friends [entries|archive|friends|userinfo]
brookings

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 14th, 2018|08:18 pm]

heda
Pagājušajā naktī Dienvidzviedrijā sadzinātas un citādi vandalizētas 120 automašīnas, policijas patruļa apmētāta ar akmeņiem, bet valsts televīzija vēsta, ka auto dedzināšana vasaras beigās esot parasta parādība un viens no dezināšanas iemesliem - ugunsgrēki radot varenu vizuālu efektu.
https://www.metro.se/artikel/brandv%C3%A5gen-120-bilar-f%C3%B6rst%C3%B6rda-upp-till-70-personer-kan-ha-deltagit
https://www.svt.se/nyheter/forskare-bilbrander-ger-en-maktig-visuell-effekt
linkpost comment

[Aug. 14th, 2018|08:14 pm]

peacemaker
7+3 grupas/muzikanti, kurās esmu ieklausījies šogad )
linkpost comment

[Aug. 14th, 2018|07:38 pm]

gnidrologs
Diegabiksis raud, ka atsevišķās valstīs viņa kūrētos bērnu izvarotājus un galvu griezējus vairs tik labprātīgi nelaiž iekšā un dažviet pat atļaujas balsot par partijām, kas vēlas novērst bērnu izvarošanas, terorismu un sociāl-kriminālo haosu, kura eskalācijā viņš piedalās. Nabadziņš.
linkpost comment

[Aug. 14th, 2018|07:42 pm]

dooora
linkpost comment

[Aug. 14th, 2018|06:40 pm]

f
[Tags|]

In the last few years [Smith] has seen formulations change less to improve the delivery and active ingredients and more to address various marketing concerns.

The first change came with the removal of mineral oil, which was in the vast majority of skincare, because it clogged the pores.

Then came the addition of silicones and high molecular weight silicone elastomers that give serums their silky feel, but are a purely cosmetic ingredient that washes off. ‘It completely changed the market,’ Smith adds, ‘because this silky feel without being oily or greasy was really desirable.

linkpost comment

[Aug. 14th, 2018|05:31 pm]

punkts
Have you seen me in the prick bar hately?
linkpost comment

Kontrabanda Ragaciemā [Aug. 14th, 2018|04:42 pm]

