friends [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 24th, 2021|12:26 am]

jim
Bļāviens, tikko sapratu. "Iekšējais bērns", psiholoģijas koncepts, ir zinātniska definīcija tai cilvēka daļai, ko reliģijās sauc par "dvēseli".
link11 comments|post comment

Unrestricted Warfare* [Jun. 23rd, 2021|07:47 pm]
formica
Bannons pie Tima https://youtu.be/B_nUUzvrjJQ

*https://www.oodaloop.com/documents/unrestricted.pdf

#coup
linkpost comment

[Jun. 23rd, 2021|07:33 pm]

gnidrologs
Nez kāpēc sievietēm patīk šāds karstums. Mana māte vienmēr bija sajūsmā un caurām dienām pavadīja pie jūras. Es mirstu nah nost un gaidu, kad izslēgs.
link1 comment|post comment

[Jun. 23rd, 2021|07:13 pm]
fedrs
UEFA "dzīvās" tabulas ir visai mulsinošas, un nekādi nespēju nivērtēt šo jauninājumu.
linkpost comment

[Jun. 23rd, 2021|04:13 pm]

gnidrologs
linkpost comment

[Jun. 23rd, 2021|02:13 pm]

gnidrologs
Cilvēks reāli sēž visu dienu internetā un refrešo, lai ar ~15 minūšu nobīdi iepostētu. Cik nožēlojamam psihes stāvoklim jābūt, lai nodarbotos ar tādas rūpības pakāpes stalkerismu? Laikam tas tomēr nav diegabiksis, jo viņš nav tik apsēsts. Mana versija ir par jūzeri, kurš sevi senāk sauca par "apokaplis" vai "japāniete". Bija pilnīgi aptinies man ap locekli un retais, kuru nācās banot dēļ uzmācības. ;/
link8 comments|post comment

[Jun. 23rd, 2021|01:42 pm]

gnidrologs
Baidens ir the new Čerņenko, tikai atšķirībā no pēdējā, viņš savu vecuma demenci regulāri izpauž starptautiskos saietos. Tā izskatās, ka viņa kontrolētāji to labi apzinās un viņu ielikuši amatā tieši ar šādu nolūku - pazemot ASV nāciju visas pasaules priekšā. Tas, ko viņi jau ilgus gadus dara iekšpolitikā. Ja es būtu ASV naidīga grupējuma biedrs, būtu apmierināts ar šādu savas naidniekvalsts reprezentāciju augstākajā līmenī. Tā pat apmierināts ar armijas un policijas pilnīgu demoralizēšanu un padarīšanu par izsmieklu uz citu valstu fona.
link1 comment|post comment

Līgo! [Jun. 23rd, 2021|11:21 am]

indulgence
[Tags|, ]

Rakstīto avotu ziņu par gadskārtu svētkiem mūsdienu Latvijas teritorijā līdz 16. gadsimtam nav. Pirmās ziņas nāk no pēcreformācijas laika. “Pie Sv. Jāņa dienas gunīm pa visu lielo zemi ar lielu prieku danco, dzied un lēkā,” 1584. gadā savā “Livonijas hronikā” īgni rakstīja Baltazars Rusovs. Jaunā luteriskā Baznīca visai nopietni ķērās klāt pie pagānisma palieku apkarošanas, gan izcērtot elku birzis, gan nosodot visādas blēņu būšanas. Kurzemes superintendants Pauls Einhorns sulīgi un nikni šo nejaucību (Jāņus) aprakstījis 17. gs. sākumā, arī Georgs Mancelis teica savu vārdu. Tā nu katoliskajiem viduslaikiem raksturīgā svētku svinēšanas pārbagātība jaunajos laikos gāja mazumā.

Lipaiķu mācītājs Johans Karls Heinsiuss 1761. gada 2. februāra vēstulē Dobeles mācītājam Dāvidam Flūgrātam, rakstīja: "Senos svētkus - Ziemassvētkus, Lieldienas, Vasarsvētkus un citus, kurus svin visi zemnieki šajā apkārtnē, ķoniņi var svinēt daudz bagātīgāk, un kopumā šos svētkus var saukt par viņu svētkiem. (..) to nedara tikai viņi vien, bet gandrīz visi zemnieki, kas dzīvo daudzu jūdžu plašā apkārtnē. Kurzemes aprakstnieks Ulrihs fon Šlipenbahs 1806. gadā rakstīja: " Apmēram pirms 60 gadiem viņi Jāņa naktī savos mežos svinējuši kādu bakhanāliju veidu, un, kā tika apgalvots, klejojuši apkārt pilnīgi kaili un veikuši dažādas elkdievības ceremonijas. Taču vienreiz tālaika mācītājs Heinsiuss, bijušais prūšu huzārs, viņus pārsteidza šajos kuršu ķoniņu svētkos, un kailos prinčus apģērba ar smagiem pātagas sitieniem."

