zaļā buržuāzija - [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

[Dec. 2nd, 2019|05:16 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
runājot par roaring twenties, man nupat pienāca tas brīdis, kad 19 jāmaina uz 20
šodien izrakstīto rēķinu apmaksas termiņš ir 2020. gada 2. janvāris
drusku dīvaini ir
kad bi maziš un ~2. klasē lasīj marsiešu hronikas (kur viss norisinās vēl deviņdesmito beigās, ja), tad 2000. gads likās tāla un nesasniedzama nākotne
linkpiemetināt?

Comments:
[User Picture]
From:[info]black_data
Date:December 2nd, 2019 - 09:51 pm
(Link)
Nez kā Kubriks cilvēkiem skatītos acīs, ja būtu dzīvs?
[User Picture]
From:[info]basta
Date:December 2nd, 2019 - 09:52 pm
(Link)
atceries to haju pirms divtūkstošā, ka nu, viss, gals klāt, jo datori nemācēs pareizo laiku.. derētu atkal palaist tautās to pīli.
[User Picture]
From:[info]kants
Date:December 2nd, 2019 - 10:33 pm
(Link)

hackers counter system