07 June 2018 @ 08:52 pm
latvju ģimene un praids  
Ņemot vērā, ka tuvojas praids, tad arvien aktuālākas kļūst diskusijas par ģimeni, laulību, seksuālām identitātēm un tamlīdzīgi. Šīs diskusijas man jau sen ir kļuvušas garlaicīgas, jo argumenti un iebildumi nemainās. Lūk, šajā ziņā man omu nedaudz uzlaboja raksts, kur no pieputējušiem grāmatu plauktiem tiek vilktas ārā latvju autoritāšu - P. Jurēviča un Z. Mauriņas - atziņas. (Raivis Zeltīts: 'Praids', Kremlis un cilvēka cieņa)

Taču tādā gadījumā, manuprāt, nacionālistiem ir jāiet nedaudz tālāk. Kas tas par universālu jēdzienu - ģimene? Vai tiešām tā ir jāsaprot tikai kristiešu nozīmē, bet ignorējot citas tradīcijas? Lūk, tieši tādēļ es arī vakarā piegāju pie plaukta, kuram nebiju tuvojies ilgākus gadus. Izvilku latvju domātāja Paula Dāles grāmatu "Vērojumi un pārdomas" (1944). Tajā jautājums par ģimeni tika pārformulēts kā jautājums par latviešu ģimeni: "Dažāds un daudzkrāsains ir ģimenes gars, tāpat kā īpatņi un to kopības, kas šo garu rada. Bet domājot tieši par latviešu ģimeni, par latviešu sētu un māju, mēs varam jautāt, kāds lai ir latviešu ģimenes gara ideāls, kādas būtiskas īpašības, nerunājot par citām, būtu atzīstamas par visvēlamākām un tādām, kas atbilst mūsu tautas tikumiem un dvēselei? Es domāju, reti kāds apstrīdēs, ka par tādām īpašībām un latviskiem tikumiem uzskatāms godaprāts, sirsnība, čaklums, viesmīlība, optimistiska ticība dzīvei, dzīvotprieks, centība pēc izglītības un dzimtenes mīlestība. Ja latviešu ģimene, kas grib veidoties un apzināties sevi par noteiktu bioloģisku un garīgu kopību un veselumu, kas apzinās arī savu atbildību pret tautas nākotni, veidos savu garu uz nupat minēto īpašību pamata, tad tā pareizi būs attaisnojusi savu eksistenci un kļuvusi par tautas organisma veselīgu sastāvdaļu." (74-75.lpp.)

Noslēdzot - kritēriji ir skaidri.
 
 
( Post a new comment )
[info]mansgan on June 7th, 2018 - 09:37 pm
par latviešu purčika divīti un māju
(Reply) (Link)
ctulhu[info]ctulhu on June 7th, 2018 - 10:23 pm
O, šitas prot tukšrunāt labāk par M.S. Gorbačovu
(Reply) (Link)
unpy[info]unpy on June 7th, 2018 - 10:57 pm
Arī aizdomājos par ģimenes jēdzienu mūsu civilizācijas ietvaros un secināju, ka, grozi kā gribi, mūsdienās būtiskākais ir tieši ekonmiskais aspekts, jo lielākais kašķis taču ir par kopīpašuma, mantojuma un citām ekonomiskajām tiesībām, visas tās štelles ar to, kuram būs tiesības aizgriezt ciet skābekli vajadzības gadījumā, ir tāda kā ļurināšana vairāk. Seksu uzskatīt par ģimenes stūrakmeni mūsdienu brīvo attiecību laikmetā arī ir smieklīgi, pie tam, ej nu nokontrolē, kam ar ko un cik tad regulāri sekss ir bijis. Pie tam, ko gan darīt tiem, kuriem seksa nevar būt vispār? Līdz ar to, agrāk vai vēlāk varētu nonākt pie tā, ka "ģimene" ir tāda tieši ekonomiskā pamatšūniņa, savienība, kas pārvalda privāto kopīpašumu, proti, tikai un vienīgi tie, kuriem viss īpašums ir kopīgs, visi bankas konti, daļas uzņēmumos, patēriņa kredīti, kustamais un nekustamais īpašums, lopi, pilnīgi viss. Noslēdz pie notāra līgumu, ka turpmāk viss ir kopīgs un viss - ģimene nodibināta. Pārējais - pofig, tas ir seksuāli savstarpēji atkarīgs pāris, mazdēls ar vecmāmiņu vai divi/trīs heteroseksuāli draugi filatēlisti, vienalga.
(Reply) (Thread) (Link)
thel[info]thel on June 7th, 2018 - 11:13 pm
Diemžēl histērija par šiem jautājumiem NA u.tml. ir izdevīga.

Cerams, ka ar laiku kļūsim prātīgāki un nevis paliksim tajā, ko Žižeks sauc par jauno Eiropas ļaunuma asi - neiecietīgās Eiropas valstiņas, kur viņš iekļauj arī Baltiju un kas aizraujas ar rasistisku, anti-lgtb u.tml. retoriku.
(Reply) (Parent) (Thread) (Link)
unpy[info]unpy on June 7th, 2018 - 11:34 pm
Šī un citas uzpūstās histērijas ir daudziem izdevīgas. Pamatā, jā, politiķiem un nevalstiskajām organizācijām. Neba velti, kad tiek taisītas lielās socaptaujas, kas it kā atspoguļo sabiedrisko viedokli, netiek iekļautas atbildes "man vienalga" vairākās gradācijās, jo tad ātri vien izrādītos, ka patiesībā vairumam sabiedrības seksuālās, reliģiskās, nacionālās piederības un citi "skaļie" jautājumi ir stipri mazsvarīgāki, nekā šobrīd šķiet.
(Reply) (Parent) (Link)
Hedera helix L.[info]hedera on June 8th, 2018 - 11:13 am
Lūk, man pat nav, ko piebilst.
(Reply) (Parent) (Link)
mapats[info]mapats on June 8th, 2018 - 10:55 am
Nevis kristīgais veids, bet dabiskais, bioloģiskais, kas bija pirms visām ticībām un 99% cilvēku tāds ar paliks.
(Reply) (Thread) (Link)
[info]slikts on June 8th, 2018 - 02:43 pm
dabiski būtu arī nomirt vecumā, kas mūsdienās ir pusmūžs
(Reply) (Parent) (Link)