shrdlu - Rule No. 1 [entries|archive|friends|userinfo]
shrdlu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Rule No. 1 [Apr. 7th, 2021|10:52 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Ja uzsāktas attiecības, draudzības ar visiem pretējā dzimuma draugiem jāpārtrauc.
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]ctulhu
Date:April 7th, 2021 - 11:03 am
(Link)
Es kaut ko šitādu esmu pie Suvorova - Rezuna lasījis: Ja tevi savāc darbā GRU, jāpārtrauc attiecības ar visiem kolēģiem.
[User Picture]
From:[info]mindbound
Date:April 7th, 2021 - 11:30 am
(Link)
Nez', vai nu "GRU stila attiecības" ir optimālais sadzīvē. :D
[User Picture]
From:[info]ctulhu
Date:April 7th, 2021 - 11:32 am
(Link)
Daudzos aspektos - jā.
[User Picture]
From:[info]mindbound
Date:April 7th, 2021 - 11:33 am
(Link)
😬