Depresīva troļļa piezīmes - February 21st, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 21st, 2023

Kā apēst vismaz 30 dažādus augus nedēļā. [Feb. 21st, 2023|10:06 am]
[Tags|, , , ]

Šorīt brokastīs.
Auzu putra ar ogām, sēklām, riekstiem un smūtiju.
1.Auzas
2.Dateles
3.Fizāļu ogas
4.Bārbeles ogas
5. Ķirbju sēklas
6.Saulespuķu sēklas
7.Kaņepju sēklas
8.Valrieksti
9.Mellenes
10.Banāns
11.Selerijas kāts
12.Dažas saldētas zemenes
13.Kripatiņa avokado
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 21st, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]