sviesta cibas neoficiālais viedoklis
11 Decembris 2002 @ 11:59
ticības lauks  
vakar kristmu sakarā izraisījās teoloģisks disputs, kura rezultātā izkristalizējās ticības lauka teorija:
- kristus ir visur
- tātad kristus ir lauks, līdzīgi GSM tīkla pārklājumam
- lauku uztver ar īpašiem mēraparātiem- kristiešiem, kas spēj noteikt lauka intensitāti
- lauku mēra jēzuliņos.
- 1 jēzuliņš ir maksimāli iespējamā lauka vērtība
- biežāk pielietojamās mērvienības ir mikrojēzuliņš vai nanojēzuliņš
- ja lauka vērtība tuvojas 1 jēzuliņam, kristieši piedzīvo atklāsmi
P.S. autortiesības uz visu šo konceptu pieder autoru kolektīvam.
visas tiesības rezervētas - (c) klukucis&ko
Tags: