencēšanu un inženieriju [3][4], izskatās ar katru brīdi daudzsološāk.

Viens vēlams šobrīd nepieejams komponents ir pilna cikla inkubatori, kas ļautu izvairīties no grūtniecības un dzemdību laikā iespējamajiem apdraudējumiem (traumām, infekcijām, toksīniem, nevēlamiem epiģenētiskajiem marķieriem u.c.) un kontrolēt augšanas procesa dažādus aspektus, bet arī tie šobrīd [6] atrodas dažādās R&D stadijās.

[1] https://www.technologyreview.com/s/609204/eugenics-20-were-at-the-dawn-of-choosing-embryos-by-health-height-and-more/
[2] https://www.nature.com/nature/journal/v548/n7668/full/nature23305.html
[3] https://www.nature.com/nature/journal/vaap/ncurrent/full/nature24644.html
[4] http://www.pnas.org/content/early/2017/10/23/1707609114
[5] http://onlinelibrary.wiley.com/wol1/doi/10.1111/1758-5899.12123/full
[6] https://www.nature.com/articles/ncomms15112


tags: , , , , ,
state: working
sound: Coph Nia - Shape Shifter: To Fix The Shadow

311017 1900

“What if humans standardised on a common set of language symbols.”

“What if we programmed 140000 code points in a Turing-complete font system.”

Happy fucking Halloween.


tags: , , , , ,
state: drunk
sound: Rome - Flowers From Exile: Flight In Formation

211017 1231

CRISPR procesa un tā pielietojuma veidu atklāšana ir viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem visā ģenētikas vēsturē, taču “tīrā veidā” tam ir virkne ierobežojumu. Piemēram, HDR jeb homoloģiski vadītās labošanas režīmā (kas, salīdzinot ar nehomologo lipīgo pavedienu galu savienošanas režīmu, ir daudz precīzāks un ar daudz mazāku nevēlamu blakuslabojumu varbūtību) CRISPR process darbojas tikai šūnu dzīves cikla agrīnajās fāzēs, kas nozīmē, ka to nevar izmantot pie pieaugušām šūnām, kas ir pārstājušas dalīties. Problēma ir tajā, ka tipiski šāda šūnu veida pārstāvji ir lielākā daļa smadzeņu neironu, kas būtiski ierobežo CRISPR metožu pielietošanu neirozinātnes nolūkiem.

Pirms gada es prognozēju, ka CRISPR varētu būt izmantojams pie pieaugušiem neironiem, izmantojot papildus soli, piem., virāli mediētas bioluminiscentās optoģenētikas metodes. Specifiski BL-OG un CRISPR metožu kombinācijas pielietojumu praksē vēl neviens, cik man zināms, nav pārbaudījis, taču nesens pētījums pa visai līdzīgu līniju beidzot ir pavēris iespēju pielietot pilnu CRISPR instrumentāriju arī smadzeņu ģenētiskai modificēšanai.

Runa ir par t.s. vSLENDR jeb “viral mediated single-cell labeling of endogenous proteins by CRISPR-Cas9-mediated homology-directed repair” protokolu, kas CRISPR sekvenci kopā ar mērķa sekvenci un Cas9 vai citu funkcionālo proteīnu nogādā šūnās ar standarta adenoasociatīvā vīrusa (AAV) transfekcijas palīdzību, tādējādi apejot vajadzību pēc izmaiņu replikācijas caur šūnu dalīšanos.

Ir sagaidāms, ka šīs un līdzīgas tehnoloģijas beidzot ļaus izmantot precīzijas gēnu inženieriju arī smadzeņu neironu pētniecībā, ko kā perspektīvu ir grūti novērtēt par augstu.


tags: , , , , , ,
state: working
sound: Trent Reznor - Quake OST: The Hall Of Souls

191017 0925

No vienas puses, pamodos ar galvassāpēm un kaudzi steidzamu e-pastu. No otras, izdevās padarīt > 40 rindu garu funkciju 600 reižu ātrāku (no 0.225312 s uz 363.434 μs) un 240 reižu vieglāku (no 930.47 k allocations, 714.314 MiB uz 40 allocations, 3.00 MiB), pārrakstot tajā 4 rindas.

tags: , , , , ,
state: working
sound: Triarii - Muse In Arms: Ode To The Sun

161017 0503

Iedvesmojoties no @Noahpinion, nolēmu uzspēlēt “nepopulāro viedokļu spēli”. Noteikumi ir triviāli, sk. zemāk.

Diskleimeris: visi zemāk lasāmie apgalvojumi, manuprāt, ir patiesi, taču ar ļoti dažādu varbūtību.

Poll #21086 Nepopulāro viedokļu spēle
Open to: All, results viewable to: All

1 balss = 1 nepopulārs viedoklis

View Answers

Balsot
14 (100.0%)


tags: , , , ,
state: awake
sound: The Beauty Of Gemina - Diary Of A Lost: Nevertime

131017 1925

Ņemot Deneta, Mecingera, Graciano, Bakera (tā paša, kurš vēlāk) et al. pētījumus un “atlaidinot” tos ar Vatsa, Egana, Bakera, daļēji arī Gibsona, Lema u.c. daiļliteratūras darbiem, man ir izkristalizējusies kāda pagaidām vēl nekonkrēta un vāji detalizēta konjektūra. Īsumā to varētu aprakstīt šādi: apziņa kā kognitīvā aparāta darbības režīms varētu būt novērojama tikai samērā šaurā konceptuālā “logā” jeb saprātu telpas griezumā. Tā varētu būt novērojama galvenokārt pie tādām entitātēm, kas ir pietiekami jaudīgas (izmantojot kvantitatīvu intelekta definīciju), lai modelētu un prognozētu sevi kopā ar apkārtējo vidi, bet ne pietiekami, lai darītu to caurspīdīgi, piemērojot vienu un to pašu varbūtību sadalījumu (iespējams, kādu no universālā sadalījuma izskaitļojamiem tuvinājumiem) visiem ienākošajiem datiem pēc kārtas.

Pirms šī “loga” ir sastopamas tādas entitātes, kas spēj dažādā mērā reaģēt uz apkārtējās vides izmaiņām, izmantojot automātiskus un iemācītus paternus, bet vēl nespēj veikt savas rīcības kontrafaktuālas simulācijas. Telpu pēc šī “loga”, savukārt, aizņem tādas entitātes, kas savu (un citu) iekšējo stāvokļu lielumus prognozē eksplicīti, kā daļu no visas apkārtējās vides stāvokļu lielumu kopas, bez vajadzības veidot tos informāciju zaudējošos zemākas izšķirtspējas naratīvus un rekursīvos operacionālos kopsavilkumus (iekodētus neironu populāciju koordinētā aktivitātē kā, piem., semantiskos pointerus), kas, saskaņā ar minēto pētnieku darbiem, varētu būt primārais apziņas pamatā esošais mehānisms.

Protams, nav izslēgts, ka daļa entitāšu, pieņemoties jaudā, vispāri nekad nenonāk šajā “logā” (kas, kā jau minēts, reprezentē šauru un “plakanu” griezumu bezgalīgdimensionālā parametru telpā), jau no savas evolucionārās trajektorijas sākuma attīstot tādus informācijas apstrādes veidus, kur nefigurē šāds datu favorītisms, taču šādi minējumi nenovēršami atduras pret faktu, ka pagaidām par visām šīm lietām mēs varam mēģināt spriest, tikai skatoties paši uz sevi kā vienīgo mums zināmo piemēru.

Saprotamu iemeslu dēļ man šobrīd nav pieejami līdzekļi šo apgalvojumu pārbaudīšanai attiecībā pret realitāti, līdz ar to paredzamā nākotnē tie droši vien nezaudēs savu konjektūras statusu.


tags: , , , , ,
state: working
sound: Atrium Carceri - Kapnobatai: The Corruptor

61017 0214

This back-and-forth between @RickandMorty and @elonmusk made my entire otherwise number-crunching-filled night. This is best in life.

tags: , , , ,
state: working
sound: Randal Collier-Ford - Architects: Void

51017 1308

Mēs apzvērojāmies.

