shrdlu - Anti [entries|archive|friends|userinfo]
shrdlu

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Anti [Apr. 6th, 2021|12:39 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Izvēlē starp ateismu un anti-teismu, priekšroka būtu dodama anti-teismam. Var jau būt, ka Dievs vai dievi eksistē vai neeksistē, bet to nevar droši zināt. Dievišķs radītājs, kurš pie tam vēl aktīvi piedalās sevis radītās pasaules norisēs, trivializētu cilvēka eksistenci, padarītu mūs par mūžīgiem bērniem kāda cita izdomātā pasaciņā. Pasaule būtu daudz interesantāka un daudz lielākas iespējas paveroša (kā arī atbildību uzliekoša), ja to neviens nebūtu radījis.

Tas, protams, neizslēdz, ka grūtā brīdī jākrīt ceļos un jālūdzas Dieva palīdzību. Kad personiskās dzīves pārdzīvojums saskaras ar abstraktu filozofēšanu, skaidrs, ka uzvar pirmais.
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]dzhindzhera
Date:April 6th, 2021 - 01:35 pm
(Link)
tas ir agnosticisms nevis anti-teisms
[User Picture]
From:[info]mindbound
Date:April 6th, 2021 - 01:40 pm
(Link)
+1
[User Picture]
From:[info]shrdlu
Date:April 6th, 2021 - 02:13 pm
(Link)
Nē, ja ateisms būtu “nav pierādījumi Dieva eksistencei, tāpēc Dievs neeksistē”, tad agnosticisms teiktu “Dieva eksistenci nevar ne pierādīt, ne apgāzt”. Abas ir neitrālas pozīcijas. Ja piepeši uzrastos Dieva pierādījumi, tad ateistam vajadzētu akceptēt Dieva esamību un iespējams, pieņemt arī Dieva noteiktos likumus. Savukārt anti-teists būtu principā negatīvi noskaņots pret Dieva radītu un vadītu pasauli, neatkarīgi no Dieva eksistences vai neeksistences. Lucifers jau arī nav ne ateists, ne agnostiķis, viņš atzīst Dieva esamību, bet atsakās pieņemt no ārpuses noteiktos spēles noteikumus.
[User Picture]
From:[info]dzhindzhera
Date:April 6th, 2021 - 02:18 pm
(Link)
ok, šis izskaidro labāk. Agnosticisms gan saka, ka nezina vai dievs ir vai nav, ateisms ir kategoriskāks un saka, ka nav (jo nevar pierādīt). Enīvei, tāda matu skaldīšana vien ir, dieva nav, un ja būtu, tad dievs ir mērglis.
[User Picture]
From:[info]ctulhu
Date:April 6th, 2021 - 10:20 pm
(Link)
Pēdējais ir antiteisms jeb mizoteisms jā