Tās tad ir gandrīz vai vienīgās ziņas par Jāņu svinēšanu zemnieku vidū. Vairums rakstīto avotu par Jāņiem mūsdienu Latvijas teritorijā vēsta par svētku pilsētniecisko un (nenacionālo) raksturu jaunajos un jaunākajos laikos.

Senākās detalizētās ziņas par Jāņu tradīcijām ir no pilsētām (Rīgā, Lībavā, Mītavā, Rēvele u.c.), kur tie bija vienīgie izteiktie tautas svētki, ko svinēja visa pilsēta - visas tautības, visas kārtas un visi sociālie slāņi. Smilšu kalnā 17-18. gs., pēc tam Zāļu tirgū un umurkumurā Daugavmalā 19.-20. gs. 18. gadsimta otrajā pusē latvieši sāka nošķirties un svinēt atsevišķi no pārējiem – to aizsāka turīgs mastu šķirotājs Jans Šteinhauers, latvietis (t.i. zemnieks). 1759. viņš nopirka Zasu muižu Pārdaugavā, un tur Zāļu vakarā pie Šteinhauera sāka pulcējties t.s. nevācu amatu brālību locekļi.

Taču īsti “latviski tautisko raksturu” Jāņu svinēšana ieguva, pateicoties vienam konkrētam cilvēkam. Kad 18. gs. beigās grāfs Ludvigs Augusts fon Mellīns (1754-1835) Pēc troņmantnieka Pāvila I rīkojuma no sastādīja Vidzemes un Igaunijas guberņas pirmo precīzo atlantu “Atlas von Liefland”, viņš ar rūgtumu secināja, ka nekur vairs tauta nesvinot Zāļu vakaru pirms Sv. Jāņa Kristītāja dienas, kā tas bijis sendienās: "zemnieki arvien mazāk dejo savas dejas vai iet rotaļās, to vietā spēlē vijoli un dejo vāciskos valšus".

Grāfs savos īpašumos deva rīkojumu atsākt Zāļu vakarā atkal dedzināt ugunskurus un dziedāt savas tautas dziesmas, motivācijai muižkungiem uzdodot atbalstīt svētkus ar alus un uzkodām no muižu krājumiem. Ja kāds latvietis aizmirsis, kā dziedāt, tad “lai meklē Hardera un Bergmana drukātajos rakstos, kuri abi vāc un drukā tās zemnieku ziņģes”. To pašu darīt viņš vairākkārt aicināja citus muižniekus Vidzemes landtāgā.

Ideju “tautiskot” Jāņu svinēšanu pārņēma jaunlatvieši, bet 20. gs. pirmajā pusē Līgo vakars un Jāņu diena Latvijas republikā tika pasludināti par valsts svētkiem. Kārļa Ulmaņa valdīšanas laikā valstiskā līmenī tika izplatītas un koptas jaunas Jāņu tradīcijas un teorētiskais skaidrojums (nu tur Saule griežas, enerģijas virmo, papardes ugunīs utt.). Padomju okupācijas režīmā, 1950. gados Arvīds Pelše (toreizējais LKP CK sekretārs) mēģināja aizliegt Jāņus kā buržuāzisko nacionālistu svētkus, taču nekas nesanāca – varai nācās samierināties un pievērt acis.

Tā kā nu dievzemītē vismaz vieni jauki un reti svētki bez sēru lentām pie karogiem – novērtēsim to, priekā!
link2 comments|post comment

pārgackārtu [Jun. 23rd, 2021|10:05 am]

virginia_rabbit
[Tags|]

link5 comments|post comment

stc [Jun. 23rd, 2021|07:01 am]

jan09
Starp citu:
Apsveicu visus ar vasaras Saulgriežiem!

Priecē dabas piedāvātā izvēle:
5dien - līst kā pa Jāņiem, aizdomas par plūdiem,
6dien - padsmit grādi, jāmeklē garās bikses un cepure,
7dien - saule/mākoņi pieņemamās proporcijās,
1dien - līst, ka prieks,
2dien - silts, bet ne pārlieku,
3dien - izskatās ka būs karsts.

