shrdlu [entries|archive|friends|userinfo]
shrdlu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 26th, 2022|07:51 pm]
Skaista tā krievu mūzika tomēr

LinkLeave a comment

Baltijas jautājums [Dec. 31st, 2021|11:18 am]
Ņemot vērā, ka Baltijas valstis veido dabisku Krievijas buferzonu un vēsturiski šeit dzīvojošās etniskās grupas ir bijušas grūti integrējamas, ar atkārtotu tendenci veidot nacionālās neatkarības kustības, līdz ar to destabilizējot Krievijas/PSRS iekšpolitisko situāciju un apdraudot nacionālo drošību, būtu piedāvājami divi scenāriji galīgai Baltijas jautājuma risināšanai:

1) Kodoltrieciens pa visām Baltijas lielākajām pilsētām un masīva mazāko apdzīvoto vietu bombardēšana, tādājādi fiziski likvidējot lielāko daļu Baltijas nacionālo grupu iedzīvotājus un uz visiem laikiem izslēdzot separātisma iespējamību. Ņemot vērā kodoltriecienu radīto infrastruktūras sabrukumu un vides piesārņojumu, Baltijas reģions būtu neapdzīvots vairākus gadu desmitus, bet šāda mirusī zona kalpotu par efektīgu šķērsli konvencionālam uzbrukumam un neradītu ar okupāciju saistītus izdevumus.

2) Konvencionāls iebrukums Baltijas valstīs, nodrošināt ātru un efektīgu okupāciju, ar sekojošu ultimātu - viena mēneša laikā jebkurš Baltijas valstu pilsonis var atstāt valsti un doties uz EU/USA, bet pēc šī termiņa visi atlikušie pilsoņi tiek likvidēti vai izsūtīti uz Sibīriju. Tādējādi humānā veidā Baltijas valstis tiktu atbrīvotas no esošajiem iedzīvotājiem un tiktu izslēgta atkārtota nacionālo kustību veidošanās. Šāds scenārijs arī ļautu saglabāt gandrīz visu infrastruktūru, tajā pašā laikā pilnībā iznīcinot jebkādas iepriekšējo etnosu pēdas - pieminekļus, grāmatas vietējajās valodās, vēsturiskos apdzīvotu vietu nosaukumus utt., tādējādi padarot Baltijas reģionu par pilnvērtīgu Krievijas sastāvdaļu.
Link2 comments|Leave a comment

I have seen the future, brother [Dec. 27th, 2021|09:17 pm]
Tātad, nākotnes pasaulē primārā sacensība būs starp:

Totalitāro konservatīvo kolektīvismu - superlielvalstīm, kas ar brutālām represijām, propogandu, mākslīgo intelektu utml. manipulatīvām metodēm nodrošinās pilnīgu kontroli pār savu populāciju (tāds kā superorganisms/skudru pūznis, kas izmanto cilvēkus kā zobratus, lai sasniegtu savus mērķus)

un

Individuālo liberālo transhumānismu - tehnoloģiski uzlabotiem pārcilvēkiem, kuriem reģenerācijas tehnoloģijas, gēnu inženierija, mākslīgā intelekta implanti un mind uploading ļaus iegūt spējas un varu, kas pašlaik ir pieejamas tikai valstīm vai lielām organizācijām.

Tātad nākotnes karš būs nevis starp lielvalstīm, bet, piemēram, starp Krieviju/Ķīnu un kādu nelielu pārcilvēku grupu vai pat vienu konkrētu indivīdu.
Link22 comments|Leave a comment

[Dec. 27th, 2021|07:31 pm]
"I can't give you my love, but I can create a replica of myself, which will give you love that you desire. Do you agree?"

Atsaucoties uz http://klab.lv/users/ctulhu/248617.html?thread=5027625#t5027625.
Link4 comments|Leave a comment

[Dec. 4th, 2021|05:44 pm]
Negribu izklausīties pēc rasista, bet vai nav tā, ka indieti par CEO ieliek brīdī, kad lielais dibinātāja darbs jau izdarīts un jāsāk menedžēt skudrupūzni, jo nekas īpaši jauns no kompānijas tāpat vairs nav sagaidāms?