... tālāk ... )


tags: , , , , , ,
state: awake
sound: Elend - Winds Devouring Men: Charis

41017 1633

Lai slavēts DEK, \(\LaTeX\) gadu gaitā esmu apguvis ciešamā līmenī. Nesen nepieciešamības, intereses un mazohisma kombinācijas dēļ apņēmos apgūt PGF/TikZ grafikas subvalodu un pēc pirmajām karstu lūgšanu un žēlu asaru ņemtnes ap ~ 1200 lpp. garo rokasgrāmatu stundām esmu secinājis, ka šim izstrādājumam piemīt \(\LaTeX\) iedaba un ka (atskaitot, protams, no ārpuses importējamas datu vizualizācijas) tas varētu kļūt par manu preferēto veidu grafikas sastādīšanai dokumentos.

... tālāk ... )


tags: , , , ,
state: working
sound: Headscan - Shaper And Mechanist: Body Of Memory

11017 0116

Nothing quite like getting a steaming core dump after more than 60 hours in the experiment. FML.

tags: , , , , , ,
state: working
sound: Rome - The Hyperion Machine: Skirmishes For Diotima

24917 0858

Kļavam ar Spārīti (bet īpaši Kļavam) vairs nelejiet. Tas moments, kad grāmatas anotācija ir ne tikai 100 % ne par tēmu, bet arī 100 % neatšķirama no bulšita ģeneratora rezultātiem.

... tālāk ... )


tags: , , , , , ,
state: awake
sound: Chaostar - The Scarlet Queen: When Death Dies

21917 0015

Pulkvežleitnants Staņislavs Jevgrafovičs Petrovs, cilvēks, kurš 1983. gada 26. septembrī vienpersoniski izglāba pasauli no kodolkara, 1939-2017.


tags: , , , ,
state: working
sound: Oda Relicta - Holy Alliance: The Departed, The Immortal

18917 1123

Trīs stundu aizgulēšanās. Par spīti modinātājam. FML.

tags: , , , , ,
state: annoyed
sound: Theatre Of Tragedy - Assembly: Universal Race

18917 0042

Viena no būtiskākajām problēmām ar dažādajiem “politikas kompasa” tipa testiem ir tā, ka pēc neizbēgamās dimensionalitātes redukcijas atlikumā iegūtie rezultāti var visai vāji līdzināties faktiskajai uzskatu kopai. Otra, vismaz tikpat būtiska, problēma ir tā, ka nevienam no manis atrastajiem testiem nav publicēta izmantotā metodoloģija, teorētiskais pamatojums u.c. (daļējs pozitīvs izņēmums te ir “8values” tests, kas, kaut arī bez pavadošās dokumentācijas, ir open source un, attiecīgi, pietiekami caurspīdīgs). Paturot prātā to visu, kā arī standarta metakritiku, intereses pēc tomēr nolēmu beidzot izpildīt trīs no tiem, par kuriem izdevās atrast visvairāk pozitīvu atsauksmju. Par samērā nelielu rezultātu (un to atšķirību testu starpā) daļu biju zināmā mērā pārsteigts, par pārējo – ne sevišķi, bet kopumā tomēr nācās secināt, ka neesmu uzzinājis faktiski neko sev svarīgu un/vai turpmāk noderīgu.

Rezultāti:

Pieļauju, ka, par spīti augstāk minētajiem iebildumiem, šādu testu rezultātu regulārs masveida apkopojums joprojām varētu būt noderīgs sabiedrības deskriptīvu un prediktīvu modeļu konstruēšanā, paralēli aptaujām u.c. standarta datu avotiem.

 


* Testa lapā nav iespējams atsaukties uz konkrētiem rezultātiem.


tags: , , , , ,
state: working
sound: Art Of Empathy - Posthuman Decadence: Good Morning Sick World
Powered by Sviesta Ciba