/ Cita starpā - atvaļinājums no 5dienas, draugu Jubileja, 200 jūdžu izbraukums, lietus dēļ atcelta ekskursija uz jūru, sazāģēts sters malkas Līgo ugunskuram, siers un alus,
pa vidu anekdotes, stāsti un karaoke.
// VA - SA - RA!
linkpost comment

Bossche/Martenson [Jun. 23rd, 2021|08:03 am]
formica
https://youtu.be/cjMZvpmuaKY

#coup
#CorporateJab
linkpost comment

[Jun. 23rd, 2021|08:41 am]

mapats
Nu tā beidzot. Nolij, kārtīgi nogāz un vēl turpin slapināt.
link2 comments|post comment

[Jun. 23rd, 2021|12:05 am]

mazeltov
Vai es šodien uzvilku garroku ğemperi, lai nebūtu vēsi planšeti rokās turēt (ārpus segas)?
Mhm!
linkpost comment

[Jun. 22nd, 2021|11:14 pm]
fedrs
Starp citu, šobrīd var dabūt tidal uz diviem mēnešiem par 2$. Protams, jāņem hi-fi nevis standarta. Ja salīdzina ar spotify... Nu, paši saprotat.
linkpost comment

[Jun. 22nd, 2021|09:00 pm]

watt
- kā sauc to kur uzlādē tās mašīnas ar benzīnu?

(cerams, pēc īsa laika vairs nezināsim)
link5 comments|post comment

maziskie un lepnie [Jun. 22nd, 2021|08:41 pm]

watt
Uz Putņa izslēgšanu no Progresīvi partijas tiešām var skatīties kā uz kārtējo "kreiso" uzbrukumu vārda brīvībai: kreisajiem šausmīgi nepatīk tāda vārda brīvības koncepcija un ļoti patīk cenzēt, cenzēt, cenzēt.

Otrs veids kā skatīties, ir drausmīgais maziskums no partijas puses. Nu, biedrs biški izrunājās? Nu un tad? Ir taču tiesības paust visādus uzskatus, vai tad nevar tāpēc palikt par ierindas biedru? Bet partijas vadība ir tik maziski, tik ļoti ievainojami un lepni, paštaisni un pašlepni, nu nepacietīs! Izslēgt! IZSLĒGT! Pat ja tas ir vienīgais ko varētu izdarīt, vienīgā reakcija, tad davai bliezt no tā lielgabala pa to putni! Kāpēc partija nevarētu būt drusku cēlāka, un nevar vienkārši noignorēt? Komentēt - jā, biedram Robertam ir tiesības izrunāties, ja cilvēkam sāp lai jau runā! A mēs paklusēsi un iesim tālāk! Nevar. Maziskums un sašūtināšanās. Nu, it kā dzīvē nekā cita nebūtu, tik tuvredzīgi un nespēj paskatīties nedaudz plašāk: taisīs savā pīļu dīķī baisāko drāmu.

Ļoti bēdīgi ka tādas lietas par partiju atklājas. Bet tāda ir kreisuma bērnišķā slimība. Ļoti slimīgi uztver citādus viedokļus.

***

Vienai no partijas ideoloģiskā brieduma pazīmēm būtu jābūt ka tādu individuālu biedra "izslēgšanu" nemaz neizskata. Jo ir ideoloģija un cilvēks kas piedalās, ir tomēr ideoloģijas uztvērējs un nesējs. Jā, visādi līčloči var būt, bet ideoloģija veido egregoru, un savukārt egregors nosaka virzību. Cilvēks pats noliktu biedra karti, ja ar ideoloģiju vairs nav draugos.
link3 comments|post comment

Lai dzīvo korupcija! [Jun. 22nd, 2021|08:32 pm]

mazeltov
[Tags|]

Uz Jāņiem Zaiga beidzot atklāja, ka 110k EUR mediju atbalsta konkursā visvairāk piešķīrusi:
-biedrībai, kuru vadīja diezgan ilgu laiku (man slinkums meklēt, cik precīzi gadus, kādus 7-9?)
-televīzijai, kur bieži redzams tas džeks, kurš dod savai māsai amatus un naudus, ko ziedot partijai, kurā strādā viens tāds resnis, kuram baigi vajag caurlaides.

link5 comments|post comment

reperi hujeperi ejat bĺe stràdàt narkomàni [Jun. 22nd, 2021|08:58 pm]

resort
wow tas ir zibenìgs dràziens bĺàviens bàziens gàziens sauss siens
linkpost comment

[Jun. 22nd, 2021|07:07 pm]

mapats
[Tags|]

Cik var apkārt ducināties, sāc vienreiz līt, visi gaida, gandrīz visi.
link3 comments|post comment

+32 [Jun. 22nd, 2021|05:54 pm]

f
[Tags|]

man šķiet, esmu nosauļojusies, sēžot mājās.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]