Parag Agrawal: Why Indian-born CEOs dominate Silicon Valley
Link2 comments|Leave a comment

Sperma [Sep. 5th, 2021|10:58 pm]
Sarunvalodā spermu reizēm sauc par sēklu, bet tas nav īsti korekti, jo augu valstī sēklas ir jau apaugļoti augu embriji. Pareizāk tad spermu būtu saukt par putekšņiem pēc analoģijas ar ziedputekšņiem, kas tiešām satur vīrišķo augu gametes. Tātad, "Viņš iešļāca savus putekšņus viņai sejā" vai arī "Nevienu vārdu nesakot, viņa norija viņa putekšņus" un būsiet spēruši nelielu soli pretī pareizam zinātnisko terminu lietojumam!
Link4 comments|Leave a comment

Pozīcija [Jul. 28th, 2021|04:19 pm]
Kā varētu saukt tādu ideoloģisko pozīciju, kad esi par LGBT (vairāk gan par LGB daļu), bet pret bēgļiem/migrantiem? Tb, lai precas geji un lezbietes, taisa vai adoptē sīkos, bet lai nelien te visādi čurkas.
Link8 comments|Leave a comment

Laiks rīcības cilvēkiem [May. 28th, 2021|12:20 pm]
Pateicoties dezinformācijas, viltus ziņu, propogandas, arvien augstākas kvalitātes falsifikāciju izveides iespējām (deep-fake utt.) mēs virzamies pretī laikmetam, kur vienīgā nozīme ir reālai rīcībai ar tiešām sekām fiziskajā pasaulē.

Atbrīvojošais aspekts šajā visā ir, ka mūsu teiktajam nav vairs lielas nozīmes, jo mūsu ienaidnieki tāpat var sagrozīt vai falsificēt mūsu vēstījumu atbilstoši savām vajadzībām, līdz ar to varam mierīgi teikt patiesību vai arī pilnīgas muļķības, galvenais, lai fiziskas sadursmes gadījumā mēs esam tie, kas aprijam pretinieku, nevis otrādi.
Link3 comments|Leave a comment

Gender diversity [May. 25th, 2021|01:26 pm]
Katrā ģimenē jābūt vismaz vienai sievietei un vienam vīrietim.
Link4 comments|Leave a comment

Pēriens [May. 3rd, 2021|10:59 am]
Es gaidu Telos rakstu par bērnu pēršanu. Jo nu, seriously, ja nukleārā ģimene ļāva uzbūvēt Rietumu civilizāciju, tad kā nodrošināt kaut kādu kārtību pašas tās nukleārās ģimenes iekšienē?
Link7 comments|Leave a comment

R&D [Apr. 20th, 2021|02:49 pm]
Jaunākā inovācija - konservatīvisms!
Link5 comments|Leave a comment

Ekonomika 101 [Apr. 19th, 2021|03:54 pm]
Vairums cilvēki spēj saražot tikai bezjēdzīgas lietas (piemēram, programmētāji - mobilo telefonu spēlītes). Neliela cilvēku daļa ražo noderīgas lietas (piemēram, fermeri - pārtiku). Kā tas nākas, ka mobilo spēlīšu ražotāji ir paēduši? Atbilde ir patēriņa kultūra. Fermeris pēc smagas darba dienas grib uzspēlēt spēlīti un ir gatavs par to atdot programmētajam maisu ar kartupeļiem. Līdzīgā veidā, apmainot noderīgo pret bezjēdzīgo, tiek paveiktas daudzas citas reālas lietas - uzbūvēti ceļi, debesskrāpji, kosmiskie kuģi utt. Patēriņa kultūra parasti tiek vainota nelietderīgā vides resursu izšķērdēšanā, bet tam ir risinājums - vajag maksimāli stimulēt tieši savstarpējo pakalpojumu un digitālo produktu patēriņu, kas tieši nepatērē materiālos resursus, bet netiešā veidā ļauj neierobežoti palielināt ekonomisko aktivitāti.
Link4 comments|Leave a comment