dooora
Pirmais no Ragaciema, uz vakaru pusi ap 8 verstu tālumā, ir jūrmalas Klapkalnu ciems. Vidusdaļa no viena ciema līdz otram apaugusi ar priežu mežu. Gājiens caur viņu vientulīgs un garlaicīgs, kamdēļ jūrmalnieki no seniem laikiem to sauc par «gauso jūdzi». Senos laikos ceļu garumi bijuši pavirši, pa daļai pat pēc acumēra apzīmēti, uzstādītie verstu stabi nopuvuši un nozuduši. Vecie pīpmaņi tālākos ceļojumos noieto gabalu vērojuši pēc izsmēķētiem pīpjiem, piem.: viens pīpis — 5 verstis, pusotra pīpja — jūdze, divi pīpji — 10 verstis.
Tālā Dundagas jūrā bijusi toreiz bagāta lesču zveja. Ragciemieši laivās braukuši turp, uzpirkuši svaigas lestes, veduši mājās un žāvējuši Rīgai.
Reiz viena radzinieku laiva zēģelējusi uz Dundagu pēc lestēm, un dažas jūdzes no ciema satikusi zēģelkuģi, kurš rāmā vēja dēļ gausi lievējis pret krastu, ar karodziņu to pieaicinājis un piedāvājis izcelt ap pusnakti malā, Cērkstes ceļa galā, gausjūdzē, kontrabandu, kur Tukuma bodnieki žīdi būšot jau pretim. Saruna veikusies, un ar dažādām preču kastēm, drānu pakām un tējas maisiņiem piekrauta pilna laiva. Kuģis, par izcēlumu samaksājis, aizgriezies selgā. Zvejnieki, krēslai uznākot, kavēdamies lēni virzījušies uz malas pusi, bet nevis uz Cērkstes ceļu, bet atpakaļ uz ciemu, pusnaktī nonākuši uz raga mežastūrī, steigā nesuši mantas pāri kāpām tuvējā mežā, un starp paeglīšiem glabājuši. Neviļus jūrmalā iznākdams, viens ciemietis to noskatījies, pateicis kaimiņam un abi steigušies turp, bet sievietes vēsti izpaudušas tālāk, kamdēļ drīzā laikā jau pusciems zinājis par notikumu. Ko pirmajie paspējuši ienest mežā, tūliņ citi slepeni nokampuši un aiznesuši. No Klapkalnciema puses ieraugot nākam vienu vīrieti un noturot to par zūkuru, uztraukumā daļa mantas mestas jūŗā, lai atvieglotu laivu un aizmuktu. Gājējs nav bijis zūkurs, un kad tas pagājis garām, mantas no jūras izzvejotas un ar vēl laivā palikušām aizvāktas un izdalītas. Drānu baķi izžāvēti, bet maisiņi ar cieti sapresētu tēju bijuši tikai no ārpuses apslapuši. Bez tam bijušas vēl dažādas citas mantas, pārpilnībā smukas porcelāna pīpju galviņas. Kad Ragmuižniekos bijušas kāzas, tad kāzinieki ar viņām gājuši sisties kā ar Lieldienu olām. Tiklīdz kādam galviņa sasista, tas tūliņ izvilcis no kabatas citu.
Pēc kāda laika zūkuri tomēr par notikušo saoduši un ar ciema policiju sākuši māju kratīšanu. Tad izcēlies liels jandāliņš. Kontrabandas mantas steigā glabājuši dārzu grāvju patiltēs, starp kartupeļu lakstiem un krūmājos, pat cukurgalvas ar reņģu žāvējamiem kokiem «šautriem» sadauzījuši un izmētājuši.
Divas kaimītes sarunājušās, un vienā svētdienas rītā uz Slokas baznīcu braucot, paņēmušas līdzi vienu tējas maisiņu, pēc dievkalpošanas pārdot Polmaņa bodē. Zirgu iebraucamā vietā piesējušas, tējas maisiņu ar sakšiņu apsegušas un gājušas baznīcā, bet iedamas ieraudzīušas, ka pa ielu nāk pretim zūkurs.
Domādamas, ka notiek kontrabandas meklēšana, pārbijušās, pustečus steigušās atpakaļ, tējas maisiņu ielingojušas cūku aizgaldā un iesteigušās baznīcā. Zūkurs aizgājis savu ceļu, bet kad kaimiņienes pēc dievkalpojuma iznākušas no baznīcas, maisiņu cūkas jau saplosījušas un tēju sabradājušas.
Nosūkājušās un bēdīgu sirdi braukušas mājā, viena otrai pārmezdama par skubināšanu sviest maisiņu aizgaldā.
[Jēkabs Štūlis. Bigauņciema un apkārtnes zvejnieki. Zemnieka Domas, Rīgā, 1937.]
link2 comments|post comment

[Aug. 14th, 2018|03:02 pm]

kakjux
[Tags|, ]
[mood |str, n]
[music |Apollo 440]

kaķ: es izdomāju konceptu jau trešajam Placebo Rush albumam.
VZ: o! Nu?
kaķ: līdzīgi kā Keiva tam tur Murder Ballads, bet labāk. Tur dziesmu sēriju how to kill people.
VZ: o, jā!
kaķ: vienkārši uzrakstīt visu to, kā es savā galvā killoju and destroy.
VZ: vispār albuma nosaukums How To Kill People jau vien ir pareizi. Vienkārši pareizi.
linkpost comment

[Aug. 14th, 2018|03:01 pm]

ulvs
Hah, tikko iepostēju, ka "Policija Dobelē aiztur iereibušu razbainieku", taču tad pamanīju, ka frendlistē jau ir divi tādi posti, viens otram blakus.
linkpost comment

