Depresīva troļļa piezīmes - February 22nd, 2023 [entries|archive|friends|userinfo]
zazis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 22nd, 2023

[Feb. 22nd, 2023|09:49 am]
[Tags|]

Nedēļu neesmu skrējis, labprāt gribētu saprast, kas tieši man kaiš.
link4 comments|post comment

Sapņi. [Feb. 22nd, 2023|01:06 pm]
Tie krāsainie, superreālistikie un spilgtie, un detalizētie sapņi turpina mani mocīt. Mostos noguris, tā itkā visu nakti būtu smagi strādājis.
Aizpagājušo nakti satiku omi. Viņa kā vienmēr bija mazliet skarba. Man bija vienalga, samīļoju un teicu ka mīlu. Šķiet, ka nebiju viņai to teicis nekad.
Šonakt tuvie cilvēki man sūtīja šķērsām, teica, ka es viņiem zb jau ar savām mūžīgajām problēmām, kāpēc es nevarētu būt kā visi normālie cilvēki.
link2 comments|post comment

[Feb. 22nd, 2023|04:36 pm]
[Tags|, , , ]

Jau bija tādas nelielas aizdomas, ka saguruma sajūta ir mānīga. Saņēmos, čiliņā (125bpm) noskrēju 12K ar paci 5:46min/km. Pulkstenis ļoti iepriecināja paziņojot, ka VO2max +1. Tagad rāda 54ml/kg/min.
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 22nd, 2023 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]