Cilvēks [Apr. 19th, 2021|02:43 pm]
Cilvēka organisms ir totalitāra sistēma, kurā individuālās šūnas ir tikai skrūvītes bez jebkādām pašnoteikšanās tiesībām. Cilvēki ir uzvarējuši evolucionārajā cīņā un valda pār visiem citiem organismiem. Nākotne pieder totalitārismam.
Link2 comments|Leave a comment

Warum? [Apr. 13th, 2021|02:52 pm]
Kāpēc dzimumu mainīt ir ok, bet rases piederību nav?
Link7 comments|Leave a comment

Moral Intellect [Apr. 13th, 2021|01:31 am]
Nākotnes morāles sistēmas pamatā būs black-box mākslīgais intelekts, kurš kā ievaddatus saņems situācijas vai ētiskās problēmas aprakstu un rezultātā izdos optimālās rīcības instrukciju. Ilgtermiņā sekojot šīs sistēmas ieteikumiem visi iesaistītie būs spiesti atzīt, ka tā noved gan pie vislabākajiem objektīvajiem rezultātiem, gan vislabākās subjektīvās taisnīguma sajūtas. Tā kā sistēmas darbības principi būs kodēti miljardiem neironu tīkla koncekciju koeficientos, tad šīs ētikas pamatprincipus nebūs iespējams loģiski analizēt. Atliks tikai kā vecos laikos teikt "Un ar šiem vārdiem es nododu savu dzīvi Morālā Intelekta rokās" un tad ciešā, nelokāmā ticībā tikai sekot visiem norādījumiem ceļā uz gaišo nākotni.
Link1 comment|Leave a comment

LGBTradicionāla ģimene [Apr. 10th, 2021|01:49 am]
Faktiski jau surogātmāte un geju pāris vai donors ar iesaisti un lezbiešu pāris ir daudz tuvāki tradicionālajai ģimenei ar tās uzsvaru uz reprodukciju un abpusējiem pienākumiem, nekā modernās ģimenes, kas kā centrālo izvirza romantiskas jūtas, seksuālo iekāri un tamlīdzīgas gaistošas emocijas.
Link1 comment|Leave a comment

Let’s be real [Apr. 8th, 2021|02:00 pm]
Būsim reāli, mūsdienu vēlīno liberālismu ar visām tā dīvainajām deformācijām diez vai noliks pie vietas atgriešanās pie kristīgā konservatīvisma. Katoļu baznīcas dominanci neapdraudēja ne antīkie filozofi, ne citas reliģijas, ne pagāni, bet gan katolis Mārtins Luters ar savu kristietības būtību pārdefinējošo reformāciju. Ceļš ved tikai uz priekšu, nekāda atgriešanās nav iespējama.
Link22 comments|Leave a comment

Rule No. 1 [Apr. 7th, 2021|10:52 am]
Ja uzsāktas attiecības, draudzības ar visiem pretējā dzimuma draugiem jāpārtrauc.
Link4 comments|Leave a comment

Anti [Apr. 6th, 2021|12:39 pm]
Izvēlē starp ateismu un anti-teismu, priekšroka būtu dodama anti-teismam. Var jau būt, ka Dievs vai dievi eksistē vai neeksistē, bet to nevar droši zināt. Dievišķs radītājs, kurš pie tam vēl aktīvi piedalās sevis radītās pasaules norisēs, trivializētu cilvēka eksistenci, padarītu mūs par mūžīgiem bērniem kāda cita izdomātā pasaciņā. Pasaule būtu daudz interesantāka un daudz lielākas iespējas paveroša (kā arī atbildību uzliekoša), ja to neviens nebūtu radījis.

Tas, protams, neizslēdz, ka grūtā brīdī jākrīt ceļos un jālūdzas Dieva palīdzību. Kad personiskās dzīves pārdzīvojums saskaras ar abstraktu filozofēšanu, skaidrs, ka uzvar pirmais.
Link5 comments|Leave a comment

[Apr. 5th, 2021|12:33 am]
Ja es esmu vispār pret laulības institūtu (tātad loģiski, arī pret viendzimuma laulībām), vai mani var saukt par homofobu?
Link9 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]