[Aug. 14th, 2018|02:58 pm]

punkts
Nomainot pestilenci Ženēvā ANO superstar sugar.
linkpost comment

[Aug. 14th, 2018|02:27 pm]

dienasgramata
DELFI Policija Dobelē aiztur iereibušu razbainieku
linkpost comment

[Aug. 14th, 2018|12:22 pm]

kinskis
delfi.lv / Aculiecinieka video: Policija Dobelē aiztur iereibušu razbainieku (37)
link3 comments|post comment

[Aug. 14th, 2018|12:18 pm]

punkts
Kļūsti par dabas ienaidnieku.
linkpost comment

Politikas vērotāja piezīmes. [Aug. 14th, 2018|11:31 am]

unpy
Gandrīz aizmirsu, iepriekšējos pilsētas svētkos manīju arī divu partiju aģitācijas teltis - Reģionu apvienības un Progresīvo. Lai arī ik pa brīdim no sirds vīpsnāju par Progresīvajiem, viņu aktivitātēm sekoju sen un nopietni jūtu līdz. Līdz ar to - ieteikums. Pamainiet drusku telts noformējumu, pilnīgi pietiks ar to, ka vienu sienu apdarināsiet ar ko uzmundrinošu "dzimtene - māte sauc!" stilistikā vai citādi, bet intriģējoši, savādāk tas jūsu progresivitātei neatbilstoši konservatīvais telts dizains šo padara vārda burtiskākajā nozīmē atbaidoši garlaicīgu, labi varēja redzēt, ka cilvēki až speciāli pieliek soli, kad iet garām un instinktīvi cenšas neskatīties virsū. Tas tiešām nav dārgi. Lehaim!
linkpost comment

[Aug. 14th, 2018|08:44 am]

artis
http://www.philosophicaleconomics.com/2018/01/future-u-s-equity-returns-a-best-case-upper-limit/
linkpost comment

[Aug. 14th, 2018|11:00 am]

virginia_rabbit
[Tags|, , ]

Eiženiņš pamodies ar sliktu dūšu, galīgi vārgiņš. Netiek ne līdz tualetei pavemt, ne pats sev ūdens glāzi pieliet. Aiznesam viņam Smektu uz gultu. - Es nezinu, vai es to varu iedzert. Man nav spēka.
Pēc ilgas elsošanas saņemas un izdzer pus krūzīti. Līdzeklis iedarbojas momentā.
- man ir tāda sajūta, ka es varu spēlēt datorspēles
link3 comments|post comment

[Aug. 14th, 2018|11:00 am]

f
man vienmēr šķita, ka ābolu gads un neābolu gads visiem ir vienādi. izrādās, tā vis nav. man, piemēram, šogad nav neviena paša ābola, bet citiem ir. protams, šogad man par to maza bēda - saliekušamies lasīt viņus no zemes jau tā nav nekāda prieka. un tāpēc, protams, tieši šogad es labprāt arī izceptu kādu ābolu cepeškrāsnī.
linkpost comment

: youth is wasted on the young [Aug. 14th, 2018|08:21 am]

f
kāpēc man agrāk nebija tādu interešu, kādas ir tagad? nēn, protams, mācīties var jebkurā vecumā, bet, būsim godīgi, kuram tad šajā redakcijā tagad ir laiks un līdzekļi nodoties intensīvām mācībām vairāku gadu garumā? bet vienmēr var uznākt četrdesmitgadnieku krīze, vēlme pamainīt visu esošo un aiziet nezināmajā, vai ne?
link6 comments|post comment

[Aug. 14th, 2018|12:57 am]
nulle
Es neesmu ar tiem (man bail uzrakstīt - vairākumu, man bail uzrakstīt - ar normālajiem).
linkpost comment

[Aug. 13th, 2018|09:42 pm]

dooora
augu dienu, nakti augu
drīz mans trambajs
trollībuss būs

TGIM
link4 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]