pajautaa

« previous entry | next entry »
Aug. 15., 2006 | 05:19 pm
posted by: spiidala in pajautaa

apskaidrojiet, lūdzu, vai man pienāksies bezdarbnieka pabalsts, cik lielā apmērā un cik ilgi, pie noteikumiem, ka aizeju no darba pēc pašas vēlēšanās un nostrādāts ir viens gads un septiņas dienas?

jā, es zinu, kas ir google, bet atradu veselus trīs dažādus variantus par tēmu un skaidrības nekādas.

# | jā, ir doma! | Add to Memories


Comments {11}

from: [info]zanda
date: Aug. 15., 2006 - 05:39 pm
#

Nez, kā tur ir ar to termiņu cik ilgi strādā, bet liekas, tajā atlūgumā ir jāparādas 114 pantam. Principā vairāk arī neko nevajag.

Atbildēt | Diskusija


Spīdala

from: [info]spiidala
date: Aug. 15., 2006 - 05:46 pm
#

par ko ir 114.pantā?

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


from: [info]zanda
date: Aug. 15., 2006 - 05:54 pm
#

Nekā īpaši interesanta :) Tikai vēlreiz oficiāli apstiprinās tas fakts, ka gan devējs gan ņēmējs pārtrauc savas turpmākās sadarbības...vai kā tur. Vienkārši tam ciparam tur jābūt un tā :)

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


oblica

from: [info]oblica
date: Aug. 15., 2006 - 07:14 pm
#

Pārtrauc darba tiesiskās attiecības uz pušu (darba devēja un darbinieka) vienošanās pamata.
Un izskatās apmēram šādi:
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU (SIA) “BAC" vienotās reģistrācijas Nr.XXX, juridiskā adrese: XXX, tās valdes priekšsēdētāja XX personā, kas darbojas uz statūtu pamata, kā DARBA DEVĒJS (turpmāk tekstā saukta Darba devējs) no vienas puses un
XXX, personas kods XXXXXX, dzīvojoša PXXXXX, kā DARBINIEKS (turpmāk tekstā saukta Darbinieks) no otras puses, ar šo vienojas par sekojošo:

Izbeigt starp Darba dev;eju un Darbinieku pastāvošās darba tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2005.gada 27.novembrī Rīgā starp Darba devēju un Darbinieku noslēgto Darba līgumu Nr.XXX, pamatojoties uz Darba likuma 114.pantu.

Darba devējs: (paraksts)
Darbinieks: (paraksts)

Apmēram tā - tad saņemsi pabalstuu pēc mēneša, kad būsi reģistrējusies NVA, ja pati rakstīsi uzteikumu (tip, pēc pašas vēlēšanās), saņemsi tikai pēc 3 mēnešiem no reģistrēšanās NVA.
Kaut kā tā.

Atbildēt | Iepriekšējais | Diskusija


oblica

from: [info]oblica
date: Aug. 15., 2006 - 07:16 pm
#

Ak, jā - dokumenta nosaukums - Vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu - viens eksemplārs Darbiniekam, otrs Darba devējam, nu, tur kas vēl vajadzīgs, pēc apstākļiem jāpieraksta.

Atbildēt | Iepriekšējais


from: [info]pitchforks
date: Aug. 15., 2006 - 05:43 pm
#

Ar gadu vajadzētu pietikt. Es domāju, ka jā. Uzziņās moška zina! :D

Atbildēt


this is a ransom demand

from: [info]kakjux
date: Aug. 15., 2006 - 05:45 pm
#

a vot man liekas, ka tev jābūt atlaistai vai pēc pušu vienošanās nevis pēc pašas vēlēšanās. pēdējā gadījumā vari arī nedabūt.

Atbildēt | Diskusija


pata

from: [info]pata
date: Aug. 15., 2006 - 05:52 pm
#

te būs divas adreses:
http://www.nva.lv/index.php?cid=3&mid=44
http://www.rehab.lv/lmpb/bezdarbnieka_pabalsts.htm
Precīzi vairs neatceros, bet uzzvani uz NVA bezmaksas tālruni - tur noteikti palīdzēs!

Atbildēt | Iepriekšējais


ib

from: [info]ib
date: Aug. 15., 2006 - 06:16 pm
#

Ja pirmā darba vieta, vajag gadu nostrādāt, ja ne pirmā, tad, ja nemaldos, pietika ar 9 mēnešiem.
Augstāk pieminētais 114.pants ir par pušu vienošanos, tādā gadījumā Tu pabalstu varēsi saņemt uzreiz.
Ja pēc pašas vēlēšanās, tad pēc 3 mēnešiem (laikam).
šeit ir diezgan smalki un manuprāt skaidri aprakstīts viss:
http://www.vsaa.lv/vsaa/content/?cat=678

Atbildēt | Diskusija


Spīdala

from: [info]spiidala
date: Aug. 15., 2006 - 07:24 pm
#

paldies!

Atbildēt | Iepriekšējais


from: [info]mmk
date: Aug. 15., 2006 - 07:32 pm
#

kruta!
links nonāk bookmarkos, var noderēt.

Atbildēt | Iepriekšējais