zaļā buržuāzija - [entries|archive|friends|userinfo]
judging the mice

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| freidfreidlenta pukstlenta marčlenta komentlenta pollkreators ]

[Dec. 2nd, 2019|05:16 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
linkpiemetināt?

Comments:
[User Picture]
From:[info]basta
Date:December 2nd, 2019 - 09:52 pm
(Link)
atceries to haju pirms divtūkstošā, ka nu, viss, gals klāt, jo datori nemācēs pareizo laiku.. derētu atkal palaist tautās to pīli.

hackers counter system